Een tweede beeldscherm of projector aansluiten

Twee beeldschermen, met het startscherm op het een beeldscherm en twee geopende apps op het andere

Als u een tweede scherm gebruikt, kunt u verscheidene geopende apps tegelijk weergeven. Het is bovendien mogelijk om een projector aan te sluiten, zodat iedereen in de ruimte uw scherm kan zien.

U kunt de meeste beeldschermen en projectors aansluiten met DVI-, VGA- of HDMI-kabels. (Sommige apparaten kunnen zelfs draadloos worden verbonden. Zie Projecteren op een draadloos scherm met Miracast voor meer informatie.) Uw pc is mogelijk met een van deze poorten uitgerust.
DVI-, VGA- en HDMI-poorten
DVI-, VGA- en HDMI-poorten

Nadat u een beeldscherm of monitor op uw pc hebt aangesloten, kunt u het volgende:

 • De vier hoeken van het scherm gebruiken met de muis, of bij aanraakschermen de randen gebruiken, om het startvenster, charms en onlangs geopende apps te openen.

 • Op elk scherm meer dan één venster openen, waarbij er in elk venster een app wordt uitgevoerd.

 • Uw schermen aanpassen door taakbalken op één of alle schermen weer te geven en apps tussen schermen te verplaatsen.

Alles weergeven

Een beeldscherm op uw pc aansluiten

De meeste beeldschermen en projectors sluit u aan met kabels die overeenstemmen met een beschikbare DVI, VGA of HDMI-poort op uw pc. Als uw pc slechts één videopoort heeft die al in gebruik is, leveren sommige pc-fabrikanten aangepaste beeldschermkabels waarmee het signaal van één poort wordt gesplitst voor twee beeldschermen.

Opmerkingen

 • Een desktop-pc moet zijn uitgerust met een videokaart met twee DVI-, VGA- of HDMI-poorten.

 • Als uw beeldscherm of projector een kabel heeft die niet overeenstemt met uw pc, kunt u een adapter gebruiken om het ene type naar het andere type om te zetten (zodat u bijvoorbeeld een DVI-beeldscherm kunt aansluiten op een VGA-poort of omgekeerd).

Een ander beeldscherm op uw pc aansluiten

 1. Zoek een beschikbare videopoort op uw pc.

 2. Sluit de overeenstemmende kabel van het tweede beeldscherm aan op de poort.

  Windows zou het beeldscherm automatisch moeten detecteren en installeren.

Een projector op uw pc aansluiten

Bij bekabelde verbindingen, sluit u de projectorkabel aan op uw VGA-, DVI- of HDMI-poort. In de meeste gevallen wordt de projector door Windows automatisch gedetecteerd en geïnstalleerd.

Wanneer in Windows dichtbij een draadloze projector wordt gedetecteerd, kunt u hiermee ook verbinding maken. Zie Projecteren op een draadloos scherm met Miracast voor meer informatie over verbinding maken met een draadloze projector van Miracast.

Verbinding maken met een draadloze projector

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen en tik op Apparaten.
  (of wijs met de muis de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar boven en klik op Apparaten).

 2. Tik of klik op Projecteren en tik of klik op Een draadloos beeldscherm toevoegen.

 3. Kies de projector in de lijst met gevonden apparaten en volg de instructies op het scherm.

Instellen wat op uw beeldschermen wordt weergegeven

Nadat u een tweede beeldscherm of een projector hebt aangesloten, kunt u uw schermopties instellen.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen en tik op Apparaten.
  (of wijs met de muis de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar boven en klik op Apparaten).

 2. Tik of klik op Projecteren en kies een van de volgende opties:

  • Alleen computerscherm Alles wordt op uw pc-scherm weergegeven. (Wanneer u een draadloze projector hebt aangesloten wordt deze optie gewijzigd in Verbinding verbreken.)

  • Dupliceren. Op beide beeldschermen wordt hetzelfde weergegeven.

  • Uitbreiden. Uw scherm wordt uitgebreid en weergegeven over twee beeldschermen. U kunt items tussen de twee beeldschermen slepen en verplaatsen.

  • Alleen tweede scherm. Alles wordt op het aangesloten scherm weergegeven. Uw andere scherm blijft leeg.

De taakbalken op al uw schermen gebruiken

Nadat u uw tweede beeldscherm of de projector naar wens hebt ingesteld, is het wellicht verstandig om op elk bureaublad een taakbalk in te stellen zodat u eenvoudiger kunt schakelen tussen apps en bestanden. U kunt een taakbalk instellen op elk scherm met een bureaublad en de knoppen op de taakbalk wijzigen.

Als u een muis gebruikt, kunt u de taakbalk ook weergeven op het startscherm of in Windows Store-apps door de muisaanwijzer naar de onderkant van het scherm te bewegen. (Beweeg uw muisaanwijzer zo ver omlaag dat de aanwijzer van het scherm verdwijnt.) De taakbalk verdwijnt als u de muisaanwijzer weer naar boven beweegt.

Taakbalken op uw bureaublad instellen

 1. Veeg in de app vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken (of wijs, als u met een muis werkt, de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), en tik of klik op Taakbalk en navigatie.

 2. Tik of klik op Taakbalk en navigatie.

 3. Selecteer Taakbalk weergeven op alle beeldschermen bij Meerdere schermen en kies de gewenste opties.

 4. Tik of klik op OK.

Apps verplaatsen op uw schermen

U kunt apps verplaatsen binnen en tussen uw schermen.

Wanneer u op de Windows-logotoets Windows-logotoets+PIJL-LINKS of de Windows-logotoets Windows-logotoets+PIJL-RECHTS drukt, verplaatst u de apps over het scherm. Wanneer u op de Windows-logotoets Windows-logotoets+SHIFT+PIJL-LINKS of de Windows-logotoets Windows-logotoets+SHIFT+PIJL-RECHTS drukt, verplaatst u de app tussen de schermen.

Als u een muis gebruikt, kunt u ook de titelbalk naar u toe trekken en de app naar de gewenste positie verplaatsen. Als u de titelbalk wilt weergeven in een Windows Store-app, beweegt u de muisaanwijzer naar de bovenkant van de app.

Bepalen hoe de aanwijzer zich gedraagt als het ene scherm een aanraakscherm is en het andere niet

Als u zowel een aanraakscherm als een ander beeldscherm op uw pc hebt aangesloten, moet u mogelijk instellingen voor uw cursor wijzigen.

 1. Veeg naar binnen vanaf de rechterkant van het scherm, tik op Zoeken (of wijs naar de rechterbovenhoek van het scherm als u een muis gebruikt en beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik vervolgens op Zoeken), typ Instellingen van tablet-pc in het zoekvak en tik of klik op Instellingen van tablet-pc.

 2. Tik of klik op Instellen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 3. Tik of klik, als dat wordt gevraagd, op Aanraakinvoer en volg de instructies op het scherm.