Wat moet ik doen als de melding Overweeg de accu te vervangen wordt weergegeven?

Windows 7 is in staat om aan te geven wanneer de accu geen volledige lading meer kan bevatten. Wanneer de capaciteit van uw accu aanzienlijk is afgenomen en nog maar 40 procent van de oorspronkelijke capaciteit bedraagt (dat wil zeggen als de capaciteit van de accu nadat deze is opgeladen nog maar 40 procent of minder is van de capaciteit die de accu had toen deze nieuw was), wordt de melding 'Overweeg de accu te vervangen' weergegeven. Deze informatie wordt door Windows rechtstreeks uit de accu opgehaald. De melding wordt alleen weergegeven wanneer de accu aangeeft dat de capaciteit niet meer is dan 40% van een volledige lading.

Afbeelding van het accupictogram dat aangeeft dat een accu geen volledige lading meer bevat
Het accupictogram geeft aan dat een accu geen volledige lading meer bevat

Deze melding is nieuw in Windows 7 (in eerdere versies van Windows wordt niet gemeld dat de accu achteruitgaat). Als u recent een upgrade hebt uitgevoerd naar Windows 7 en deze melding wordt weergegeven, betekent dit waarschijnlijk dat u de accu moet vervangen. Als u niet wilt dat deze melding wordt weergegeven, kunt u deze uitschakelen door het selectievakje onder de accumeter uit te schakelen.

Hier volgen enkele overwegingen voor gevallen waarin de melding Overweeg de accu te vervangen wordt weergegeven en u niet zeker weet of u de accu moet vervangen:

  • Laptopaccu's kennen verschillende capaciteiten. De capaciteit is de hoeveelheid lading die de accu op basis van het ontwerp kan bevatten. Na verloop van tijd verliezen laptopaccu's hun vermogen om een lading vast te houden, zoals dit voor alle oplaadbare accu's geldt. Dit betekent dat zelfs bij een volledig opgeladen accu het werkelijke energieniveau dat de accu kan bevatten, achteruitgaat. U vindt informatie over de capaciteit van uw laptopaccu door de informatie op de accu zelf te controleren of door de informatie te controleren die bij de laptop of accu is geleverd.

  • Zelfs relatief nieuwe accu's kunnen achteruitgaan of beschadigd raken, bijvoorbeeld door blootstelling aan extreme hitte, en snel leeglopen.

  • Neem contact op met de computerfabrikant als u de accu wilt vervangen of koop een accu die door uw computerfabrikant is gefabriceerd omdat deze is ontworpen met het oog op een optimale werking met uw computer.

  • De fabrikant van de accu is verantwoordelijk voor de conditie en kwaliteit van de accu. Aangezien accu's het soms laten afweten, wordt aangeraden alleen nieuwe accu's te kopen waarvoor een garantie wordt gegeven.

Opmerking

  • De accumeter in Windows kan minder nauwkeurig zijn naarmate de capaciteit van een accu terugloopt. De laptop kan eerder dan wordt aangegeven in de sluimerstand gaan of worden uitgeschakeld. Zie Accumeter: veelgestelde vragen voor meer informatie.

Zie Oplossingen voor algemene accuproblemen voor informatie over oplossingen voor andere accuproblemen. Zie Onderhoud van de laptopaccu voor informatie over het handhaven van de gebruiksduur van de accu.