Een station voor Bestandsgeschiedenis instellen

Voordat u Bestandsgeschiedenis gaat gebruiken voor het maken van back-ups van uw bestanden, moet u eerst de locatie selecteren waar de back-ups worden opgeslagen. U kunt een extern station kiezen, zoals een USB-station, of u kunt de bestanden opslaan op een station op een netwerk. Er zijn andere keuzen mogelijk, maar deze twee bieden de beste opties om u te helpen uw bestanden te beschermen tegen een crash of tegen andere problemen met de pc. Zie Bestanden of mappen herstellen met Bestandsgeschiedenis voor meer informatie over het gebruik van Bestandsgeschiedenis.

Via Bestandsgeschiedenis worden er alleen back-ups gemaakt van bestanden in de mappen Documenten, Muziek, Afbeeldingen, Video's en Bureaublad en de OneDrive-bestanden die offline beschikbaar zijn op uw pc. Als u ook op andere locaties bestanden of mappen hebt staan waarvan u een back-up wilt maken, moet u deze toevoegen aan een van deze mappen.

Een station voor Bestandsgeschiedenis instellen

Als u een nieuwe extern station gaat gebruiken, sluit u dit eerst aan op uw pc. Als u een melding ziet, waarin wordt gevraagd of u het station voor Bestandsgeschiedenis wilt configureren, tikt of klikt u deze melding en schakelt u vervolgens Bestandsgeschiedenis in op het scherm dat verschijnt.

Volg in andere gevallen de volgende stappen om een netwerkstation of een extern station te kiezen dat al is aangesloten op uw pc.

  1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
    Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

  2. Typ instellingen voor bestandsgeschiedenis in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Instellingen voor bestandsgeschiedenis.

  3. Tik of klik op Een station selecteren en kies het netwerkstation of het externe station dat u wilt gebruiken.

  4. Schakel Bestandsgeschiedenis in.

Opmerking

  • Als het gewenste netwerkstation niet in de lijst met beschikbare stations staat, tikt of klikt u op Alle netwerklocaties weergeven. Als het gewenste station ook in die lijst niet wordt weergegeven, opent u Bestandsgeschiedenis in het Configuratiescherm, tikt of klikt u op Een netwerklocatie toevoegen en volgt u de instructies op het scherm.