Foto's

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Foto's maken met een pc

Als uw pc over een ingebouwde camera beschikt of als er een webcam op uw pc is aangesloten, kunt u de app Camera gebruiken om foto's en video's te maken. Zie De app Camera en webcams: veelgestelde vragen voor meer informatie over het gebruik van deze app.

Foto's maken

Vanuit de app Camera

 1. Open de app Camera.

 2. (Optioneel) Wijzig wat er wordt benadrukt door te tikken of te klikken op dit gebied in het beeldvenster.

 3. Tik of klik op de knop FotoDe knop Foto.
 4. Als u de foto wilt bekijken, sleept u het scherm naar rechts of klikt u op de pijl naar links.

Opmerking

 • Alle foto's en video's die u met de app Camera maakt, worden opgeslagen in uw camera-album. U vindt de map Camera-album in de map Afbeeldingen op uw pc. Zie Foto's opslaan in OneDrive als u een back-up van uw camera-album wilt maken op OneDrive.

 • Als er een foto wordt gemaakt in plaats van dat het gebied wordt benadrukt wanneer u op het beeldvenster tikt of klikt, beschikt u mogelijk niet over de nieuwste update voor Windows 8.1 en Windows RT 8.1. Zie De update voor Windows 8.1 (KB 2919355) installeren voor meer informatie.

Vanuit het vergrendelingsscherm

 1. Als u bent aangemeld en uw pc is vergrendeld, veegt u omlaag op het vergrendelingsscherm of klikt en sleept u omlaag om naar de app Camera te gaan.

 2. (Optioneel) Wijzig wat er wordt benadrukt door te tikken of te klikken op dit gebied in het beeldvenster.

 3. Tik of klik op de knop FotoDe knop Foto.
 4. Als u de foto wilt bekijken, sleept u het scherm naar rechts of klikt u op de pijl naar links.

 5. Als u de rest van uw camera-album wilt bekijken of instellingen wilt wijzigen, tikt of klikt u op de knop Ontgrendelen, meldt u zich aan op uw pc en opent u de app Camera. Zie De app Camera en webcams: veelgestelde vragen als u het vergrendelingsscherm van de camera wilt uitschakelen.

Instellingen wijzigen, zoals de flitser of timer

U kunt eenmalige aanpassingen maken voordat u een foto of een video maakt, zoals een flitser of timer instellen. Andere opties moet u wijzigen in Instellingen, zoals de weergave van rasterlijnen en inclusief de locatie-info in uw foto's en panorama's. De opties die worden weergegeven, zijn afhankelijk van uw apparaat. U ziet bijvoorbeeld de knop voor flitserinstellingen alleen als uw apparaat een ingebouwde flitser heeft. Zie De app Camera en webcams: veelgestelde vragen voor meer informatie over het wijzigen van instellingen.

Hoe kan ik een panoramafoto maken?

Met de app Camera kunt u panoramafoto's maken op de meeste pc's met een ingebouwde, naar achter gerichte camera. Met panoramafoto's kunt u heel goed een horizon of skyline vastleggen. U kunt zelfs een ingesloten panorama maken waarmee u een hele ruimte vastlegt. Voor de beste resultaten houdt u de camera op dezelfde plaats terwijl u deze kantelt en draait, alsof deze op een statief is bevestigd. Beweeg langzaam en zonder schokken wanneer u de foto uitlijnt en beweeg niet wanneer u de foto maakt. Als uw lichaam het beeldvenster blokkeert, houdt u de camera op dezelfde plaats en verplaatst u zich zo dat u niet langer in beeld bent. Zie De app Camera en webcams: veelgestelde vragen als u een video wilt bekijken met aanbevolen procedures voor het maken van een panorama.

 1. Open de app Camera.

 2. Bepaal het punt dat u wilt gebruiken als het startpunt voor uw foto and richt de camera op dit punt.

 3. Tik of klik op de knop PanoramaDe knop Panorama. Zo maakt u de eerste foto.
 4. Kantel de camera langzaam in een andere richting om de volgende aansluitende foto te maken.

 5. Houd de randen in de zoeker in de gaten terwijl u de camera kantelt. Wanneer deze randen worden gevuld, maakt de camera automatisch de volgende foto.

 6. Herhaal de vorige twee stappen totdat uw panorama compleet is.

 7. Tik of klik op het vinkje.

De foto's worden door de app Camera aan elkaar geplakt en de panoramafoto wordt in het camera-album opgeslagen. Als u panoramafoto's wilt weergeven, moet u de apps Camera, Foto's of OneDrive gebruiken, of ze op OneDrive.com posten.

De beste opname maken

Op bepaalde tablets kan de app Camera telkens wanneer u een foto maakt automatisch meerdere foto's na elkaar maken (ook fotoring genoemd). Deze reeks bestaat uit foto's die net voor en na het maken van uw foto zijn gemaakt. Als uw apparaat dit ondersteunt, wordt er telkens als u een foto maakt links onder in de hoek een rechthoek weergegeven met de standaardfoto. U kunt de foto's vervolgens bekijken en uw favoriete foto opslaan. Als u geen tijd hebt om deze te bekijken, wordt de standaardfoto automatisch naar in camera-album opgeslagen.

Voorbeeld in de zoeker
Het voorbeeld wordt linksonder weergegeven

De afbeeldingen controleren en de gewenste afbeelding opslaan:

 1. Open de app Camera op het startscherm.

 2. Maak een foto.

 3. Tik of klik op de voorbeeldafbeelding in de hoek linksonder.

 4. Draai de schijf om de foto's te bekijken.

 5. Wanneer de foto die u wilt opslaan wordt weergegeven, tikt of klikt u op de knop Opslaan in de schijf.

Volgende: Foto's weergeven en importeren