Het schermtoetsenbord gebruiken

Bekijk een video over hoe u het schermtoetsenbord kunt gebruiken. (Tik of klik op de knop OndertitelingKnop Ondertiteling om ondertiteling in uw taal weer te geven.)

In Windows 8.1 kunt u verschillende toetsenborden gebruiken, net wat u het prettigst vindt. Vaak wordt een extern toetsenbord gebruikt dat wordt aangesloten op de pc. In Windows 8.1 vindt u ook een schermtoetsenbord voor pc's met aanraakmogelijkheden.

Het schermtoetsenbord gebruiken

Als u het schermtoetsenbord wilt gebruiken, tikt u op het scherm op een plaats waar tekst kan worden ingevoerd en het toetsenbord verschijnt. Als u zich op het bureaublad bevindt, tikt u op het pictogram van het schermtoetsenbord Pictogram van het schermtoetsenbord op de taakbalk op de taakbalk van het bureaublad om het schermtoetsenbord te openen. Als u het schermtoetsenbord wilt sluiten, tikt u buiten het tekstvak of tikt u op het pictogram van het schermtoetsenbord Pictogram toetsenbord sluiten en vervolgens op het pictogram om het toetsenbord te sluiten Pictogram toetsenbord sluiten.

Als u het schermtoetsenbord handmatig wilt openen (zonder te tikken in een tekstveld of een ander gebied waar u kunt typen), doet u het volgende:

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Instellingen.

 2. Tik op het pictogram van het Toetsenbord.

 3. Tik op Schermtoetsenbord en handgeschreven berichten.

Schermtoetsenbord
Het schermtoetsenbord

Het schermtoetsenbord wijzigen

Als u een andere indeling voor het schermtoetsenbord of een toetsenbordindeling in een andere taal wilt gebruiken, tikt u op het pictogram van het schermtoetsenbord Pictogram van het schermtoetsenbord in de linkerbenedenhoek van het toetsenbord en tikt u vervolgens op de gewenste indeling.
Als u staat of een tablet met twee handen moet vasthouden, kunt u het duimtoetsenbord activeren. De toetsen zijn hierin opgesplitst en worden aan weerszijden van het scherm weergegeven zodat u deze gemakkelijker kunt bereiken. Als u wilt overschakelen naar het duimtoetsenbord, tikt u op het pictogram van het schermtoetsenbord Pictogram van het schermtoetsenbord en vervolgens op het pictogram van het duimtoetsenbord Pictogram van duimtoetsenbord. U kunt de grootte van het duimtoetsenbord wijzigen door de drie punten links op het toetsenbord naast de spatiebalk ingedrukt te houden en te schuiven.
Duimtoetsenbord
Het duimtoetsenbord

Suggesties en correcties

Als u het schermtoetsenbord gebruikt, kan Windows suggesties voor de tekst geven om u te helpen woorden sneller te typen of om verkeerd gespelde woorden te corrigeren. Als u een suggestie wilt invoegen, tikt u erop of, drukt u op de Spatiebalk, als de juiste suggestie is gemarkeerd. Als u wilt schakelen tussen de gemarkeerde woorden, veegt u naar links of rechts op de Spatiebalk.

Tekstsuggesties tijdens het typen van een e-mailbericht
Suggesties op het schermtoetsenbord

Tips en trucs voor het gebruik van het schermtoetsenbord

Hier volgen een aantal tips en trucs om u te helpen het schermtoetsenbord optimaal te gebruiken.

 • Dubbeltik op het einde van een zin op de Spatiebalk, om een punt en een spatie in te voegen.

 • Houd een toets ingedrukt om soortgelijke lettertekens weer te geven. Als u bijvoorbeeld de 'e' ingedrukt houdt, worden de è, ē, é, ê en ë weergegeven.

 • Beweeg een vinger snel omhoog op een van de toetsen op de eerste rij (de rij die met QWERTY begint) om het bijbehorende cijfer weer te geven (deze staan linksboven op de toetsen).

 • Tik op de toets '&123' om te over schakelen op de weergave met cijfers en symbolen. U kunt sneller heen en weer schakelen tussen de weergave met cijfers en symbolen door de toets '&123' ingedrukt te houden, de gewenste toetsen in te drukken en de toets weer los te laten.

 • U schakelt de toets Caps Lock in en uit door te dubbeltikken op de toets Shift.

 • Toetsenbordsneltoetsen zijn beschikbaar door te tikken op de toets Ctrl en vervolgens op een andere toets.

 • Tik op de toets Emoticon voor grappige tekens.

Opmerking

 • Als uw toetsenbord wordt weergegeven wanneer u dit niet wilt, is uw pc mogelijk onjuist ingesteld. Voer de probleemoplosser voor schermtoetsenborden (alleen beschikbaar in het Engels) uit om het probleem op te lossen.