Phishingfilter: veelgestelde vragen

De informatie in dit Help-onderwerp is van toepassing op Windows Internet Explorer 7.

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het phishingfilter van Internet Explorer.

Alles weergeven

Wat is phishing?

Onlinephishing (uitgesproken als het woord fishing) is een techniek om computergebruikers persoonlijke of financiële informatie te ontfutselen via een e‑mailbericht of een website. Een veelgebruikte phishingmethode begint met een frauduleuze e‑mail die eruit ziet als een officiële mededeling van een vertrouwde bron, zoals een bank, creditcardbedrijf of een bonafide webwinkel. De ontvangers worden door het e‑mailbericht naar een frauduleuze website geleid, waar hun wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals een rekeningnummer of een wachtwoord. Met deze informatie kunnen oplichters vervolgens een valse identiteit aannemen.

Wat is Phishingfilter en hoe kan Phishingfilter mij tegen phishing beschermen?

Microsoft Phishingfilter is een Internet Explorer-functie die u helpt om phishingwebsites op te sporen. Phishingfilter is actief op de achtergrond terwijl u op internet surft en maakt voor dat doel gebruik van drie methoden. Ten eerste vergelijkt Phishingfilter de adressen van de websites die u bezoekt met een lijst met websites die bij Microsoft als betrouwbaar zijn gerapporteerd. Deze lijst is opgeslagen op uw computer. Ten tweede analyseert het filter de websites die u bezoekt, om vast te stellen of deze een of meer van de kenmerken hebben die de meeste phishingwebsites met elkaar gemeen hebben. Ten derde stuurt Phishingfilter sommige website-adressen met uw toestemming naar Microsoft. Microsoft controleert of deze adressen op een lijst staan met gerapporteerde phishingwebsites, die regelmatig wordt bijgewerkt.

Als de website die u bezoekt op de lijst voorkomt, geeft Internet Explorer een waarschuwingswebsite en een bericht in de adresbalk weer. Vanaf de waarschuwingspagina kunt u doorgaan of de pagina sluiten. Als de website bepaalde kenmerken gemeen heeft met een phishingwebsite, maar niet op de lijst staat, wordt in de adresbalk de melding weergegeven dat de website mogelijk een phishingwebsite is. Het gebruik van Phishingfilter valt onder de serviceovereenkomst van Microsoft. Lees de onlineserviceovereenkomst van Microsoft voor meer informatie.

Welke informatie stuurt Phishingfilter naar Microsoft?

Wanneer u websites automatisch of handmatig controleert met behulp van Phishingfilter wordt het adres van de website die u bezoekt naar Microsoft gestuurd, samen met enkele standaardgegevens over uw computer, zoals het IP-adres, het type browser en het versienummer van het phishingfilter. Om uw privacy te beschermen, wordt de adresinformatie die naar Microsoft wordt verstuurd gecodeerd met SSL en beperkt tot het domein en het pad van de website die u bezoekt. Andere informatie die mogelijk is gekoppeld aan het internetadres, zoals zoektermen, de informatie die u in webformulieren hebt ingevuld, of cookies, wordt niet verstuurd.

Als u bijvoorbeeld op de MSN-zoekwebsite (http://search.msn.com) hebt gezocht met "Mijn geheim" als zoekterm, verwijdert Phishingfilter de zoekterm en verstuurt in plaats van het complete adres ("http://search.msn.com/results.aspx?q=Mijn geheim&FORM=QBHP") alleen "http://search.msn.com/results.aspx".

Anonieme statistische gegevens over uw gebruik van Internet Explorer en Phishingfilter, zoals de tijd die u op internet hebt gesurft en het aantal websites dat u hebt bezocht nadat u een adres voor analyse naar Microsoft hebt gestuurd, worden ook naar Microsoft verzonden. Deze informatie wordt samen met de bovengenoemde informatie gebruikt om de Phishingfilter-service te analyseren en te verbeteren. Microsoft gebruikt de informatie die het ontvangt niet om uw identiteit vast te stellen. Zie de privacyverklaring van Internet Explorer voor meer informatie over de gegevens die worden verstuurd en hoe deze worden gebruikt..

Is Phishingfilter altijd ingeschakeld?

Nee. Wanneer u voor het eerst met Internet Explorer werkt, controleert Phishingfilter alleen of de adressen van de websites die u bezoekt aanwezig zijn op de lijst met legitieme websites die op uw computer is opgeslagen. Ook analyseert het filter de websites die u bezoekt, om vast te stellen of deze een of meer van de kenmerken hebben die de meeste phishingwebsites met elkaar gemeen hebben. Er wordt geen informatie naar Microsoft gezonden, tenzij u daarvoor kiest. De eerste keer dat u een website bezoekt die niet op de lijst met legitieme websites staat, wordt u gevraagd om aan te geven of u websites automatisch wilt laten controleren. Als u voor deze optie kiest, stuurt Phishingfilter bepaalde website-adressen met uw toestemming naar Microsoft. Microsoft controleert of de adressen op een lijst staan met gerapporteerde phishingwebsites die regelmatig wordt bijgewerkt, en waarschuwt u als de website verdacht is of als phishingwebsite is gerapporteerd.

