Waarom kan ik bepaalde bestanden van internet niet openen of kopiëren?

De oorzaak is waarschijnlijk dat de site waar de bestanden vandaan komen, door Windows is geïdentificeerd als mogelijk gevaarlijk. In Windows worden beveiligingszones gebruikt om te bepalen of sites al dan niet worden vertrouwd. Zie Wanneer kan ik een website vertrouwen? voor meer informatie over vertrouwen en internet.

In Windows worden alle websites toegewezen aan een van de vier beveiligingszones: Internet, Lokaal intranet, Vertrouwde websites of Websites met beperkte toegang. De zone waaraan een website is toegewezen, bepaalt de beveiligingsinstellingen die voor de betreffende site worden gebruikt.

In de volgende tabel worden de vier beveiligingszones beschreven.

Zone
Beschrijving

Internet

Het beveiligingsniveau dat voor de zone Internet is ingesteld, wordt standaard op alle websites toegepast. Het beveiligingsniveau voor deze zone is ingesteld op Normaal-hoog, maar u kunt dit wijzigen in Normaal of Hoog. De enige websites waarvoor deze beveiligingsinstelling niet wordt gebruikt, zijn websites in de zone Lokaal intranet en websites die u specifiek toewijst aan de zones Vertrouwde websites of Websites met beperkte toegang.

Lokaal intranet

Het beveiligingsniveau voor de zone Lokaal intranet wordt toegepast op inhoud en websites binnen een zakelijk of bedrijfsnetwerk. Het beveiligingsniveau voor deze zone is ingesteld op Normaal, maar u kunt dit wijzigen in elk gewenst niveau.

Vertrouwde websites

Het beveiligingsniveau dat is ingesteld voor Vertrouwde websites is van toepassing op sites waarvan u specifiek aangeeft dat u erop vertrouwt dat deze uw computer of gegevens geen schade zullen toebrengen. Het beveiligingsniveau voor deze zone is ingesteld op Normaal, maar u kunt dit wijzigen in elk gewenst niveau.

Websites met beperkte toegang

Het beveiligingsniveau dat is ingesteld voor Websites met beperkte toegang, is van toepassing op sites die uw computer of gegevens mogelijk schade kunnen toebrengen. Het beveiligingsniveau voor deze zone is ingesteld op Hoog. U kunt deze instelling niet wijzigen.

Een site toevoegen aan of verwijderen uit een beveiligingszone

U kunt de instellingen voor de beveiligingszones wijzigen in het Configuratiescherm. Voeg aan de zone Vertrouwde websites echter alleen URL's toe waarvan u zeker weet dat de bijbehorende website kan worden vertrouwd.

  1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm en typ Internetopties in het zoekvak. Klik vervolgens op Internetopties.
  2. Klik op de tab Beveiliging, klik op een beveiligingszone (Lokaal intranet, Vertrouwde websites of Websites met beperkte toegang) en klik vervolgens op Websites.

  3. Als u in de vorige stap op Lokaal intranet hebt geklikt, klikt u op Geavanceerd.

  4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

    • Typ de URL van de website in het vak Deze website aan de zone toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen als u een website wilt toevoegen.

    • Klik onder Websites op de URL van de website die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen als u een website wilt verwijderen.