Tekst of visuele alternatieven voor geluiden gebruiken

U kunt wanneer u uw pc-instellingen wijzigt in tal van toepassingen geluiden door visuele waarschuwingen vervangen.

Uw instellingen wijzigen

  1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
    Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken.

  2. Typ Geluiden door visuele waarschuwingen vervangen in het zoekvak, tik of klik op Instellingen en tik of klik op Geluiden door visuele waarschuwingen vervangen.

  3. Selecteer de opties die u wilt gebruiken:

    • Visuele meldingen voor geluiden instellen. Als u deze optie inschakelt, worden systeemgeluiden vervangen door visuele meldingen, zoals een flits op het scherm, zodat u de meldingen kunt waarnemen, ondanks dat deze niet hoorbaar zijn. U kunt kiezen hoe u door geluidssignalen wilt worden gewaarschuwd.

    • Ondertiteling voor gesproken dialogen inschakelen (indien beschikbaar) Als u deze optie selecteert, worden er in Windows in plaats van geluiden ondertitels gebruikt om aan te geven dat er een activiteit plaatsvindt op de computer (bijvoorbeeld wanneer het afdrukken van een document wordt gestart of is voltooid).