Help bij de app Agenda

De app Agenda stelt u in staat om op één plaats verschillende agenda's tegelijk weer te geven, waaronder uw werkagenda's. Als u Agenda wilt gebruiken, moet u zich bij uw pc of de app aanmelden met een Microsoft-account. Wanneer u Agenda opent, wordt alle gebeurtenissen uit uw Microsoft-account weergegeven. Als u gebeurtenissen uit andere agenda’s wilt weergeven, voegt u de accounts toe aan de app Agenda.

De weergave De volgende stap van de app Agenda

Opmerkingen

Hier volgen enkele tips waarmee u aan de slag kunt met de app Agenda:

Aan de slag

Alles weergeven

Een agenda toevoegen

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je op Instellingen.

 2. Tik of klik op Accounts.

 3. Tik of klik op Een account toevoegen, tik of klik op het type account dat u wilt toevoegen en volg vervolgens de instructies op het scherm.

Een agenda verwijderen

Als u een account uit de Agenda verwijdert, worden het oorspronkelijke account en de gebeurtenissen niet gewist. U kunt nog steeds via een browser of een andere agenda-app toegang krijgen tot deze accounts of gebeurtenissen.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je op Instellingen.

 2. Tik of klik op Accounts.

 3. Tik of klik op het account dat u wilt verwijderen.

 4. Tik of klik onderaan op Account verwijderen.

Als u uw Microsoft-account (het account dat u gebruikt om u aan te melden bij Windows) verwijdert, worden al uw accounts uit Mail, Agenda, en Personen verwijdert en kunt u deze apps niet langer gebruiken. U kunt in plaats daarvan uw agenda verbergen. In de sectie Een agenda verbergen of de kleur van een agenda wijzigen verderop in dit artikel is beschreven hoe u dit kunt doen.

Uw Microsoft-account verwijderen

Als u om de een of andere reden uw Microsoft-account moet verwijderen, doet u dit als volgt:

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je op Instellingen.

 2. Tik of klik op Pc-instellingen wijzigen.

 3. Tik of klik op Accounts en tik of klik vervolgens op Verbinding verbreken.

Agenda's met internationale feestdagen toevoegen

U kunt de feestdagenagenda van uw land of regio weergeven in Agenda als u over een Outlook.com-account beschikt. Zie Feestdag- of maankalenders aan Outlook.com toevoegen voor meer informatie.

Uw agenda weergeven per dag, week, maand of op een andere manier

Wanneer u uw agenda voor het eerst opent, worden uw gebeurtenissen voor die dag weergegeven over een achtergrondafbeelding die u kunt wijzigen.

De weergave De volgende stap van de app Agenda

De achtergrondafbeelding wijzigen:

 1. Veeg vanaf de onderrand omhoog om de app-opdrachten weer te geven.
  (Of klik met de rechtermuisknop op de app.)

 2. Tik of klik op Achtergrond en tik of klik op Bladeren, kies de gewenste afbeelding en tik of klik op Afbeelding kiezen.

  Open, als u de oorspronkelijke achtergrondafbeelding van Agenda wilt gebruiken, App-opdrachten, tik of klik op Achtergrond en tik of klik op Standaard gebruiken.

U kunt de verschillende weergaven van uw agenda als volgt weergeven:

 1. Veeg vanaf de onderrand omhoog om de app-opdrachten weer te geven.
  (Of klik met de rechtermuisknop op de app.)

 2. Kies een van de opties die boven aan het scherm wordt weergegeven: Dag, Werkweek, Week, Maand.

  Werkweek loopt van maandag tot en met vrijdag.

App-opdrachten gebruiken om verschillende agendaweergaven weer te geven, zoals De volgende stap, Dag, Week, Werkweek en Maand

Gebeurtenissen toevoegen en verwijderen

Een gebeurtenis toevoegen

Hierna is de snelste manier beschreven om een gebeurtenis toe te voegen:

 1. Kies de gewenste datum. U kunt een datum snel weergeven door op de pijl omlaag naast de kop in uw agenda te klikken, zoals hier is weergegeven.

  Snel naar een datum in het verleden of de toekomst weergeven
 2. Tik of klik op een leeg tijdvak in uw agenda, grijp de ronde handgrepen bovenaan en onderaan met uw muis of vinger, pas de duur aan en voeg de vereiste gegevens toe.

  Snel een gebeurtenis maken in Agenda

  Als u meer informatie wilt toevoegen, tikt of klik u op de pijl in het vak en tikt of klikt u op Details toevoegen. U kunt personen uitnodigen, een herhaalde gebeurtenis instellen of uw status wijzigen.

Als u geen leeg tijdvak kunt vinden, kunt u als volgt een gebeurtenis toevoegen:

 1. Veeg vanaf de onderrand omhoog om de app-opdrachten weer te geven.
  (Of klik met de rechtermuisknop op de app.)

 2. Tik of klik op Nieuw.

 3. Voer de naam, datum, tijd en locatie in van de gebeurtenis of vergadering.

  Als dit een gebeurtenis is die wordt herhaald, tikt of klikt u op Meer weergeven en kiest u de gewenste optie door op het vak Hoe vaak te klikken.

