Help-informatie weergeven bij activeringsfouten

Hierna volgen een aantal veelvoorkomende activeringsfouten in Windows en informatie over hoe u kunt proberen om de problemen op te lossen waardoor deze fouten worden veroorzaakt. Ga naar het artikel productactivering voor meer hulp bij het activeringsproces.

Activeringsfout Betekenis en oplossing
Activeringsfout

Kan geen gedetailleerde foutbeschrijving vinden. (Foutcode 0xC004C4AA)


Kan Windows 8.1 Pro met Media Center of Windows 8 Pro met Media Center niet activeren

Betekenis en oplossing

Deze fout kan optreden als u Onderdelen toevoegen Windows 8.1 of Onderdelen toevoegen aan Windows 8 hebt uitgevoerd om de huidige versie van Windows te upgraden naar Windows 8.1 Pro met Media Center of Windows 8 Pro met Media Center. U kunt alleen verschillende edities van Windows activeren op pc's waarop Windows vooraf is geïnstalleerd of waarvoor Windows is gekocht op de Windows-website of in een detailhandelwinkel. Als u het probleem wilt oplossen, moet u Windows installeren met de productcode die u hebt ontvangen in het e-mailbericht met de aankoopbevestiging of bij de dvd. Als u vermoedt dat dit bericht ten onrechte wordt weergegeven, moet u contact opnemen met een medewerker van de klantenondersteuning van Microsoft.

Activeringsfout

Kan geen gedetailleerde foutbeschrijving vinden. (Foutcode: 0xC004C400)


Kan Windows 8.1 Pro met Media Center of Windows 8 Pro met Media Center niet activeren

Betekenis en oplossing

Deze fout kan worden weergegeven wanneer u probeert uw nieuwe productcode in te voeren nadat u Windows Media Center Pack hebt toegevoegd. Als u dit probleem wilt oplossen, kunt u Windows in plaats daarvan telefonisch activeren.


 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ SLUI 04 in het zoekvak en tik of klik op SLUI 04.

 3. Volg de instructies op het scherm.

Activeringsfout

De legitimiteitsvalidatie heeft gedetecteerd dat binaire bestanden van Windows onrechtmatig zijn gewijzigd. (Foutcode: 0xC004C4AE)

Betekenis en oplossing

Deze fout wordt mogelijk weergegeven als u een app van een derde partij hebt gebruikt om een weergavetaal aan uw pc toe te voegen waarvoor Windows momenteel geen ondersteuning biedt. Als u het probleem wilt oplossen, kunt u uw pc naar een eerder tijdstip herstellen om de wijzigingen die in Windows zijn aangebracht, ongedaan te maken. Zie Uw pc vernieuwen, opnieuw instellen of herstellen voor meer informatie.

Activeringsfout

De Software Licensing-service heeft bepaald dat de opgegeven productcode alleen voor upgrades en niet voor nieuwe installaties kan worden gebruikt. (Foutcode: 0xC004F061)

Betekenis en oplossing

Deze fout wordt mogelijk weergegeven als u een productcode gebruik voor het uitvoeren van een upgrade naarWindows 8.1 of Windows 8, terwijl er geen vorige versie van Windows op uw pc is geïnstalleerd. Als u een upgrade wilt uitvoeren, moet Windows 8, Windows 7, Windows Vista of Windows XP al op uw pc zijn geïnstalleerd. Zie Waarom kan ik Windows niet activeren? voor meer informatie.

Activeringsfout

Er is een netwerkprobleem opgetreden tijdens het activeren van uw exemplaar van Windows. (Foutcode: 0xC004FC03)

Betekenis en oplossing

Deze fout wordt mogelijk weergegeven als uw firewallinstellingen er de oorzaak van zijn dat het online Windows-activeringsproces niet kan worden voltooid. Als u dit probleem wilt oplossen, kunt u Windows in plaats daarvan telefonisch activeren.


 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ SLUI 04 in het zoekvak en tik of klik op SLUI 04.

 3. Volg de instructies op het scherm.

Activeringsfout

De activeringsserver heeft bepaald dat de productcode vaker is ontgrendeld dan het maximum. (Foutcode: 0xC004C008)

Betekenis en oplossing

Deze fout wordt mogelijk weergegeven als de productcode al is gebruikt op een andere pc of als deze op meer pc wordt gebruikt dan onder de licentievoorwaarden voor Microsoft-software is toegestaan. Als u dit probleem wilt oplossen, moet u een productcode aanschaffen voor de afzonderlijke pc's, zodat u Windows op deze pc's kunt activeren.

