Waarom kan ik geen verbinding maken met andere pc's?

Er zijn verschillende mogelijke redenen waarom u geen verbinding kunt maken met andere pc's op uw thuisnetwerk of waarom het niet lukt om bestanden en printers met deze pc's te delen. Zoek een specifiek probleem en de bijbehorende mogelijke oplossingen in de volgende tabel. Zie Bestanden en mappen delen voor meer informatie over het delen van bestanden en mappen met andere personen.

Probleem
Mogelijke oplossingen

U hebt geen thuisgroep gemaakt of bent geen lid van een thuisgroep

Via een thuisgroep worden de pc's op het thuisnetwerk met elkaar verbonden, zodat de gebruikers foto's, muziek, video's en printers kunnen delen. Het maken van of lid worden van een thuisgroep is de gemakkelijkste manier om bestanden en printers op een netwerk te delen.

Opmerking

 • Thuisgroep is beschikbaar in Windows 8.1, Windows RT 8.1 en Windows 7. U kunt lid worden van een thuisgroep op een pc met Windows RT 8.1, maar u kunt geen thuisgroep maken of inhoud met de thuisgroep delen. In Windows 7 Starter en Windows 7 Home Basic kunt u lid worden van een thuisgroep, maar kunt u geen thuisgroep maken. Thuisgroep is niet beschikbaar in Windows Server 2008 R2.

Een thuisgroep maken of hiervan lid worden

 1. Zo opent u Thuisgroep: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Instellingen (of wijs met de muis de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar boven en klik op Instellingen), tik of klik op Pc-instellingen wijzigen, tik of klik op Netwerk en tik of klik vervolgens op Thuisgroep.

 2. Tik of klik op Maken of typ het wachtwoord van de thuisgroep en tik of klik vervolgens op Lid worden.

U gebruikt geen thuisgroep en de map of printer waartoe u toegang probeert te krijgen, is niet gedeeld

Wij raden u aan om een thuisgroep te gebruiken voor het delen van bestanden en printers op het netwerk, omdat dit veel gemakkelijker is in te stellen. Het proces van het delen van bestanden en printers zonder een thuisgroep te gebruiken, bestaat uit twee delen. Eerst moet u de schuifregelaar Apparaten en inhoud zoeken inschakelen, zoals in de volgende stappen wordt beschreven. Daarna moet u eigenschappen voor delen instellen voor het item zelf.

De schuifregelaar Apparaten en inhoud zoeken is uitgeschakeld.

Pc's, apparaten en inhoud zoeken op uw netwerk

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Netwerk en schakel vervolgens de schuifregelaar Apparaten en inhoud zoeken in.

Netwerkdetectie is uitgeschakeld.

Volg de stappen in de vorige sectie om de schuifregelaar Apparaten en inhoud zoeken in te schakelen.

Met wachtwoord beveiligd delen is ingeschakeld

Met wachtwoord beveiligd delen is standaard ingeschakeld voor pc's in werkgroepen. Wanneer met wachtwoord beveiligd delen is ingeschakeld, krijgen personen die andere pc's op uw netwerk gebruiken alleen toegang tot uw gedeelde mappen en printers als ze een gebruikersaccount op uw pc hebben. U kunt het delen van bestanden of printers op twee manieren inschakelen:

 • Identieke gebruikersaccounts maken op alle pc's in de werkgroep (aanbevolen). Zie Een gebruikersaccount maken voor meer informatie.

 • Schakel met wachtwoord beveiligd delen uit. Voer de volgende stappen uit om met wachtwoord beveiligd delen uit te schakelen:

 1. Zo opent u Geavanceerde instellingen voor delen: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Geavanceerd delen in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Instellingen voor geavanceerd delen beheren.

 2. Klik op de dubbele punthaken Het pictogram met de dubbele punthaken om het huidige netwerkprofiel uit te vouwen.
 3. Klik onder Met wachtwoord beveiligd delen op Met wachtwoord beveiligd delen uitschakelen en klik op Wijzigingen opslaan. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

Opmerking

 • Met wachtwoord beveiligd delen is niet beschikbaar op pc's die zich in een domein bevinden.

 • U kunt alleen lid worden van een domein als u een pc hebt met Windows 8.1 Pro of Windows 8.1 Enterprise.

De pc's bevinden zich niet in dezelfde werkgroep.

Lid worden van een werkgroep of een werkgroep maken

 1. Zo opent u Systeem: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Systeem in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Systeem.

 2. Tik of klik onder Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep op Instellingen wijzigen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 3. Tik of klik in het dialoogvenster Systeemeigenschappen in het tabblad Computernaam op Wijzigen.

 4. Tik of klik onder Lid van in het dialoogvenster Computernaam en/of domein wijzigen op Werkgroep en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Als u lid wilt worden van een bestaande werkgroep, voert u de naam van de werkgroep in kwestie in en tikt of klikt u vervolgens op OK.

  • Als u een nieuwe werkgroep wilt maken, voert u de naam van de werkgroep in kwestie in en tikt of klikt u vervolgens op OK.

U hebt niet de juiste machtigingen voor het bestand of de map waartoe u toegang probeert te krijgen.

Neem contact op met de eigenaar van het bestand of de map om om toestemming te vragen.

Als u bent verbonden met een bedrijfsnetwerk, moet u contact opnemen met de IT-beheerder.

Groepsbeleid blokkeert mogelijk de verbinding

Als de pc waarmee u verbinding probeert te maken deel uitmaakt van een domein, is het mogelijk dat de IT-beheerder een beleid heeft ingesteld dat verbindingen blokkeert met pc's binnen het domein. Neem contact op met de IT-beheerder voor hulp.

Uw pc beschikt niet over de recentste updates voor uw router.

Neem contact op met de fabrikant van de router om zeker te zijn dat u in het bezit bent van de laatste updates.