Waarom kan ik niet lid worden van een thuisgroep?

Geen lid kunken worden van een thuisgroep kan verschillende redenen hebben. Probeer eerst een reparatiewizard uit te voeren om veelvoorkomende problemen met lid worden van een thuisgroep op te lossen.

Een reparatiewizard uitvoeren

 1. Klik op deze knop:

  Afbeelding van de knop Repareren

  Dit probleem oplossen

 2. Klik op Uitvoeren en volg de stappen in de wizard.

Als het probleem niet is verholpen met de reparatiewizard raadpleegt u de volgende lijst:

 • Er is mogelijk geen thuisgroep beschikbaar in uw netwerk. Zie Een thuisgroep maken als u een thuisgroep wilt maken.

 • Mogelijk bent u niet verbonden met het netwerk waarin de thuisgroep zich bevindt. Als u verbinding wilt maken met een netwerk, voert u de volgende stappen uit:

  1. Klik op het netwerkpictogram (Afbeelding van het pictogram voor draadloze netwerken of Afbeelding van het pictogram voor vaste netwerken) in het systeemvak op de taakbalk.
  2. Klik op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken en klik op Verbinding maken. U moet wellicht een netwerkbeveiligingssleutel invoeren.

  Als u verbinding hebt gemaakt met het netwerk, kunt u lid worden van een thuisgroep als er een thuisgroep in het netwerk bestaat.

 • Computers moeten Windows 7 gebruiken om lid te kunnen worden van een thuisgroep. Thuisgroep is beschikbaar in alle edities van Windows 7. In Windows 7 Starter en Windows 7 Home Basic kunt u lid worden van een thuisgroep, maar kunt u geen thuisgroep maken.

 • De netwerklocatie is mogelijk niet ingesteld op Thuis. Thuisgroep werkt alleen in thuisnetwerken. Als u uw netwerklocatie wilt wijzigen, voert u de volgende stappen uit:

  1. Open Netwerkcentrum door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ netwerk in het zoekvak en klik vervolgens op Netwerkcentrum.

  2. Klik op Bedrijfsnetwerk of Openbaar netwerk en klik vervolgens op Thuisnetwerk.

   Afbeelding van Netwerkcentrum
   Netwerkcentrum
 • De andere computers in uw thuisgroep kunnen zich buiten uw huis bevinden, de thuisgroep hebben verlaten, zijn uitgeschakeld of in de slaapstand of sluimerstand staan. Zie Een energieschema wijzigen, maken of verwijderen voor informatie over het wijzigen van energiebesparingsopties.

 • De computer waarop de thuisgroep is gemaakt, is mogelijk opnieuw opgestart en er heeft zich nog niemand bij de computer aangemeld. Sommige services die Thuisgroep nodig heeft, worden pas gestart nadat zich iemand heeft aangemeld. Controleer of zich iemand heeft aangemeld bij de computer waarop de thuisgroep is gemaakt.

 • Netwerkdetectie is uitgeschakeld. U schakelt netwerkdetectie als volgt in:

  1. Open Geavanceerde instellingen voor delen door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ netwerk in het zoekvak, klik op Netwerkcentrum en vervolgens in het linkernavigatiedeelvenster op Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen.

  2. Klik op de dubbele punthaken Afbeelding van het pictogram met de dubbele punthaken om het netwerkprofiel Thuis of werk uit te vouwen.
  3. Klik op Netwerkdetectie inschakelen en klik vervolgens op Wijzigingen opslaan. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  Zie Wat is netwerkdetectie? voor meer informatie over netwerkdetectie.

 • Een of meer vereiste services zijn niet actief. De services Peer Networking Grouping en HomeGroup Provider‌ moeten beide actief zijn. U kunt dit als volgt controleren:

  1. Open Systeembeheer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ systeembeheer in het zoekvak en klik vervolgens op Systeembeheer. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  2. Dubbelklik op Services. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  3. In de kolom Status naast de services Peer Networking Grouping en HomeGroup Provider moet het woord 'Gestart' worden weergegeven. Als u dit woord niet ziet, dubbelklikt u op de naam van de service en klikt u vervolgens op Starten.

 • Het peer-netwerkbestand idstore.sst is beschadigd. Als het bericht "Er kan geen thuisgroep worden ingesteld op deze computer. Foutcode 0x80630801." verschijnt en u kunt de Peer Networking Grouping-service niet starten met behulp van de bovenstaande procedure, volgt u deze stappen om het beschadigde bestand te verwijderen:

  1. Klik op de knop Start Afbeelding van de knop Start.
  2. Typ opdrachtprompt in het zoekvak.

  3. Klik in de lijst met resultaten met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  4. Verwijder het bestand idstore.sset uit de map \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking op het systeemstation (bijvoorbeeld station C).

  5. Start de computer opnieuw op en voer probeer lid te worden van de thuisgroep.

 • Uw computer behoort al tot een thuisgroep. U kunt slechts tot één thuisgroep tegelijk behoren.

 • Uw systeembeheerder heeft Thuisgroep uitgeschakeld op computers die lid zijn van het domein.