Hoe controleer ik een website handmatig?

Wanneer u websites niet automatisch laat controleren, geeft Phishingfilter een pictogram Afbeelding van het phishingfilterpictogram weer op de statusbalk van Internet Explorer. Als u een website wilt controleren, klikt u op Deze website controleren. U kunt websites ook vanuit Internet Explorer controleren door de volgende stappen uit te voeren.

Website handmatig controleren

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Ga naar de website die u wilt controleren.

 3. Klik op de knop Extra, daarna op Phishingfilter en ten slotte op Deze website controleren.

Wat is er aan de hand wanneer een website als verdacht wordt gemarkeerd?

Een website die als verdacht wordt gemarkeerd, heeft een of meer van de kenmerken van phishingwebsites, en staat niet op de lijst met legitieme websites die op de computer is opgeslagen of op de onlinelijst met gerapporteerde phishingwebsites. De website is mogelijk legitiem, maar u doet er goed aan om geen persoonlijke of financiële informatie te verstrekken tenzij u zeker weet dat de site betrouwbaar is. Als een website als een verdachte website wordt gemarkeerd, wordt de adresbalk in Internet Explorer geel en verschijnt er een bericht.

Wat is er aan de hand wanneer een website als een gerapporteerde phishingsite wordt gemarkeerd?

Een gerapporteerde phishingwebsite is een website die als frauduleus is geïdentificeerd en aan Microsoft is gerapporteerd. Als u een gerapporteerde phishingwebsite bezoekt, wordt deze geblokkeerd in Internet Explorer, verschijnt een informatiepagina en wordt de adresbalk rood.

Eén van de websites die ik bezoek, wordt gemarkeerd door het phishingfilter, maar is geen phishingwebsite. Wat moet ik doen?

Als u denkt dat een website ten onrechte als phishingsite is gemarkeerd, voert u de volgende handelingen uit:

Fouten melden aan Microsoft

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Ga naar de website die ten onrechte wordt gemarkeerd als phishingwebsite.

 3. Klik op de knop Extra, daarna op Phishingfilter en ten slotte op Deze website rapporteren.

 4. Gebruik de webpagina die wordt weergegeven om de fout te rapporteren.

Hoe rapporteer ik een phishingwebsite?

Phishingwebsite rapporteren

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Ga naar de phishingwebsite.

 3. Klik op de knop Extra, daarna op Phishingfilter en ten slotte op Deze website rapporteren.

 4. Gebruik de webpagina die wordt weergegeven om de website te rapporteren.

Moet ik een website vertrouwen waarop mij wordt gevraagd om de waarschuwing van het phishingfilter te negeren?

Nee. Phishingfilter gebruikt informatie uit betrouwbare bronnen om u te waarschuwen voor phishingsites en frauduleuze websites. Bovendien kunnen de eigenaars van websites contact opnemen met Microsoft als hun websites ten onrechte worden gemarkeerd als phishingsites. Wanneer u op een website wordt gevraagd om waarschuwingen van het phishingfilter te negeren, moet u daar geen gevolg aan geven en geen persoonlijke of financiële informatie verstrekken.

Hoe voorkomt het phishingfilter dat websites ten onrechte worden gemarkeerd als onveilige websites?

Het phishingfilter blokkeert alleen websites die als phishingwebsites zijn geverifieerd door reviewers van Microsoft of door werknemers bij externe gegevensverstrekkers. Het phishingfilter biedt tevens een feedbacksysteem waarmee gebruikers en eigenaars van websites eventuele fouten direct kunnen rapporteren. Deze rapporten worden geverifieerd en fouten worden hersteld.

Kan ik een aangepaste lijst met vertrouwde websites maken voor het phishingfilter?

Ja, systeembeheerders bij bedrijven en individuele gebruikers kunnen websites toevoegen aan hun lijst met vertrouwde websites en vervolgens het phishingfilter uitschakelen voor alle websites in de beveiligingszone Vertrouwde websites.

Ga als volgt te werk om een website toe te voegen aan uw lijst met vertrouwde websites en het phishingfilter uit te schakelen voor deze website.

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Ga naar de website die u aan de lijst met vertrouwde websites wilt toevoegen.

 3. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internet-opties.

