Waarom kan ik geen thuisgroep maken?

Meestal wordt een thuisgroep automatisch gemaakt wanneer u een computer instelt met deze versie van Windows, maar door een aantal oorzaken kan het gebeuren dat u geen thuisgroep kunt maken. Probeer eerst een reparatiewizard uit te voeren om veelvoorkomende problemen met het maken van een thuisgroep op te lossen.

Een reparatiewizard uitvoeren

 1. Klik op deze knop:

  Afbeelding van de knop Repareren

  Dit probleem oplossen

 2. Klik op Uitvoeren en volg de stappen in de wizard.

Als het probleem niet is verholpen met de reparatiewizard raadpleegt u de volgende lijst:

 • Er bestaat al een thuisgroep in het netwerk. Als er al een thuisgroep bestaat, wordt u gevraagd lid te worden.

 • HomeGroup is beschikbaar in alle edities van Windows 7. In Windows 7 Starter en Windows 7 Home Basic kunt u lid worden van een thuisgroep, maar kunt u geen thuisgroep maken.

 • Mogelijk bent u niet met een netwerk verbonden. Als u verbinding wilt maken met een draadloos netwerk, voert u de volgende stappen uit:

  • Klik op het netwerkpictogram Afbeelding van het pictogram voor draadloze netwerken in het systeemvak van de taakbalk, klik op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken en klik vervolgens op Verbinding maken. U moet wellicht een netwerkbeveiligingssleutel invoeren.

  Als u verbinding hebt gemaakt met het netwerk, kunt u lid worden van een thuisgroep als er een in het netwerk bestaat.

 • Uw netwerklocatie is mogelijk niet ingesteld op Thuis. HomeGroup werkt alleen in thuisnetwerken. Als u uw netwerklocatie wilt wijzigen, voert u de volgende stappen uit:

  1. Open Netwerkcentrum door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ netwerk in het zoekvak en klik vervolgens op Netwerkcentrum.

  2. Klik op Bedrijfsnetwerk of Openbaar netwerk en klik vervolgens op Thuisnetwerk.

   Afbeelding van Netwerkcentrum
   Netwerkcentrum
 • Als u in een domeinnetwerk werkt, heeft de systeembeheerder Thuisgroep mogelijk volledig uitgeschakeld, waardoor u geen lid kunt worden van een thuisgroep.

 • Een of meer vereiste services zijn niet actief. De services Peer Networking Grouping en HomeGroup Provider‌ moeten beide actief zijn. U kunt dit als volgt controleren:

  1. Open Systeembeheer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ systeembeheer in het zoekvak en klik vervolgens op Systeembeheer.

  2. Dubbelklik op Services. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  3. In de kolom Status naast de services Peer Networking Grouping en HomeGroup Provider moet u het woord Gestart zien. Als u dat niet ziet, dubbelklikt u op de naam van de service en klikt u vervolgens op Starten.