De taal of het toetsenbord wijzigen

Je Windows in veel talen gebruiken. Je wijzigt als volgt de taal en toetsenbordindeling die je gebruikt voor verschillende Windows, apps en internet.

Gebruik Windows in de taal van je keuze

Bekijk de volgende video voor meer informatie over hoe je de taal wijzigt van de tekst die op je pc wordt weergegeven.

Als je de taal waarin Windows wordt weergegeven wilt wijzigen, moet je drie dingen doen:

 1. Voeg de gewenste taal toe.

 2. Download en installeer het taalpakket.

 3. Stel de taal in als de primaire taal.

Alles weergeven

Een taal toevoegen

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Tijd en taal en tik of klik vervolgens op Regio en taal en op Een taal toevoegen.

 3. Blader naar de gewenste taal en tik of klik erop om deze aan de lijst met talen toe te voegen.

Een taalpakket downloaden en installeren

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Tijd en taal en tik of klik vervolgens op Regio en taal.

 3. Als Taalpakket is beschikbaar wordt weergegeven voor de taal, tikt of klikt u op Opties.

  Opmerking

  • Als Taalpakket is beschikbaar niet wordt weergegeven, kunt u het taalpakket mogelijk downloaden via het Downloadcentrum. Zoek hiervoor naar een koppeling op de pagina Taalpakketten.

 4. Tik of klik op Downloaden. Het downloaden kan enige tijd duren, afhankelijk van de pc en de grootte van het taalpakket.

Een taal als de primaire taal instellen

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Tijd en taal en tik of klik vervolgens op Regio en taal.

 3. Tik of klik op de taal waarin je Windows wilt weergeven en tik of klik vervolgens op Instellen als primair. Onder de taal wordt het bericht Dit wordt de weergavetaal nadat u zich opnieuw hebt aangemeld weergegeven.

 4. Tik of klik op Instellen als primair om de taal op de bovenste plaats in de lijst weer te geven. Als de taal de weergavetaal voor Windows kan worden, wordt Dit wordt de weergavetaal nadat u zich een volgende keer aanmeldt weergegeven onder de taal.

 5. Meld je af bij Windows en meld je vervolgens weer aan.

Waarschuwing

 • Wanneer u de primaire taal wijzigt, wordt de toetsenbordindeling mogelijk ook gewijzigd. Zorg daarom dat je de juiste toetsenbordindeling gebruikt om je wachtwoord in te voeren wanneer je je weer bij Windows aanmeldt. Anders kunt je je wellicht niet aanmelden. U kunt de toetsenbordindeling wijzigen in het aanmeldingsscherm door te tikken of te klikken op de knop met de taalcode in de rechterbenedenhoek.

De toetsenbordindeling of andere methode voor het invoeren van tekst wijzigen

Wanneer u een taal toevoegt, wordt een toetsenbordindeling of invoermethode toegevoegd zodat u tekst in de betreffende taal kunt invoeren. Als u een andere toetsenbordindeling of invoermethode wilt gebruiken, kunt u een nieuwe indeling of methode toevoegen of schakelen tussen bestaande toetsenbordindelingen en invoermethoden.

Alles weergeven

Een toetsenbordindeling of invoermethode voor een taal toevoegen

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Tijd en taal en tik of klik vervolgens op Regio en taal.

 3. Tik of klik op de taal waarvoor u een toetsenbord wilt toevoegen en tik of klik vervolgens op Opties.

 4. Tik of klik op Een toetsenbord toevoegen blader naar de lijst met invoermethoden voor de gewenste toetsenbordindeling en tik of klik hierop.

Schakelen tussen toetsenborden of invoermethoden

U kunt tekst invoeren met verschillende toetsenbordindelingen of invoermethoden door hier tussen te schakelen. U kunt op verschillende manieren schakelen tussen toetsenbordindelingen of invoermethoden:

 • Houd op een hardwaretoetsenbord de Windows-logotoets Windows-logotoets ingedrukt en druk vervolgens op de spatiebalk om door de invoermethoden te bladeren
 • Als je een touchscreen gebruikt, kun je schakelen tussen toetsenbordindelingen door te tikken of klikken op het toetsenbordpictogram Pictogram van schermtoetsenbord op taakbalk, en vervolgens op de gewenste toetsenbordindeling te tikken of klikken.
  Knop met schermtoetsenbord
  Knop met taalcode op het schermtoetsenbord
 • Tik of klik op de taalcode in het systeemvak uiterst rechts op de taakbalk van het bureaublad en tik of klik op de toetsenbordindeling of invoermethode die u wilt gebruiken.
  Knop met taalcode op de taakbalk van het bureaublad
  Knop met taalcode op de taakbalk van het bureaublad

De standaardtoetsenbordindeling of -invoermethode wijzigen

De standaardtoetsenbordindeling of -invoermethode wordt automatisch gebruikt voor de taal waarin Windows wordt weergegeven (bijvoorbeeld het QWERTY-toetsenbord voor Amerikaans-Engels). Gebruik de volgende stappen als je de weergavetaal van Windows ongewijzigd wilt laten en automatisch een ander toetsenbord wilt gebruiken:

 1. Zo open je het Configuratiescherm: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Configuratiescherm in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Typ Een taal toevoegen in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Een taal toevoegen.

 3. Tik of klik op Geavanceerde instellingen.

 4. Kies onder Andere standaardinvoermethode de gewenste toetsenbordindeling of invoermethode en tik of klik vervolgens op Opslaan.

  Opmerking

  • Als de gewenste toetsenbordindeling of invoermethode niet wordt weergegeven, hebt u deze niet toegevoegd aan de lijst met invoermethoden. Zie de sectie Een toetsenbordindeling of invoermethode voor een taal toevoegen voor instructies.

Meer hulp nodig?