Problemen met thuisgroepen in Windows

Aan de hand van de informatie in dit artikel kunt u problemen met thuisgroepen in Windows vaststellen en oplossen. Probeer eerst de probleemoplosser Thuisgroep uit te voeren.

De probleemoplosser Thuisgroep uitvoeren

 1. Open de probleemoplosser voor Thuisgroep door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ probleemoplossing in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Probleemoplossing. Tik of klik op Netwerk en internet en tik of klik op Thuisgroep. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 2. Klik op Volgende en volg de instructies op het scherm.

Zie de volgende gedeelten voor informatie over uw specifieke probleem als u met de probleemoplosser niet verder komt.

Alles weergeven

Ik kan geen thuisgroep maken of ik kan een thuisgroep niet gebruiken of er lid van worden

Meestal wordt een thuisgroep automatisch gemaakt wanneer u een pc instelt met Windows 8, Windows RT of Windows 7. Als er al een thuisgroep bestaat, hoeft u er alleen lid van te worden.

Als u geen thuisgroep kunt maken of niet lid kunt worden of gebruik kunt maken van een thuisgroep, kan dit te wijten zijn aan verschillende problemen. Zoek het probleem en de corresponderende oplossing op in de volgende tabel.

Probleem
Mogelijke oplossingen

Misschien hebt u een Windows-besturingssysteem dat uw gebruik van thuisgroepen beperkt.

Thuisgroep is beschikbaar in Windows 8, Windows RT en Windows 7. U kunt lid worden van een thuisgroep op een pc met Windows RT, maar u kunt geen thuisgroep maken of inhoud met de thuisgroep delen. In Windows 7 Starter en Windows 7 Home Basic kunt u lid worden van een thuisgroep, maar kunt u geen thuisgroep maken.

Mogelijk bent u niet met een netwerk verbonden of bent u niet met het goede netwerk verbonden.

Als u verbinding wilt maken met een netwerk, voert u de volgende stappen uit:

 • Als u verbinding met een netwerk wilt maken, veegt u het scherm in vanaf de rechterrand van het scherm en tikt u op Instellingen. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Instellingen). Tik of klik vervolgens op het netwerkpictogram (Het pictogram voor een draadloos netwerk of Het pictogram voor een bekabeld netwerk). Tik of klik op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken en tik of klik op Verbinden.

Wanneer u verbinding hebt gemaakt met het netwerk, kunt u een thuisgroep maken of er lid van worden.

Delen via het netwerk is mogelijk uitgeschakeld.

U schakelt de functie voor delen via het netwerk als volgt in:

 1. Als u verbinding met een netwerk wilt maken, veegt u het scherm in vanaf de rechterrand van het scherm en tikt u op Instellingen. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Instellingen), Tik of klik vervolgens op het netwerkpictogram (Het pictogram voor een draadloos netwerk of Het pictogram voor een bekabeld netwerk).

 2. Houd uw vinger op het netwerk waarmee u verbonden bent of klik er met de rechtermuisknop op. Tik of klik vervolgens op Delen in- of uitschakelen.

  Deze instelling is alleen beschikbaar voor Wi‑Fi- en Ethernet-netwerken, niet voor domeinnetwerken.

 3. Tik of klik op Ja, schakel delen en verbinding maken met apparaten in.

De datum en tijd zijn mogelijk onjuist.

Zorg dat alle pc's de juiste datum en tijd hebben. Voer deze stappen uit om de datum of tijd te wijzigen:

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken.

 2. Typ datum en tijd in het zoekvak en tik of klik op Instellingen.

 3. Tik of klik in de lijst met resultaten op Datum en tijd.

 4. Tik of klik op Datum en tijd wijzigen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

Twee of meer pc's in het netwerk hebben mogelijk dezelfde naam.

Elke pc in een thuisgroep moet een unieke computernaam hebben. Voer deze stappen op elke pc in de thuisgroep uit om de computernaam te controleren:

 • Open Systeem door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Systeem in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Systeem.

  De computernaam wordt weergegeven onder Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep.

De andere pc's in uw thuisgroep kunnen zich buiten uw huis bevinden, de thuisgroep hebben verlaten, zijn uitgeschakeld of in de slaapstand of sluimerstand staan.

Zie Energiebeheerschema's: veelgestelde vragen voor informatie over het wijzigen van energiebesparingsopties.

Netwerkdetectie kan zijn uitgeschakeld.

U schakelt netwerkdetectie als volgt in:

 1. Open Geavanceerde instellingen voor delen door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ geavanceerd delen in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Geavanceerde instellingen voor delen beheren.

 2. Tik of klik op de dubbele punthaken Het pictogram met de dubbele punthaken om het netwerkprofiel Particulier uit te vouwen.
 3. Tik of klik op Netwerkdetectie inschakelen en vervolgens op Wijzigingen opslaan. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

Uw systeembeheerder heeft Thuisgroep misschien uitgeschakeld.

