Uw kinderen beter beschermen op de pc

Windows 10

De juiste limieten voor uw kind instellen

Als u een kind aan uw gezin hebt toegevoegd, kunt u ervoor zorgen dat pornografische websites worden geblokkeerd, of opgeven welke sites uw kinderen precies mogen zien. U kunt er ook voor zorgen dat ze alleen apps en games kunnen gebruiken die geschikt zijn voor hun leeftijd, en u kunt schermtijdlimieten instellen zodat ze niet te veel tijd in de virtuele wereld doorbrengen. Kinderen kunnen uw toestemming vragen om te blijven browsen wanneer hun tijd erop zit, of om geblokkeerde inhoud weer te geven of te downloaden. U kunt samen met het kind het geschikte beperkingsniveau bepalen.

U kunt al deze beperkingen instellen en beheren op account.microsoft.com/family. Meld u aan met uw Microsoft-account, selecteer de naam van het kind van wie u de instellingen wilt wijzigen en volg de instructies.

Opmerking

 • De tijdslimieten zijn van toepassing op de ingestelde tijd op de pc. Uw pc's hoeven dus niet op dezelfde tijdzone te zijn ingesteld om juist te worden toegepast.

Alles weergeven

Tijdslimieten instellen

Er zijn twee manieren om een grens te stellen aan de tijd die uw kinderen met hun schermen doorbrengen. Naast het instellen van bepaalde uren waarin zij hun apparaten kunnen gebruiken, kunt u ook een maximumtijd per apparaat instellen die bepaalt hoeveel uren per dag ze dat kunnen gebruiken. U kunt bijvoorbeeld instellen dat ze door de week twee uur per dag achter de pc mogen en in het weekeinde iets meer.

 1. Selecteer Schermtijd en schakel Apparaatgebruik op specifieke tijden blokkeren van Uit naar Aan.

 2. Selecteer de tijden per dag waarop uw kind zijn apparaten mag gebruiken en stel als u dat wilt een maximumtijd in. Als u geen maximumtijd wilt instellen, selecteert u Onbeperkt.

Beperkingen instellen op de websites die uw kind mag bezoeken

Op het internet zijn prachtige dingen te leren, maar het bevat ook allerlei dingen waaraan u uw kinderen liever niet wilt blootstellen. U kunt limieten instellen voor het soort websites dat uw kinderen mag zien. U zou uw kind bijvoorbeeld kunnen toestaan kindvriendelijke websites en websites met algemene onderwerpen te zien, terwijl sites met pornografische inhoud automatisch worden geblokkeerd. U kunt ook afzonderlijke websites, of zelfs specifieke pagina's binnen een site, via de webadressen of URL's toestaan of blokkeren, of het account van uw kind zodanig instellen dat het alleen sites kan bezoeken die u als veilig hebt beoordeeld.

Websitebeperkingen instellen

 1. Selecteer Websites en schakel Ongepaste websites blokkeren van Uit naar Aan.

  Nu wordt erotische inhoud geblokkeerd, InPrivate- browsen wordt geblokkeerd en BingVeilig zoeken is ingeschakeld.

 2. Als u wilt dat uw kind uitsluitend websites ziet die u expliciet hebt toegestaan, vinkt u het vakje naast Alleen sites op de lijst met toegestane websites bekijken aan.

Specifieke websites blokkeren of toestaan

 1. Selecteer Websites.

 2. Ga naar Deze altijd toestaan om een site toe te voegen aan de lijst met toegestane websites en geef de URL op van een website die u wilt toestaan.

 3. Ga naar Deze altijd blokkeren om een site toe te voegen aan de lijst met geblokkeerde websites en geef de URL op van een website die u wilt blokkeren.

Beperkingen instellen voor apps en games

Het instellen van beperkingen op de apps en games die uw kind mag gebruiken, is vergelijkbaar met het instellen van hun websitebeperkingen: u kunt een classificatie op leeftijd instellen zodat uw kinderen apps en games kunnen gebruiken die geschikt zijn voor hun leeftijd, maar geen apps die te volwassen voor hen zijn of geen leeftijdsclassificatie hebben. Het is ook mogelijk specifieke, individuele titels toe te staan of te blokkeren.

Kinderen kunnen uw toestemming vragen als ze een geblokkeerde app willen gebruiken of een geblokkeerde game willen spelen. U kunt per e-mail reageren op een verzoek voor toestemming, of rechtstreeks vanuit het activiteitenverslag van uw kind, of door u aan te melden op het apparaat dat uw kind gebruikt en het meteen daarop goedkeuren.

Opmerking

 • Beperkingen voor apps en games hadden vroeger twee aparte Aan-Uit-schakelopties: een voor apps en een voor games. Nu worden ze beiden met een schakeloptie beheerd. Je instellingen zijn nog steeds van toepassing als u voorheen slechts een van beide had beperkt. Als u echter de beperkingen voor apps en games uit- en dan weer inschakelt, zijn zowel de apps als de games beperkt.

Leeftijdsclassificaties gebruiken

 1. Selecteer Apps en games, en schakel Ongepaste apps en games blokkeren van Uit naar Aan.

 2. Ga naar Apps en games beperken en gebruik het menu om een geschikt leeftijdsniveau voor uw kind te kiezen.

  Kinderen kunnen nog altijd om uw toestemming vragen om geblokkeerde inhoud te gebruiken.

Opmerking

 • Op apparaten met Windows 8.1,Windows 8, Windows 7 of oudere versies van Windows, worden alle apps en games zonder leeftijdsclassificatie standaard geblokkeerd wanneer u beperkingen voor apps en games inschakelt. Hierdoor worden jongere kinderen beschermd tegen ongepaste apps en games die te volwassen voor hen zijn, maar eventueel worden ook bepaalde apps die oudere kinderen willen gebruiken, onder meer productiviteitsapps als tekstverwerkers en spreadsheets, geblokkeerd. Wellicht wilt u beperkingen voor apps en games inschakelen voor jongere kinderen, maar wilt u de app- en game-activiteiten van oudere kinderen met behulp van activiteitenoverzichten controleren.

Verzoeken van uw kinderen beheren

Na verloop van tijd kunnen de instellingen die u voor de pc-activiteiten van uw gezin toepast, aan verandering toe zijn. Uw kind wil bijvoorbeeld een nieuw spel downloaden en spelen waar iedereen het over heeft, op internet onderzoek doen voor een schoolproject of iets meer pc-tijd krijgen om een huiswerkopdracht af te maken. De kinderen in uw Microsoft- gezin kunnen u e-mailverzoeken sturen voor nieuwe apps, games of websites die ze willen gebruiken. U kunt die verzoekken altijd afzonderlijk afhandelen, maar u kunt ze ook allemaal op één plaats op account.microsoft.com/family beheren.

 1. Selecteer Recente activiteit.

  Recente machtigingsverzoeken worden op categorie geordend.

 2. Selecteer naast elk verzoek de knop Toestaan om het verzoek goed te keuren, of de knop Weigeren om het verzoek te blokkeren.

Volgende: de activiteiten op het apparaat van uw kind controleren

Andere bronnen

Ga naar Microsoft-gezin

Wijzig uw instellingen voor Microsoft-gezin.

Ouderlijk toezicht instellen

Meer informatie over het toevoegen van accounts aan uw Microsoft- gezin.

Hulp van de community

Stel uw vraag in de communityforums.