Waarom kan ik niet afdrukken naar een printer in mijn thuisgroep?

Er zijn verschillende redenen waarom u niet naar een thuisgroepprinter kunt afdrukken:

  • De printer is uitgeschakeld.

  • De computer waarop de printer is aangesloten is uitgeschakeld, staat in de slaap- of sluimerstand of heeft de thuisgroep verlaten.

    Zie Een energieschema wijzigen, maken of verwijderen voor informatie over het wijzigen van energiebesparingsopties.

  • Een ander lid van de thuisgroep heeft het delen van de printer gestopt.

  • Netwerkdetectie kan zijn uitgeschakeld. Zie Netwerkdetectie in- of uitschakelen voor meer informatie.

  • De printer heeft een niet-USB-verbinding en moet worden gedeeld met Apparaten en printers in Configuratiescherm.

  • Er is een verkeerd printerstuurprogramma geïnstalleerd. Printers moeten het juiste stuurprogramma gebruiken voor het type computer waarop ze worden aangesloten (x86- of x64-computers). Veel printerstuurprogramma's kunnen automatisch via Windows Update worden gedownload. Het downloaden en installeren van stuurprogramma's via Windows Update kan tot 30 minuten in beslag nemen. U kunt stuurprogramma's ook verkrijgen via de website van de printerfabrikant. Zie Printerstuurprogramma's voor Windows 7 zoeken en installeren voor meer informatie.

Als u nog steeds geen toegang kunt krijgen of naar een printer in uw thuisgroep kunt afdrukken, kan er sprake zijn van een probleem met uw netwerk U kunt probleemoplosser voor netwerken starten door in het systeemvak van de taakbalk met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram te klikken (‍Afbeelding van het pictogram voor draadloze netwerken‌ of‌ Afbeelding van het pictogram voor vaste netwerken‍) en vervolgens te klikken op Problemen oplossen.

Soms lukt het om toegang te krijgen tot printers in de thuisgroep door de computer opnieuw op te starten of de thuisgroep te verlaten en opnieuw lid te worden.