Activeringsfout

Deze productcode werkt niet. (Foutcode: 0xC004C003)

Betekenis en oplossing

Wanneer u recentelijk in Windows 8 de functie Onderdelen toevoegen hebt gebruikt voor het verkrijgen van een editie van Windows met meer onderdelen, wordt deze fout mogelijk weergegeven als u meteen hebt bijgewerkt naar Windows 8.1 in de Windows Store. Neem contact op met een Microsoftmedewerker van de klantenondersteuning om dit probleem te verhelpen.


Deze fout kan ook worden weergegeven als u een ongeldige productcode gebruikt. U moet een nieuwe productcode kopen of contact opnemen met de fabrikant van de pc voor de originele code als u een pc hebt gekocht waarop Windows vooraf is geïnstalleerd.

Activeringsfout

De activeringsserver heeft gerapporteerd dat de meervoudige activeringscode de limiet heeft overschreden. (Foutcode: 0xC004C020)

Betekenis en oplossing

Deze fout treedt op wanneer een volumelicentie (een licentie die door een bedrijf bij Microsoft is aangeschaft, zodat Windows op meerdere pc's kan worden geïnstalleerd) op meer pc's is gebruikt dan volgens de bepalingen van de Microsoft-softwarelicentie is toegestaan. Als u dit probleem wilt oplossen, hebt u mogelijk een andere productactiveringscode nodig om uw pc te activeren. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie.

Activeringsfout

De DNS-naam bestaat niet. (Foutcode: 0x8007232B)


De syntaxis van de bestandsnaam, mapnaam of volumenaam is onjuist. (Foutcode: 0x8007007B)

Betekenis en oplossing

Deze fout wordt mogelijk weergegeven wanneer u uw pc probeert te activeren terwijl u niet met het netwerk van uw werkplek bent verbonden. Als u wel met uw werknetwerk bent verbonden en deze fout nog steeds wordt weergegeven, moet u mogelijk uw netwerkinstellingen wijzigen. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie.


Als u geen systeembeheerder hebt, moet u de productcode mogelijk opnieuw invoeren. Voer de volgende stappen uit:


 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Typ in Windows 8.1 de opdracht productcode in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Uw Windows-productcode wijzigen. Tik of klik onder Windows op Productcode wijzigen en voer vervolgens de productcode van 25 tekens in.

  • Typ Windows 8SLUI 03 in het zoekvak en tik of klik op SLUI 03. Voer de productcode van 25 cijfers in en tik of klik vervolgens op Activeren.

  Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

Activeringsfout

Er is een beveiligingsfout opgetreden. (Foutcode: 0x80072F8F)

Betekenis en oplossing

Deze fout wordt mogelijk weergegeven als de datum en tijd van de pc niet juist zijn of als Windows problemen ondervindt bij het tot stand brengen van een verbinding met de online activeringsservice waardoor uw productcode niet kan worden gecontroleerd.


Voer volgende stappen uit om de datum en tijd op de pc te wijzigen:

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ datum en tijd in het zoekvak en voer vervolgens een van de volgende procedures uit:

  • Tik of klik in Windows 8.1 op Datum- en tijdinstellingen.

  • Tik of klik in Windows 8 op Instellingen en tik of klik op Datum en tijd.

Voer de volgende stappen uit om uw internetverbinding te controleren:

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ probleemoplosser voor netwerken in het zoekvak en voer een van de volgende procedures uit:

  • Tik of klik in Windows 8.1 op Netwerkproblemen identificeren en oplossen.

  • Tik of klik in Windows 8 op Instellingen en tik of klik vervolgens op Netwerkproblemen identificeren en oplossen.

Activeringsfout

De Software Licensing-service heeft gerapporteerd dat de licentie niet is geëvalueerd. (Foutcode: 0xC004E003)

Betekenis en oplossing

Deze fout wordt mogelijk weergegeven nadat u software van derden hebt geïnstalleerd die systeembestanden heeft gewijzigd. Windows-activering heeft bepaalde systeembestanden nodig om de activering te voltooien. U kunt proberen om via een herstelpunt de systeembestanden van uw computer te herstellen in de staat waarin deze op een eerder tijdstip zijn opgeslagen. Op deze manier verwijdert u software die na dit tijdstip is geïnstalleerd, zonder dat dit van invloed is op uw persoonlijke bestanden. Zie Uw pc vernieuwen, opnieuw instellen of herstellen voor meer informatie.

Activeringsfout

Niet-opgegeven fout. (Foutcode: 0x80004005)

Betekenis en oplossing

Probeer opnieuw of u kunt activeren als deze fout wordt weergegeven. Als dat niet werkt, moet u uw pc mogelijk herstellen of opnieuw instellen. Zie Uw pc vernieuwen, opnieuw instellen of herstellen voor meer informatie.

Meer hulp nodig?