Een werkbalk is een rij, kolom of blok met knoppen voor taken die u binnen een programma kunt uitvoeren. Bepaalde werkbalken, zoals de werkbalk Snel starten, kunnen op de taakbalk worden weergegeven.

  1. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied van de taakbalk en wijs Werkbalken aan. Er wordt een lijst met werkbalken weergegeven.

  2. Werkbalken waar vinkjes voor staan, bevinden zich al op de taakbalk. Klik op een werkbalk in de lijst om deze toe te voegen of te verwijderen.