Het menu Start aanpassen

Als u het menu Start ordent, kunt u uw favoriete programma's en mappen waarschijnlijk gemakkelijker vinden.

Opmerking

 • Bepaalde stappen zijn niet van toepassing als u het klassieke menu Start gebruikt.

Alles weergeven

Een programmapictogram vastmaken aan het menu Start

Als u een bepaald programma geregeld gebruikt, kunt u een snelkoppeling naar dit programma maken door het programmapictogram aan het menu Start vast te maken. Vastgemaakte programmapictogrammen worden aan de linkerkant van het menu Start boven de horizontale lijn weergegeven.

Afbeelding van het menu Start
Menu Start
 • Klik met de rechtermuisknop op het programma dat u aan het menu Start wilt vastmaken, en klik vervolgens op Aan het menu Start vastmaken.

Opmerkingen

 • Als u een programmapictogram wilt losmaken, klikt u er met de rechtermuisknop op en klikt u vervolgens op Van het menu Start losmaken.

 • Als u de positie van een vastgemaakt pictogram in de lijst wilt wijzigen, sleept u het programmapictogram naar een andere plaats.

Een programmapictogram uit het menu Start verwijderen

Als u een programmapictogram uit het menu Start verwijdert, wordt het pictogram niet uit de lijst Alle programma's verwijderd en wordt ook het programma zelf niet van de computer verwijderd.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start .
 2. Klik met de rechtermuisknop op het programmapictogram dat u uit het menu Start wilt verwijderen en klik vervolgens op Uit deze lijst verwijderen.

De knop Start verplaatsen

De knop Start Afbeelding van de knop Start bevindt zich op de taakbalk. Hoewel u de knop Start niet van de taakbalk kunt verwijderen, kunt u wel de taakbalk en daarmee dus de knop Start verplaatsen.
 1. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied van de taakbalk. Als er naast Taakbalk vergrendelen een vinkje wordt weergegeven, klikt u op de optie om het vinkje te verwijderen.

 2. Klik op een leeg gebied van de taakbalk en houd de muisknop ingedrukt terwijl u de taakbalk naar een van de vier randen van het bureaublad sleept. Wanneer de taakbalk op de gewenste plaats staat, laat u de muisknop los.

Opmerking

 • Als u de taakbalk wilt vergrendelen op de plaats waar deze zich bevindt, klikt u met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van de taakbalk en klikt u vervolgens op Taakbalk vergrendelen, zodat het vinkje opnieuw wordt weergegeven.

Onlangs geopende items uit het menu Start verwijderen

Als u de lijst met onlangs geopende items wist, worden de desbetreffende items niet van uw computer verwijderd.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start .
 2. Klik met de rechtermuisknop op Onlangs geopende items en klik vervolgens op Lijst met recente items wissen.

Het aantal snelkoppelingen voor veelgebruikte programma's aanpassen

In het menu Start van Windows worden snelkoppelingen weergegeven voor de programma's die u het vaakst gebruikt. U kunt het aantal programmasnelkoppelingen dat wordt weergegeven, wijzigen.

 1. U kunt Eigenschappen van Taakbalk en menu Start als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen en klik vervolgens op Taakbalk en menu Start.

 2. Klik op de tab Menu Start en klik op Aanpassen.

 3. Voer in het vak Aantal recente programma's dat moet worden weergegeven van het dialoogvenster Menu Start aanpassen het aantal programma's in dat u in het menu Start wilt weergeven en klik vervolgens op OK.

Het rechterdeelvenster van het menu Start aanpassen

U kunt items die aan de rechterkant van het menu Start worden weergegeven, zoals Computer, Configuratiescherm en Afbeeldingen, toevoegen of verwijderen. U kunt bepaalde items ook zodanig wijzigen dat deze als koppelingen of menu's worden weergegeven.

 1. U kunt Eigenschappen van Taakbalk en menu Start als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen en klik vervolgens op Taakbalk en menu Start.

 2. Klik op de tab Menu Start en klik op Aanpassen.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Menu Start aanpassen de gewenste opties in de lijst en klik vervolgens op OK.

De standaardinstellingen voor het menu Start herstellen

U kunt de standaardinstellingen voor het menu Start herstellen.

 1. U kunt Eigenschappen van Taakbalk en menu Start als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen en klik vervolgens op Taakbalk en menu Start.

 2. Klik op de tab Menu Start en klik op Aanpassen.

 3. Klik in het dialoogvenster Menu Start aanpassen op Standaardinstellingen gebruiken en klik vervolgens op OK.

Zoeken naar programma's vanuit het menu Start

 • Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en typ vervolgens een woord of woordgroep in het vak Zoeken.

De opdracht Uitvoeren aan het menu Start toevoegen

 1. U kunt Eigenschappen van Taakbalk en menu Start als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen en klik vervolgens op Taakbalk en menu Start.

 2. Klik op de tab Menu Start en klik op Aanpassen.

 3. Schuif in het dialoogvenster Menu Start aanpassen door de lijst met opties om het selectievakje De opdracht Uitvoeren weergeven in te schakelen en klik vervolgens op OK.