Apps en services beheren met Taakbeheer

Taakbeheer geeft weer welke apps en services worden uitgevoerd op uw pc en toont gedetailleerde informatie over services, gebruikersaccounts, netwerkverbindingen en pc-hardware. Daarnaast kunt u met Taakbeheer instellen welke apps automatisch worden opgestart als u Windows opstart.

  • Open Taakbeheer door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Taakbeheer in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Toepassingen en Taakbeheer.

Tip

  • U kunt Taakbeheer ook openen door Ctrl+Shift+Esc in te drukken of door met uw rechtermuisknop op de linkerbenedenhoek van uw scherm te klikken en op Taakbeheer te klikken.

Alles weergeven

Apps afsluiten

De eerste keer dat u Taakbeheer opent, ziet u de minder gedetailleerde weergave.

Minder gedetailleerde weergave in Taakbeheer
Minder gedetailleerde weergave in Taakbeheer

Om in deze weergave een app af te sluiten selecteert u de app en tikt of klikt u vervolgens op Taak beëindigen. U kunt een app ook vanuit het tabblad Processen afsluiten.

Processen beheren

Tik of klik op de knop Meer details in de linkerbenedenhoek van Taakbeheer voor meer informatie over wat uw pc aan het doen is en voor meer informatie over de apps die worden uitgevoerd.

Het eerst wat u in deze weergave ziet, is een lijst met processen die worden uitgevoerd op uw pc.

Het tabblad Processen in Taakbeheer
Het tabblad Processen in Taakbeheer

Hier kunt u alle dingen zien en beheren die geopend zijn in verschillende apps. In elke rij staat informatie vermeld over de bronnen die een app aan het gebruiken is op uw pc. Hoe meer een app van een bron aan het gebruiken is, des te sterker is de kleur in Taakbeheer. Hierdoor kunt u gemakkelijk zien welke apps er veel bronnen aan het gebruiken zijn.

Opstart-apps beheren

Het tabblad Opstarten in Taakbeheer geeft een lijst weer van de apps die automatisch worden opgestart zodra u uw pc aanzet en uzelf aanmeldt bij Windows.

Het tabblad Opstarten in Taakbeheer
Het tabblad Opstarten in Taakbeheer

Als uw pc er lang over doet om op te starten, is een van de redenen wellicht een groot aantal opstart-apps of enkele apps die een grote invloed hebben op de opstarttijd. Om ervoor te zorgden dat een app niet meer wordt uitgevoerd als u uw pc opstart, tikt of klikt u op de app en tikt of klikt u vervolgens op Uitschakelen. U kunt later een app altijd weer inschakelen als u wilt dat deze bij het opstarten wordt uitgevoerd.

Uw app-geschiedenis bekijken

Het tabblad App-geschiedenis geeft weer hoeveel data er door veel van de apps op uw pc wordt gebruikt. Hieronder valt ook data die wordt gebruikt door een internetverbinding met een datalimiet, zoals 3G van een mobiele provider. Aangezien data van een internetverbinding met een datalimiet soms leidt tot extra factureringskosten, kunt u dit tabblad gebruiken om bij te houden hoeveel data u hebt gebruikt.

Meer gedetailleerde informatie bekijken

U kunt in verschillende tabbladen meer details bekijken over wat er op uw pc wordt uitgevoerd, hoe de hardware wordt uitgevoerd en hoeveel data er binnenkomt en uitgaat. Sommige van deze gegevens zijn van een meer technische aard en zijn bedoeld voor geavanceerde gebruikers.

Meer hulp nodig?