Procedure voor afdrukken

U kunt op een aantal verschillende manieren afdrukken, afhankelijk van het type app dat u gebruikt. Voor de meeste apps, maakt u gebruik van de charm Apparaten als u wilt afdrukken. Als u een bureaublad-app gebruikt, maakt u gebruik van de afdrukopties die in deze app zijn ingebouwd.

Afdrukken

 1. Open het item dat u wilt afdrukken.

 2. Veeg het scherm in vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Apparaten en tik vervolgens op Afdrukken. (Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer omhoog en klikt u op Apparaten en Afdrukken.)

  Als er een bericht wordt weergegeven waarin wordt vermeld dat deze app niet kan afdrukken, biedt de app die u gebruikt geen ondersteuning voor afdrukken.

 3. Kies een printer uit de lijst.

  In het voorbeeldvenster ziet u een voorbeeld van wat u gaat afdrukken, samen met het aantal kopieën en de afdrukstand.

  Als u de gewenste printer niet kunt vinden, kunt u deze toevoegen. Zie Een printer installeren voor meer informatie.

 4. Tik of klik op Meer instellingen om te zien wat u nog meer kunt doen.

  De opties in Meer instellingen verschillen per printer, maar u kunt gewoonlijk het papiertype, de pagina-indeling, de afdrukstand en andere uitvoerinstellingen wijzigen. De opties die u ziet, zijn beschikbaar gesteld door de fabrikant van de printer.

 5. Tik of klik op Afdrukken wanneer u tevreden bent met de instellingen.

Afdrukken vanuit bureaublad-apps

Iedere app bepaalt hoe er vanuit deze app kan worden afgedrukt. De manier van afdrukken varieert dus van app tot app. Hierna volgt een aantal veelvoorkomende manier om af te drukken vanuit desktop-apps:

 • Ga na of het menu Bestand een opdracht voor afdrukken bevat. Het komt zeer vaak voor dat de optie voor afdrukken is opgenomen in het menu Bestand van de app.

 • Druk op Ctrl+P. Dit leidt er mogelijk toe dat het dialoogvenster Afdrukken van de app wordt weergegeven.

 • Ga na of er een knop of pictogram voor afdrukken aanwezig is. Fabrikanten van apps plaatsen gewoonlijk ergens in het scherm een pictogram of knop voor afdrukken. In veel gevallen is dit op de werkbalk die boven of onder aan de app wordt weergegeven.

Als u via de hiervoor vermelde manieren niet kunt afdrukken, raadpleegt u de documentatie die bij de app is geleverd of raadpleegt u de Help- of ondersteuningssite van de app voor informatie over afdrukken.

Meer hulp nodig?