Als u bent verbonden met een domeinnetwerk, kan het zijn dat de systeembeheerder Thuisgroep volledig heeft uitgeschakeld. In dat geval kunt u niet lid worden van een thuisgroep.

Een of meer vereiste services zijn mogelijk niet actief.

De services Peer Networking Grouping en HomeGroup Provider‌ moeten beide actief zijn. U kunt dit als volgt controleren:

 1. Open Systeembeheer door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Systeembeheer in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Systeembeheer.

 2. Dubbeltik of dubbelklik op Services. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 3. Als het goed is, ziet u in de kolom Status naast de services Peer Networking Grouping en HomeGroup Provider het woord Actief. Als u dit woord niet ziet, dubbeltikt of dubbelklikt u op de naam van de service en tikt of klikt u vervolgens op Starten.

Opmerking

 • Als u deze services niet kunt starten, voert u de probleemoplosser Thuisgroep uit via de koppeling boven aan dit artikel.

IPv6 is mogelijk uitgeschakeld.

U kunt alleen een thuisgroep maken of er lid van worden als IPv6 is ingeschakeld voor uw netwerkverbinding. U kunt IPv6 inschakelen door de probleemoplosser Thuisgroep uit te voeren via de koppeling boven aan dit artikel.

Het peer-netwerkbestand idstore.sst is mogelijk beschadigd.

Als het Windows-bericht 'Er kan geen thuisgroep worden ingesteld op deze computer. Foutcode 0x80630801.' wordt weergegeven en u de Peer Networking Grouping-service niet kunt starten met behulp van de procedure 'Sommige vereiste services zijn mogelijk niet actief', volgt u deze stappen om het beschadigde bestand te verwijderen:

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken.

 2. Typ opdrachtprompt in het zoekvak.

 3. Houd uw vinger in de lijst met resultaten op Opdrachtprompt of klik erop met de rechtermuisknop, en tik of klik vervolgens op Als administrator uitvoeren. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 4. Verwijder het bestand idstore.sset uit de map \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking op het systeemstation (bijvoorbeeld station C).

 5. Start de pc opnieuw op en voer probeer lid te worden van de thuisgroep.

Uw pc behoort al tot een thuisgroep.

U kunt slechts tot één thuisgroep tegelijk behoren. Als u lid wilt worden van een andere thuisgroep, moet u eerst weggaan bij de thuisgroep waartoe uw pc op dat moment behoort.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Thuisgroep en vervolgens op Verlaten.

Misschien is er een probleem met uw netwerk.

Voer de probleemoplosser voor netwerken uit:

 • Open de probleemoplosser voor netwerken door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ probleemoplosser voor netwerken in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Netwerkproblemen identificeren en oplossen.

Andere onbekende problemen.

Soms kunt u problemen oplossen door de pc opnieuw op te starten of de thuisgroep te verlaten en opnieuw lid te worden.

Ik kan niet afdrukken op een thuisgroepprinter

Er zijn verschillende mogelijke redenen waarom u niet op een thuisgroepprinter kunt afdrukken, namelijk:

 • De printer is uitgeschakeld.

 • De pc waarop de printer is aangesloten, is uitgeschakeld, staat in de slaap- of sluimerstand of heeft de thuisgroep verlaten. Zie Energiebeheerschema's: veelgestelde vragen voor informatie over het wijzigen van energiebesparingsopties.

 • Een ander lid van de thuisgroep heeft het delen van de printer gestopt.

 • Delen via het netwerk is mogelijk uitgeschakeld. Zie Delen in- of uitschakelen voor meer informatie.

 • De printer heeft een niet-USB-verbinding en moet worden gedeeld via Apparaten en printers in het Configuratiescherm.

 • Er is een verkeerd printerstuurprogramma geïnstalleerd. Printers moeten het juiste stuurprogramma gebruiken voor het type pc waarop ze zijn aangesloten (x86- of x64-pc's). Veel printerstuurprogramma's kunnen automatisch via Windows Update worden gedownload. U kunt stuurprogramma's ook verkrijgen via de website van de printerfabrikant. Zie Printerstuurprogramma's zoeken en installeren voor meer informatie.

Als het nog steeds niet mogelijk is om een printer in uw thuisgroep te vinden of erop af te drukken, kan er sprake zijn van een probleem met uw netwerk. Voer de probleemoplosser voor netwerken uit:

 • Open de probleemoplosser voor netwerken door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ probleemoplosser voor netwerken in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Netwerkproblemen identificeren en oplossen.

Soms kunt u bij printers in de thuisgroep komen door de pc opnieuw op te starten of de thuisgroep te verlaten en opnieuw lid te worden.

Ik kan een thuisgroep niet verwijderen

Thuisgroepen kunnen niet worden verwijderd, maar u kunt een thuisgroep laten verdwijnen door te zorgen dat alle pc's erbij weggaan. U kunt een thuisgroep als volgt verlaten:

 1. Open Thuisgroep door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Pc-instellingen wijzigen in het zoekvak en tik of klik op Thuisgroep.

 2. Tik of klik op Verlaten.