De app Geluidsrecorder voor Windows: veelgestelde vragen

Geluidsrecorder is een app die u kunt gebruiken voor het opnemen van audio met een maximale duur van drie uur per opnamebestand. U kunt deze app zij aan zij met andere apps gebruiken, zodat u geluid kunt opnemen terwijl u op uw pc blijft werken. (Er bestaat ook een bureaubladpictogram met de naam Geluidsrecorder. Dit artikel heeft echter betrekking op de app Geluidsrecorder.)

Alles weergeven

Hoe kan ik opnemen?

 • Als u het opnemen wilt starten, klikt u op de ronde knop waarop in het midden een microfoon wordt weergegeven. Dit is de knop Opnemen.
  De knop Opnemen
 • Als u het opnemen wilt onderbreken, tikt of klikt u op Onderbreken.

  De knop Onderbreken
 • Als u dezelfde opname wilt hervatten, drukt u opnieuw op de knop Onderbreken.

 • Als u het opnemen wilt stoppen, tikt of klikt u op Stoppen. De opname wordt vervolgens weergegeven in de lijst met opnamen.

  De knop Stoppen

  (De volgende keer dat u op Opnemen tikt of klikt, wordt er een nieuwe opname gestart.)

Hoe kan ik de naam van een opname wijzigen?

 1. Tik of klik op de opname waarvan u de naam wilt wijzigen.

 2. Tik of klik op Naam wijzigen.

 3. Typ een nieuwe naam voor uw opname. Tik of klik op Naam wijzigen.

Waar worden mijn opnamen opgeslagen?

Uw opnamen worden binnen de app Geluidsrecorder opgeslagen. Als u de app verwijdert, worden de opnamen verwijderd. Als u het opnamebestand via een andere app naar iemand wilt verzenden, gebruikt u de charm Delen.

Hoe kan ik mijn opnamen delen?

 1. Open Geluidsrecorder.

 2. Tik of klik op de opname die u wilt delen.

 3. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen en tik op Delen.
  (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Delen).

 4. Er wordt een lijst weergegeven met de apps die u kunt delen. Als u de opnamen via e-mail wilt verzenden, tikt of klikt u op Mail en volgt u de instructies. Als u uw opname wilt delen met een app, tikt of klikt u op de app en volgt u de instructies.

U kunt opnamebestanden ook rechtstreeks vanuit de app Mail als bijlagen verzenden. Tik of klik op Geluidsrecorder in het menu wanneer u het bestand kiest dat u als bijlage aan een e-mailbericht wilt koppelen.

Hoe kan ik mijn opnamen inkorten?

 1. Tik of klik op de opname die u wilt inkorten.

 2. Tik of klik op Inkorten.

 3. Sleep de het linker- en rechteruiteinde van de tijdlijn naar gewenste het nieuwe begin- en eindpunt.
  U kunt de ingekorte opname afspelen om te controleren of deze op het gewenste punt begint en stopt. Pas het beginpunt of eindpunt aan wanneer dat nodig is. Tik of klik op OK.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het in gekorte gedeelte van het bestand wilt opslaan als een nieuw opnamebestand, tikt of klikt u op Een kopie opslaan.

  • Als u de opname wilt vervangen door de ingekorte opname, tikt of klikt u op Origineel bijwerken.

Opmerking

 • Het is niet mogelijk om in te korten als u het formaat van Geluidsrecorder zo hebt gewijzigd dat dit minder dan 672 px breed is op het scherm. U moet in dat geval het formaat van Geluidsrecorder aanpassen als u wilt inkorten.

Hoe kan ik opnamen verwijderen?

 1. Tik of klik op de opname die u wilt verwijderen.

 2. Tik of klik op Verwijderen.

Waarom wordt mijn opname onderbroken wanneer ik de app naar de achtergrond verplaats?

Geluidsrecorder gaat niet door met opnemen op de achtergrond wanneer u andere apps gebruikt. Als u Geluidsrecorder naast andere apps wilt gebruiken, gebruikt u deze zij aan zij.

Geluidsrecorder naast andere apps gebruiken

 1. Open Geluidsrecorder.

 2. Veeg vanaf de bovenrand het scherm in, totdat er achter de app een opening wordt weergegeven en sleep de app vervolgens naar links of rechts.
  (Als u een muis gebruikt, klikt u boven aan het scherm en sleept u de app omlaag, totdat er achter de app een opening wordt weergegeven. Sleep de app vervolgens naar links of naar rechts.)

 3. Ga terug naar Start en open een tweede app. Deze app wordt in hetzelfde scherm naast Geluidsrecorder geopend.

 4. Pas de hoeveelheid scherm aan die u voor Geluidsrecorder wilt gebruiken door de balk tussen apps te verplaatsen.

Hoe kan ik de app Geluidsrecorder machtigen om mijn microfoon te gebruiken?

 1. Open Geluidsrecorder.

 2. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Instellingen.

 3. Tik of klik op Machtigingen

 4. Stel Microfoon in op Aan. U kunt nu opnemen.

Hoe kan ik het micofoonvolume aanpassen?

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken.

 2. Typ Geluid in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Geluid.

 3. Tik of klik op het tabblad Opnemen.

 4. Tik of klik op Microfoon en tik of klik vervolgens op Eigenschappen.

 5. Tik of klik op het tabblad Niveaus. Gebruik de schuifregelaars om het volume en de versterking van uw microfoon te wijzigen.

 6. Tik of klik op OK en tik of klik opnieuw op OK om Geluid te sluiten.

Meer hulp nodig?