Labels of andere eigenschappen aan bestanden toevoegen

Bestandseigenschappen tonen informatie over uw bestanden, bijvoorbeeld de naam van de auteur en de datum van laatste wijziging. Hoewel aan uw bestanden vele eigenschappen gekoppeld zijn, zijn labels vaak het bruikbaarst, omdat u hiermee woorden of tekst aan uw bestanden kunt toevoegen waardoor u uw bestanden gemakkelijker kunt terugvinden.

U kunt uw bestanden snel indelen en terugvinden wanneer u zoekt en filtert op basis van bestandseigenschappen. U kunt bijvoorbeeld de weergave van bestanden in de map Documenten snel beperken tot alle bestanden die door een bepaalde auteur zijn geschreven of alle bestanden die een bepaald label bevatten. U moet deze eigenschappen echter wel eerst aan uw bestanden toevoegen.

Opmerking

 • U kunt de bestandseigenschappen van bepaalde bestandstypen niet toevoegen of wijzigen. U kunt bijvoorbeeld eigenschappen toevoegen of wijzigen voor Microsoft Office-documenten en zoekopdrachten, maar niet voor TXT- of RTF-bestanden.

Alles weergeven

Algemene eigenschappen toevoegen of wijzigen via het detailvenster

U kunt de meest gebruikelijke bestandseigenschappen, zoals labels, auteurnamen en classificaties, toevoegen en wijzigen vanuit het detailvenster onder aan het mapvenster.

 1. U kunt Documenten als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Documenten.

 2. Klik op een bestand om eigenschappen toe te passen.

 3. Klik in het detailvenster onder aan het mapvenster op de eigenschap die u wilt wijzigen, typ de nieuwe eigenschap en klik opOpslaan.

  Afbeelding van labels in het detailvenster
  Een label toevoegen in het detailvenster

  Als u meerdere eigenschappen wilt toevoegen, scheidt u de eigenschappen met een puntkomma. Als u een bestand wilt classificeren met de classificatie-eigenschap, klikt u op het sterretje dat staat voor de classificatie die u wilt toevoegen.

Eigenschappen toevoegen of wijzigen die niet in het detailvenster worden weergegeven

 1. Klik op de map met het bestand dat u wilt wijzigen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik op Eigenschappen.

 3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen op het tabblad Details, klik op het eigenschappenvak dat u wilt wijzigen, typ een woord of zin en klik op Toepassen. (Als geen tekst wordt weergegeven voor de eigenschap die u wilt toevoegen, wijst u de plaats aan waar u tekst verwacht en wacht u totdat een vak verschijnt.)

  Als u meerdere eigenschappen van hetzelfde type wilt toevoegen, scheidt u deze eigenschappen met een puntkomma. Als u een bestand wilt classificeren met de classificatie-eigenschap, klikt u op het sterretje dat staat voor de classificatie die u wilt toevoegen.

  Afbeelding van het labelvak in het dialoogvenster Eigenschappen
  Labels toevoegen aan een bestand in het dialoogvenster Eigenschappen

  Voer de bovenstaande stappen uit om andere beschikbare eigenschappen te wijzigen (zoals Auteurs, Classificatie of Opmerkingen).

Eigenschappen toevoegen of wijzigen tijdens het opslaan van een bestand

U kunt ook eigenschappen wijzigen of aan een bestand toevoegen terwijl u het bestand maakt en opslaat, zodat u het bestand later niet opnieuw hoeft te zoeken om eigenschappen toe te voegen.

 1. Klik op het menu Bestand van het programma dat u gebruikt en klik op Opslaan als.

 2. Typ in het dialoogvenster Opslaan als labels en andere eigenschappen in de daarvoor bestemde vakken.

  Afbeelding van het dialoogvenster Opslaan als
  Eigenschappen aan een bestand toevoegen vanuit het dialoogvenster Opslaan als
 3. Geef een naam op voor het bestand en klik op Opslaan.

Eigenschappen van een bestand verwijderen

Als u een bestand met een andere persoon wilt delen, wilt u wellicht enkele of alle bestandseigenschappen verwijderen, met name als deze persoonlijke gegevens bevatten. De eigenschap Auteur kan bijvoorbeeld de namen bevatten van mensen die aan een bestand hebben samengewerkt, en labels kunnen woorden of zinnen bevatten die niet voor andere personen bestemd zijn.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik op Eigenschappen.

 2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen op het tabblad Details.

 3. Klik op Eigenschappen en persoonlijke informatie verwijderen.

 4. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen verwijderen op Een kopie maken waaruit alle mogelijke eigenschappen zijn verwijderd en klik op OK. U kunt zo een oorspronkelijke versie van het bestand met alle eigenschappen behouden en een kopie maken waaruit alle eigenschappen zijn verwijderd, zodat deze geschikt is om te delen.
  – of –
  Klik in het dialoogvenster Eigenschappen verwijderen op Verwijder de volgende eigenschappen uit het bestand, schakel de selectievakjes in voor de eigenschappen die u wilt verwijderen en klik op OK.

Opmerking

 • Als u eigenschappen hebt toegevoegd met een ander programma dan Windows, moet u dat programma gebruiken om die eigenschappen te verwijderen. Via het dialoogvenster Eigenschappen verwijderen worden eigenschappen verwijderd die via Windows zijn toegevoegd, maar kunnen mogelijk niet alle eigenschappen worden verwijderd die door bepaalde andere programma's zijn toegevoegd.