Tips voor het bewerken van foto's

U kunt Windows Fotogalerie gebruiken om wijzigingen in uw foto's aan te brengen. U kunt de belichting en de kleuren verbeteren, de compositie veranderen en rode ogen verwijderen, zonder dat u daarvoor een apart bewerkingsprogramma nodig hebt.

U kunt Windows Fotogalerie als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Fotogalerie.

Volg de workflow in Fotogalerie

Digitale workflow is een term die wordt gehanteerd door digitale fotografen en verwijst naar de volgorde waarin foto's worden bewerkt. Het volgen van de juiste digitale workflow kan een groot verschil uitmaken voor de uiteindelijke kwaliteit van uw bewerkte foto's. In het deelvenster Bewerken van Windows Fotogalerie zijn de diverse wijzigingen die u hebt aangebracht gerangschikt in de best mogelijke volgorde, met als eerste de belichtingsaanpassingen en als laatste het verwijderen van rode ogen. Hoewel u de foto's in elke gewenste volgorde kunt bewerken, raden wij u aan de workflow te volgen door het deelvenster Bewerken van boven naar beneden af te werken.

Illustratie van de aanbevolen workflow in Fotogalerie
De aanbevolen workflow in Fotogalerie

Waarom moeten foto's in deze volgorde worden bewerkt? Stel dat u de kleurbalans in een foto wilt corrigeren. Als de algehele belichting fout is (de foto is te donker of te licht), is het moeilijk om de juiste kleurbalans vast te stellen. Alleen door eerst de belichting te corrigeren kunt u ervoor zorgen dat de kleuren er goed uitzien wanneer u bij die stap aankomt.

De belichting en kleuren aanpassen

U kunt de helderheid en het contrast in een foto bewerken met behulp van de bijbehorende schuifregelaars, maar het is veel gemakkelijker om te klikken op Automatisch aanpassen in het deelvenster Bewerken. Met Automatisch aanpassen kunt u helderheid, contrast, kleurtemperatuur en tint van de foto in één stap optimaliseren. Ook nadat u Automatisch aanpassen hebt gebruikt, kunt u belichting en kleuren zelf verder bewerken als u niet tevreden bent met hetgeen Fotogalerie automatisch heeft aangepast.

U kunt elke wijziging bevestigen door in het deelvenster Bewerken te zoeken naar de vinkjes naast elke regelaar nadat deze is gebruikt om de wijziging aan te brengen.

Afbeelding van het deelvenster Herstellen, waarbij vinkjes de voltooide stappen aangeven
De vinkjes geven aan dat belichting en kleur al zijn aangepast.

U hoeft niet terughoudend te zijn in het gebruik van Automatisch aanpassen. U kunt altijd op Ongedaan maken klikken om terug te keren naar de vorige versie van de foto. En als u een van instellingen voor belichting of kleur wijzigt waarvan het resultaat u niet bevalt, kunt u nogmaals op Automatisch aanpassen klikken om terug te keren naar de versie die door Fotogalerie wordt aanbevolen.

Een foto zwart-wit maken

De meeste digitale camera's hebben een belichtingsmodus waarmee u foto's kunt maken in zwart-wit, als simulatie van zwart-wit film. Als algemene regel raden wij u echter aan foto's in de normale kleurenmodus te maken. De reden daarvoor? Terwijl elke kleurenfoto op de computer kan worden omgezet in een zwart-wit afbeelding, is het niet mogelijk om bij een in zwart-wit gemaakte foto de oorspronkelijke kleuren terug te halen.

Fotogalerie beschikt over een handige manier om zwart-wit foto's te simuleren, die in feite veel flexibeler is dat de zwart-wit modus van uw camera. Klik op Kleur aanpassen in het deelvenster Bewerken om de schuifregelaar Intensiteit te activeren. Als u de schuifknop naar rechts beweegt, vergroot u de intensiteit van de kleuren in de foto. Interessanter is echter wat er gebeurt als u de schuifknop naar links beweegt. De kleurintensiteit neemt af en als u de schuifknop helemaal naar links beweegt, is er helemaal geen kleur meer te zien: de foto wordt zwart-wit. Gebruik deze techniek om foto's te creëren met slechts weinig of helemaal geen kleur.

Voorbeeld van een afbeelding met hoge en lage intensiteitsniveaus
Een foto met veel intensiteit (links) en weinig intensiteit (rechts)

Wees creatief, maar bewaar wel het origineel

Misschien wilt u de compositie van een foto veranderen van horizontaal in verticaal door de foto op creatieve wijze bij te snijden. Of misschien wilt u een zwart-wit versie van een speciale foto maken. Dat alles kunt u doen in Fotogalerie, met behoud van een ongewijzigde versie van de oorspronkelijke foto. Voordat u begint met het bewerken van de foto, klikt u op Bestand op de werkbalk. Klik op Een kopie maken en klik vervolgens op Opslaan. Er wordt dan een identieke kopie van de foto in de galerie gemaakt, die u kunt bewaren of afzonderlijk kunt bewerken. En mocht u ooit alle wijzigingen aan een foto ongedaan willen maken, dan klikt u op de pijl naast de knop Ongedaan maken onder in het deelvenster Bewerken en klikt u vervolgens op Origineel herstellen.

Afbeelding van de opdracht Origineel herstellen
De opdracht Origineel herstellen