Windows XP Mode installeren en gebruiken in Windows 7

Belangrijk

 • Vanaf 8 april 2014 is technische ondersteuning voor Windows XP en Windows XP Mode niet meer beschikbaar. Dit geldt ook voor updates waarmee uw pc wordt beveiligd. Dit betekent dat als u Windows XP blijft gebruiken of Windows XP Mode gebruikt op een Windows 7 pc nadat de ondersteuning is beëindigd, uw pc mogelijk kwetsbaar wordt voor beveiligingsrisico's en virussen. Als u dus wilt dat uw pc met Windows 7 veilig blijft nadat de ondersteuning is beëindigd, is het verstandig om Windows XP Mode alleen te gebruiken als uw pc niet is verbonden met internet. Meer informatie over Windows XP de beëindiging van ondersteuning.

In Windows XP Mode kunt u programma's die zijn ontworpen voor Windows XP uitvoeren op computers met Windows 7 Professional, Enterprise of Ultimate. Windows XP Mode wordt niet ondersteund op Windows 8.

Een programma dat wordt uitvoerd in Windows XP Mode en een programma dat wordt uitgevoerd in Windows 7
Programma's kunnen zowel in Windows XP Mode als in Windows 7 worden uitgevoerd.

Hoe werkt Windows XP Mode?

Windows XP Mode werkt op twee manieren: als virtueel besturingssysteem en als een manier om programma's te openen in Windows 7. Het wordt uitgevoerd in een apart venster op het bureaublad van Windows 7, zoals een programma, maar het is een volledig functionerende en volledig gelicentieerde versie van Windows XP. In Windows XP Mode hebt u toegang tot het fysieke cd/dvd-station van uw computer, kunt u programma's installeren, bestanden opslaan en andere taken uitvoeren, net als op een computer met Windows XP.

Wanneer u een programma installeert in Windows XP Mode, wordt het programma in zowel de programmalijst van Windows XP Mode als die van Windows 7 weergegeven, zodat u het programma direct vanuit Windows 7 kunt openen.

Het menu Start in Windows 7 met programma's die zijn geïnstalleerd in Windows XP Mode
Programma's die in Windows XP Mode zijn geïnstalleerd in het menu Start van Windows 7

Opmerkingen

 • De meerderheid van de programma's die compatibel zijn met Windows Vista en Windows XP werkt zonder problemen in Windows 7. Als een programma niet kan worden uitgevoerd, kunt u eerst de probleemoplosser voor programmacompatibiliteit proberen. Deze is opgenomen in alle edities van Windows 7. Zie De probleemoplosser Programmacompatibiliteit openen voor meer informatie.

 • Bepaalde hardware en apparaten die werken in Windows 7 werken wellicht niet in Windows XP Mode.

 • Windows XP Mode is oorspronkelijk ontwikkeld om bedrijven te helpen bij de migratie van Windows XP naar Windows 7. Het is niet geoptimaliseerd voor programma's met intensieve graphics, zoals 3D-spellen. Het is tevens niet erg geschikt voor programma's met hardwarevereisten, zoals tv-tuners.

 • Als u muziek of video afspeelt in Windows XP Mode met behulp van Windows Media Player en u maximaliseert of minimaliseert het Windows XP Mode-venster, wordt het afspelen in Windows Media Player gestopt. Klik op de knop AfspelenKnop Afspelen in Windows Media Player als u het afspelen wilt hervatten.

Voordat u begint

Als u Windows XP Mode wilt gebruiken, moet u controleren of uw computer aan bepaalde systeemvereisten voldoet, anders werken Windows Virtual PC en Windows XP Mode niet goed, zelfs als u deze wel kunt downloaden en installeren. Voer de volgende stappen uit voordat u begint:

 1. Controleer of u Windows 7 Professional, Enterprise of Ultimate gebruikt. Als u wilt weten welke editie van Windows 7 u gebruikt, klikt u op de knop StartKnop Start, klikt u met de rechtermuisknop op Computer en klikt u vervolgens op Eigenschappen.
 2. Controleer of de CPU van uw computer gebruik kan maken van hardwareondersteunde virtualisatie. Om dit te controleren kunt u het Hardware-Assisted Virtualization Detection Tool (hulpprogramma voor detectie van hardwareondersteunde virtualisatie) downloaden en uitvoeren.

  • Als u het bericht 'This computer is configured with hardware-assisted virtualization' (Deze computer is geconfigureerd met hardwareondersteunde virtualisatie) ontvangt, kunt u Windows Virtual PC en Windows XP Mode uitvoeren. Zie onderstaande instructies.

  • Als de foutmelding 'There is no hardware-assisted virtualization support in the system' (Het systeem ondersteunt geen hardwareondersteunde virtualisatie) verschijnt, wordt hardwareondersteunde virtualisatie niet door de CPU van uw computer ondersteund. U kunt Windows XP Mode wel gebruiken als u een update voor Windows 7 installeert. Zie Waarom verschijnen er foutmeldingen over virtualisatietechnologie die door hardware wordt ondersteund als ik probeer Windows XP Mode en Windows Virtual PC te gebruiken?. Let erop dat XP Mode veel beter werkt als hardwareondersteunde virtualisatie kan worden ingeschakeld.

  • Als de foutmelding 'Hardware-assisted virtualization is disabled' (Hardwareondersteunde virtualisatie is uitgeschakeld) wordt weergegeven, betekent dit dat uw computer hardwareondersteunde virtualisatie ondersteunt, maar dat u de instellingen in het BIOS van uw computer moet wijzigen om hardwareondersteunde virtualisatie in te schakelen. De procedure voor het inschakelen van virtualisatie-instellingen in het BIOS van uw computer, is afhankelijk van de fabrikant van het BIOS. Raadpleeg de informatie die is meegeleverd bij de computer of ga naar de website van de computerfabrikant.

