Beveiligingsinstellingen voor intranet wijzigen

Deze informatie is van toepassing op Windows Internet Explorer 7 en Windows Internet Explorer 8.

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over intranetten en intranetbeveiliging.

Alles weergeven

Wat is een intranet?

Een intranet is een privé-netwerk, doorgaans binnen een bedrijf of organisatie. Een intranet maakt gebruik van dezelfde protocollen als internet en kan dezelfde typen inhoud bevatten.

Waar wordt een intranet voor gebruikt?

Een intranet wordt doorgaans gebruikt voor het opslaan van interne, bedrijfsgerelateerde inhoud, zoals informatie over bedrijfsbeleid of uitkeringen aan werknemers. Aangezien de beveiliging strak wordt beheerd door de beheerder, kunnen de beveiligingsinstellingen voor intranetinhoud minder beperkend zijn dan de instellingen die worden gebruikt voor inhoud die afkomstig is van internet.

Wat is het verschil tussen internet en een intranet?

Een van de verschillen tussen internet en een intranet heeft te maken met de manier waarop pagina's worden opgehaald. Op internet worden webpagina's doorgaans opgehaald aan de hand van een volledige domeinnaam, bijvoorbeeld www.microsoft.com. Afhankelijk van de wijze waarop de beheerder het netwerk heeft geconfigureerd, is de domeinnaam meestal niet nodig voor toegang tot intranetsites en kunnen veel webpagina's worden geopend door een algemene naam te typen (bijvoorbeeld http://uitkeringen). Als intranetbeveiliging is ingeschakeld, herkent Internet Explorer het verschil in de adressen en worden de juiste instellingen voor beveiligingszones gebruikt.

Moet ik instellingen in Internet Explorer wijzigen om over intranetbeveiliging te beschikken?

Meestal niet. Wanneer u Internet Explorer installeert, wordt gecontroleerd of u zich binnen een intranet bevindt en wordt de controle van adressen correct ingesteld. De netwerkbeheerder kan ook instellen of Internet Explorer de instellingen voor de beveiligingszone Intranet moet gebruiken. Als Internet Explorer vaststelt dat u zich binnen een intranet bevindt, hoeft u verder niets te doen. Als niet wordt vastgesteld dat u zich binnen een intranet bevindt, voert u de volgende stappen uit om aan Internet Explorer duidelijk te maken dat dit wel het geval is:

Internet Explorer duidelijk maken dat u zich binnen een intranet bevindt

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 3. Open het tabblad Beveiliging en klik op Lokaal intranet.

 4. Klik op de knop Sites.

 5. Schakel in het dialoogvenster Lokaal intranet het selectievakje Intranetnetwerk automatisch detecteren uit.

 6. Schakel alle overige selectievakjes in en klik tweemaal op OK.

Waarom verschijnt er een bericht met betrekking tot het intranet in de informatiebalk?

Als u verbonden bent met een intranet maar in de informatiebalk een bericht verschijnt dat een intranetadres is waargenomen, betekent dit dat Internet Explorer uw intranet niet automatisch heeft waargenomen. Voer de stappen in het bovenstaande gedeelte uit om aan Internet Explorer duidelijk te maken dat u zich binnen een intranet bevindt.

Hoe kan ik verbinding maken met het intranet van mijn bedrijf?

Als u wilt weten hoe u verbinding kunt maken met het intranet van uw bedrijf, moet u contact opnemen met de netwerkbeheerder of zoeken naar 'netwerk' in Windows Help en ondersteuning. De hierboven besproken instellingen beheren de wijze waarop Internet Explorer werkt met intranetadressen, maar helpen u niet bij het instellen van een intranetverbinding als deze nog niet aanwezig is.

Hoe wijzig ik de beveiligingsinstellingen voor het intranet?

Voer de volgende stappen uit om de beveiligingsinstellingen voor het intranet te wijzigen:

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 3. Open het tabblad Beveiliging en klik op Lokaal intranet. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Standaardniveau om alle wijzigingen op de standaardinstellingen terug te zetten.

  • Klik op Aangepast niveau om een lijst met alle geavanceerde beveiligingsinstellingen te openen.

  • Schakel het selectievake Beveiligde modus inschakelen (hiervoor moet Internet Explorer opnieuw worden gestart) in of uit.

  • Verplaats de schuifregelaar naar de vooringestelde beveiligingsniveaus.

 4. Klik op Start OK als u klaar bent.

Opmerking

 • Standaard heeft de intranetzone dezelfde instellingen als de internetzone, tenzij in Internet Explorer wordt herkend dat u zich op een intranet bevindt (bijvoorbeeld op het bedrijfsnetwerk).