Deze informatie is van toepassing op Windows Internet Explorer 7 en Windows Internet Explorer 8.

Het tabblad Internet Explorer-beveiliging kunt u gebruiken voor het instellen en wijzigen van opties die uw computer helpen beveiligen tegen potentieel schadelijke of risicovolle online inhoud.

Alles weergeven

Waar kan ik de beveiligingsinstellingen van Internet Explorer vinden?

Als u de beveiligingsinstellingen van Internet Explorer nog niet hebt geopend, kunt u dit als volgt doen:

De beveiligingsinstellingen van Internet Explorer opzoeken

  1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

  2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

  3. Klik op de tab Beveiliging.

Wat zijn de beveiligingszones?

Internet Explorer wijst alle websites toe aan een van de vier beveiligingszones: Internet, Lokaal intranet, Vertrouwde websites of Websites met beperkte toegang. De zone waaraan een website is toegewezen, bepaalt de beveiligingsinstellingen die voor de betreffende site worden gebruikt.

In de volgende tabel worden de vier beveiligingszones van Internet Explorer beschreven.

Zone
Beschrijving

internet

Het beveiligingsniveau dat voor de zone Internet is ingesteld, wordt standaard toegepast op alle websites. Het beveiligingsniveau voor deze zone is ingesteld op Normaal (hoog), maar u kunt dit wijzigen in Normaal of Hoog. De enige websites waarvoor deze beveiligingsinstelling niet wordt gebruikt, zijn websites in de zone Lokaal intranet of de sites die u specifiek hebt ingevoerd in de zones Vertrouwde websites of Websites met beperkte toegang.

Lokaal intranet

Het beveiligingsniveau voor de zone Lokaal intranet wordt toegepast op websites en inhoud binnen een zakelijk of bedrijfsnetwerk. Het beveiligingsniveau voor de zone Lokaal intranet is ingesteld op Normaal, maar u kunt dit wijzigen in elk gewenst niveau.

Vertrouwde websites

Het beveiligingsniveau dat is ingesteld voor Vertrouwde websites is van toepassing op sites waarvan u specifiek hebt aangegeven dat u erop vertrouwt dat deze uw computer of gegevens geen schade zullen toebrengen. Het beveiligingsniveau voor de zone Vertrouwde websites is ingesteld op Normaal, maar u kunt dit wijzigen in elk gewenst niveau.

Websites met beperkte toegang

Het beveiligingsniveau dat is ingesteld voor Websites met beperkte toegang is van toepassing op sites die uw computer of gegevens mogelijk schade kunnen toebrengen. Sites die u aan de zone Websites met beperkte toegang toewijst, worden niet geblokkeerd maar kunnen geen scripts of actieve inhoud gebruiken. Het beveiligingsniveau voor de zone Websites met beperkte toegang is ingesteld op Hoog. U kunt dit niet wijzigen.

Opmerking

  • Behalve het standaardbeveiligingsniveau kunt u ook afzonderlijke beveiligingsinstellingen aanpassen. Klik hiertoe op de knop Aangepast niveau.

Hoe wijs ik een website aan een beveiligingszone toe?

Zie Beveiligingszones: websites toevoegen of verwijderen voor informatie over het toevoegen of verwijderen van websites in beveiligingszones.

Kan ik op dit tabblad mijn privacy-instellingen wijzigen?

Nee. Privacy-instellingen en cookie-instellingen kunt u wijzigen op het tabblad Privacy.