Waarschuwing

 • Wees voorzichtig wanneer u de BIOS-instellingen wijzigt. De BIOS-interface is ontworpen voor ervaren gebruikers en als u een instelling wijzigt, bestaat de kans dat u de computer niet meer juist kunt opstarten. Zie BIOS: veelgestelde vragen voor meer informatie.

Windows XP Mode installeren en gebruiken

Als u Windows XP Mode wilt gebruiken, downloadt en installeert u Windows XP Mode en Windows Virtual PC, het programma waarmee virtuele besturingssystemen worden uitgevoerd op uw computer.

Wanneer u een programma installeert in Windows XP Mode, wordt het programma beschikbaar voor gebruik in zowel Windows XP Mode als Windows 7.

Windows XP Mode volgt dezelfde ondersteuningscyclus als Windows XP—uitgebreide ondersteuning is op 8 april 2014 beëindigd. Meer informatie over Windows XP beëindiging van ondersteuning.

Alles weergeven

Windows XP Mode downloaden en installeren

 1. Ga naar de pagina van Windows XP Mode in het Downloadcentrum.

 2. Selecteer uw taak onder Korte details.

 3. Klik op Doorgaan en volg de instructies op het scherm om uw exemplaar van Windows 7 te valideren.

 4. Selecteer de versie van Windows XP Mode die u wilt installeren en klik op Installeren.

  Opmerking: Windows XPMode_N-versies beschikken niet over Windows Media Player.

 5. Klik op Uitvoeren in de berichtenbalk van uw browser en volg de instructies op het scherm.

 6. Klik op Voltooien als de installatie is voltooid.

Windows Virtual PC downloaden en installeren

 1. Ga naar de pagina van Windows Virtual PC in het Downloadcentrum.

 2. Selecteer uw taak onder Korte details.

 3. Klik op Doorgaan en volg de instructies op het scherm om uw exemplaar van Windows 7 te valideren.

 4. Selecteer de versie van Windows Virtual PC die u wilt installeren en klik op Installeren.

  Opmerking: de x64-versie werkt in combinatie met 64-bits versies van Windows 7. De x86-versie werkt in combinatie met 32-bits versies van Windows 7. Als u wilt weten of op uw pc een 32- of een 64-bits versie van Windows 7 wordt uitgevoerd, klikt u op de knop StartKnop Start, klikt u met de rechtermuisknop op Computer en klikt u vervolgens op Eigenschappen. De informatie over een 32-bits of 64-bits versie wordt weergegeven naast Type computer.
 5. Klik op Uitvoeren in de berichtenbalk van uw browser en volg de instructies op het scherm.

 6. Klik op Ja om Update voor Windows (KB958559) te installeren.

 7. Als u akkoord gaat met de licentievoorwaarden, klikt u op Ik ga akkoord.

 8. Nadat de installatie is voltooid, klikt u op Nu opnieuw opstarten om uw computer opnieuw op te starten.

Windows XP Mode configureren voor het eerste gebruik

 1. Klik op de knop StartKnop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Virtual PC. Klik vervolgens op Windows XP Mode.
  Windows Virtual PC en Windows XP in de lijst met programma's
  Windows Virtual PC en Windows XP in de lijst met programma's
 2. Als u akkoord gaat met de licentievoorwaarden accepteert, klikt u op Ik ga akkoord met de licentievoorwaarden en vervolgens op Volgende.

 3. Accepteer op de pagina Installatiemap en referenties de standaardlocatie waar Windows XP Mode-bestanden worden opgeslagen of geef een nieuwe locatie op.

 4. Geef een wachtwoord op en typ het nogmaals ter bevestiging. Klik vervolgens op Volgende.

 5. Geef op de pagina Beveilig uw computer beter aan of u uw computer wilt beveiligen door automatische updates in te schakelen en klik vervolgens op Volgende.

 6. Klik op Setup starten.

  Nadat de installatie is voltooid, wordt Windows XP Mode geopend in een apart venster.

Waarschuwing

 • Er is geen antivirussoftware opgenomen in Windows XP Mode. Zelfs als uw computer met Windows 7 al is voorzien van antivirussoftware moet u ook antivirussoftware installeren in Windows XP Mode om uw computer tegen virussen te beschermen.

Een programma installeren en gebruiken in Windows XP Mode

 1. Klik in Windows 7 op de knop StartKnop Start en klik achtereenvolgens op Alle programma's, Windows Virtual PC en Windows XP Mode.
 2. Plaats in Windows XP Mode de installatieschijf van het programma in het cd/dvd-station of blader naar het installatieprogramma van het bestand, open dit en voer de instructies voor het installeren van het programma uit.

  Programma dat wordt geïnstalleerd in Windows XP Mode
  Een programma installeren in Windows XP Mode
 3. Klik op de knop SluitenKnop Sluiten boven in het venster Windows XP Mode.
 4. Klik in Windows 7 op de knop StartKnop Start, klik op Windows Virtual PC, klik op Windows XP Mode-toepassingen en klik vervolgens op het programma dat u wilt openen.

  Opmerking

  • Als het venster Windows XP Mode is geopend als u vanuit Windows 7 probeert een programma te openen in Windows XP Mode, wordt u verzocht de virtuele machine te sluiten. Zorg ervoor dat u gegevens die u wilt bewaren opslaat in Windows XP Mode voordat u het sluit.

Artikel-id: MSW700017