U kunt uw muis op allerlei manieren aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de functies van de muisknoppen omwisselen, de muisaanwijzer beter zichtbaar maken en de schuifsnelheid wijzigen.

Alles weergeven

De werking van de muis wijzigen

 1. U kunt Muis als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Muis.

 2. Klik op het tabblad Knoppen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de functies van de rechter- en linkermuisknop wilt omwisselen, schakelt u het selectievakje Primaire en secundaire knop omwisselen in.

  • Als u de snelheid wilt wijzigen waarmee u op de knoppen moet klikken bij dubbelklikken, sleept u de schuifregelaar Dubbelkliksnelheid naar Langzaam of Snel.

  • Als u de klikvergrendeling wilt inschakelen zodat u items kunt selecteren of slepen zonder de muisknop ingedrukt te houden, schakelt u het selectievakje Klikvergrendeling inschakelen in.

De weergave van de muisaanwijzer wijzigen

 1. U kunt Muis als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Muis.

 2. Klik op het tabblad Aanwijzers en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de weergave van alle muisaanwijzers wilt wijzigen, klikt u op de lijst Schema en klikt u vervolgens op een nieuw schema voor de muisaanwijzer.

  • Als u de weergave van een afzonderlijke aanwijzer wilt wijzigen, klikt u in de lijst Aanpassen op de aanwijzer die u wilt wijzigen, klikt u op Bladeren, klikt u de aanwijzer die u wilt gebruiken en klikt u vervolgens op Openen.

De werking van de muisaanwijzer wijzigen

 1. U kunt Muis als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Muis.

 2. Klik op het tabblad Opties voor de aanwijzer en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de snelheid wilt wijzigen waarmee de aanwijzer beweegt, sleept u de schuifregelaar Selecteer een snelheid voor de aanwijzer naar Langzaam of naar Snel.

  • Als u de aanwijzer nauwkeuriger wilt laten werken wanneer u de muis langzaam beweegt, schakelt u het selectievakje Precisie van de aanwijzer verbeteren in.

  • Als u het selectieproces in een dialoogvenster wilt versnellen, schakelt u het selectievakje Aanwijzer in dialoogvensters automatisch op de standaardknop plaatsen in.

   Opmerking

   • Niet alle programma's ondersteunen deze instelling. In sommige programma's moet u de muisaanwijzer verplaatsen naar de knop waarop u wilt klikken.

  • Als u de muisaanwijzer gemakkelijker wilt kunnen volgen wanneer u de muisaanwijzer over het scherm beweegt, schakelt u het selectievakje Aanwijzerspoor weergeven in en sleept u de schuifregelaar vervolgens naar Kort of Lang om het spoor korter of langer te maken.

  • Als u wilt voorkomen dat de aanwijzer over de tekst heen wordt weergegeven wanneer u typt, schakelt u het selectievakje Aanwijzer verbergen tijdens het typen in.

  • Als u de muisaanwijzer snel wilt terugvinden als u de muisaanwijzer kwijt bent, schakelt u het selectievakje Locatie van de aanwijzer weergeven als ik op CTRL druk in.

De werking van het bladerwieltje wijzigen

 1. U kunt Muis als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Muis.

 2. Klik op het tabblad Bladerwieltje en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het aantal regels wilt instellen dat het scherm verschuift voor elk deel van een rolbeweging, klikt u op Dit aantal regels per keer verschuiven en voert u vervolgens in het vak het aantal regels in dat u wilt verschuiven.

  • Als u een heel scherm met tekst wilt verschuiven per klik van het muiswiel, selecteert u het keuzerondje De inhoud van één venster tegelijk verschuiven.

  • Als uw muis een wieltje heeft dat horizontaal schuiven ondersteunt, voert u in het vak Kantel het wieltje om per keer het volgende aantal tekens te verschuiven het aantal tekens in dat horizontaal wordt verschoven als u het bladerwieltje naar links of rechts kantelt.