Een gebeurtenis verwijderen

U kunt een gebeurtenis als volgt verwijderen:

 1. Tik of klik in de app Agenda op de gebeurtenis die u wilt verwijderen.

 2. Tik of klik op de knop Gebeurtenis verwijderen op het scherm.

Iemand uitnodigen voor een gebeurtenis of vergadering

 1. Veeg vanaf de onderrand omhoog om de app-opdrachten weer te geven.
  (Of klik met de rechtermuisknop op de app.)

 2. Tik of klik op Nieuw.

 3. Voer de datum, tijd en locatie in van de afspraak of vergadering.

 4. Typ in het veld Wie de namen of e-mailadressen van de mensen die u wilt uitnodigen.

  Als u vanuit uw Outlook-account een vergadering plant, kunt u zien wie er vrij of bezet is en op basis daarvan uw vergadering plannen. Tik of klik hiertoe op Planningsassistent. Dit is alleen beschikbaar als uw bedrijf gebruikmaakt van Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010 SP1 of Microsoft Exchange Server 2013 Preview. Vraag uw netwerkbeheerder om deze informatie.

 5. Als u hiervan een terugkerende afspraak wilt maken, tikt of klikt u op Meer weergeven en voert u de vereiste details in.

 6. Tik of klik op de knop Uitnodiging verzenden De knop Uitnodiging verzenden .

Agenda-instellingen

Alles weergeven

Verjaardagen weergeven of verbergen

U kunt als volgt verjaardagen weergeven en verbergen in Agenda:

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je op Instellingen.

 2. Tik of klik op Opties en kies onder Verjaardagskalender de optie Weergeven of Verbergen.De verjaardagskalender weergeven of verbergen

Hoewel u verjaardagen niet rechtstreeks aan de app Agenda kunt toevoegen, zijn er andere manieren om de verjaardagen van uw contactpersonen weer te geven.

Een agenda verbergen of de kleur van een agenda wijzigen

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je op Instellingen.

 2. Tik of klik op Opties.

 3. Tik of klik op de agenda die u wilt wijzigen en doe het volgende:

  • Wijzig onder de Agendanaam de instelling van Weergeven in Verbergen.

  • Gebruik de lijst onder de instelling om de kleur te wijzigen.

Sneltoetsen

Hierna worden de sneltoetsen voor de app Agenda weergegeven

Toets Bewerking
Toets

Ctrl+1 of Ctrl+A

Bewerking

De weergave De volgende stap weergeven

Toets

Ctrl+2 of Ctrl+D

Bewerking

Dag weergeven

Toets

Ctrl+3 of Ctrl+O

Bewerking

Werkweek weergeven

Toets

Ctrl+4 of Ctrl+W

Bewerking

Week weergeven

Toets

Ctrl+5 of Ctrl+M

Bewerking

Maand weergeven

Toets

End

Bewerking

In de weergave De volgende stap naar het einde van de lijst met gebeurtenissen gaan

Toets

Ctrl+T of Home

Bewerking

Ga naar vandaag

Toets

Ctrl+N

Bewerking

Nieuwe gebeurtenissen maken

Toets

Page Up

Bewerking

Naar de vorige maand gaan in de maandweergave

Naar de vorige week gaan in de weekweergave

Naar de vorige dag gaan in de dagweergave

In de weergave De volgende stap vooruit schuiven door de lijst met gebeurtenissen

Naar de vorige maand gaan in de lijst met datums

Toets

Ctrl+H

Bewerking

Naar de vorige maand gaan in de maandweergave

Naar de vorige week gaan in de weekweergave

Naar de vorige dag gaan in de dagweergave

Toets

Page Down

Bewerking

Naar de volgende maand gaan in de maandweergave

Naar de volgende week gaan in de weekweergave

Naar de volgende dag gaan in de dagweergave

Toets

Ctrl+J

Bewerking

Naar de volgende maand gaan in de maandweergave

Naar de volgende week gaan in de weekweergave

Naar de volgende dag gaan in de dagweergave

Toets

Pijl-rechts

Bewerking

Naar de volgende dag gaan in een weergave

Toets

Pijl-links

Bewerking

Naar de vorige dag gaan in een weergave

Toets

Pijl-omlaag

Bewerking

Naar het volgende uur gaan in een weergave

Toets

Pijl-omhoog

Bewerking

Naar het vorige uur gaan in een weergave

Toets

Esc

Bewerking

Terugkeren of een gebeurtenis verlaten zonder op te slaan

Toets

Ctrl+S

Bewerking

De gebeurtenis opslaan of verzenden

Toets

Ctrl+P, pijl-omhoog en pijl-omlaag gebruiken om te selecteren

Bewerking

Reageren op een gebeurtenis

Toets

Ctrl+D

Bewerking

Een gebeurtenis verwijderen

Toets

Ctrl+klikken

Bewerking

De pagina met gebeurtenisdetails van de agenda geopend wanneer u zich in een in vrij tijdvak bevindt

Zie Meldingen voor Mail, Agenda, Personen en Berichten beheren voor meer informatie over hoe u op de hoogte kunt worden gesteld van komende gebeurtenissen.

Meer hulp nodig?