 4. Klik op het tabblad Beveiliging en klik vervolgens op Vertrouwde websites.

 5. Klik op de knop Sites.

 6. Het websiteadres wordt nu weergegeven in het vak Deze website aan de zone toevoegen.

  • Als de website geen beveiligde site is (HTTPS), schakelt u het selectievakje Serververificatie (https:) voor alle websites in deze zone verplicht uit.

 7. Klik op Toevoegen.

 8. Klik op Sluiten.

 9. Klik op het tabblad Beveiliging op Aangepast niveau.

 10. Blader in het dialoogvenster Beveiligingsinstellingen naar Phishingfilter gebruiken en klik op Uitschakelen.

 11. Klik tweemaal op OK.

Waarom geeft Internet Explorer een melding dat het phishingfilter niet beschikbaar is?

Als het phishingfilter niet beschikbaar is, kunnen alle websites die u in die periode bezoekt niet worden gecontroleerd tegen een onlinelijst met phishingwebsites die aan Microsoft zijn gerapporteerd. De service is niet beschikbaar als uw computer geen verbinding heeft met internet. Controleer de internetverbinding en probeer het opnieuw. Als u verbonden bent met internet maar niet onlangs een update voor Internet Explorer hebt uitgevoerd, beschikt u mogelijk over een oudere versie die niet langer door het phishingfilter wordt ondersteund. Als u wilt controleren op updates, klikt u op de knop Extra en klikt u vervolgens op Windows Update of downloadt u de nieuwste versie van de websiteInternet Explorer 7.

Hoe schakel ik Phishingfilter uit?

Phishingfilter uitschakelen

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra, daarna op Phishingfilter en ten slotte op Instellingen voor phishingfilter.

 3. Blader naar het gedeelte Phishingfilter onder Beveiliging in de lijst met opties, klik op Phishingfilter uitschakelen en vervolgens op OK.

  Phishingfilter controleert nu geen websites meer en geeft geen waarschuwingen meer over phishingsites.

Hoe schakel ik Phishingfilter weer in?

Phishingfilter inschakelen

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra, daarna op Phishingfilter en ten slotte op Automatische controle van websites inschakelen.

 3. Klik op Automatisch Phishingfilter inschakelen en vervolgens op OK.

Wat kan ik doen om mezelf te beschermen tegen onlinephishing?

Hier volgen enkele korte tips die u kunnen helpen om uzelf te beschermen tegen onlinephishing:

 • Geef nooit persoonlijke informatie op in een e‑mail, chatbericht of pop-upvenster.

 • Klik niet op koppelingen in e‑mails en chatberichten van onbekenden of op koppelingen die er verdacht uitzien. Vraag altijd aan de afzender of deze het bericht werkelijk heeft verstuurd. Zelfs berichten van vrienden of familie kunnen gefingeerd zijn.

 • Maak alleen gebruik van websites die een privacyverklaring verstrekken of informatie geven over het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

 • Controleer regelmatig uw bank- en/of giroafschriften en kredietoverzichten en rapporteer elke verdachte transactie.

 • Zorg ervoor dat op uw computer altijd de nieuwste versie van Windows en Internet Explorer is geïnstalleerd. Zie Beveiligingsupdates voor Windows installeren voor meer informatie.

Wat moet ik doen als ik mogelijk persoonlijke of financiële gegevens heb opgegeven op een phishingwebsite?

U kunt het beste onmiddellijk de volgende stappen ondernemen:

 • Wijzig de wachtwoorden of pincodes van al uw onlineaccounts.

 • Zorg ervoor dat uw rekening wordt gemarkeerd met een fraudewaarschuwing. Raadpleeg uw bank of financieel adviseur als u niet weet hoe u dit moet doen.

 • Neem direct contact op met uw bank of de onlinewinkel. Klik niet op koppelingen in de frauduleuze e‑mail.

 • Blokkeer elke rekening waarvan zonder uw medeweten geld is afgeschreven of die voor zover u weet met kwade bedoelingen is geopend.

Wat moet ik doen als ik ontdek dat ik het slachtoffer ben geworden van fraude?

U kunt het beste onmiddellijk de volgende stappen ondernemen:

 • Doe aangifte bij de plaatselijke politie.

 • Zorg ervoor dat uw rekening wordt gemarkeerd met een fraudewaarschuwing. Raadpleeg uw bank of financieel adviseur als u niet weet hoe u dit moet doen.

 • Wijzig de wachtwoorden of pincodes van al uw onlineaccounts.

 • Neem direct contact op met uw bank of de onlinewinkel. Klik niet op koppelingen in de frauduleuze e‑mail.

 • Blokkeer elke rekening waarvan zonder uw medeweten geld is afgeschreven of die voor zover u weet met kwade bedoelingen is geopend.