Tips voor het zoeken naar bestanden

Hier wordt ingegaan op de manieren waarop u bestanden kunt zoeken en organiseren, waar ze ook zijn opgeslagen.

Waar moet ik beginnen met zoeken?

U kunt op zoveel manieren zoeken naar bestanden op de computer dat u misschien niet weet waar u moet beginnen. Normaal gesproken gaat u van start met de zoekhulpmiddelen die in elke map beschikbaar zijn. Hier zijn bijvoorbeeld de zoekhulpmiddelen die beschikbaar zijn in de map Documenten:

Afbeelding van zoekhulpmiddelen in de map Documenten
Zoekhulpmiddelen in de map Documenten

Welke zoekmethode moet ik gebruiken?

De gebruikte methode is afhankelijk van wat u zoekt en waar u het zoekt. In de volgende tabel worden de verschillende zoekmethoden beschreven en wordt toegelicht voor welke doeleinden u ze het best kunt gebruiken:

Zoekmethode Functie
Zoekmethode

Het zoekvak

Functie

Als u zoekt naar een item (bestand of map) in een veelgebruikte map (zoals Documenten of Afbeeldingen), vindt u het vaak het snelst door in het zoekvak boven aan het mapvenster te typen. Zie Het zoekvak gebruiken verderop in dit artikel voor meer informatie.

Als u zoekt naar een programma, een website in uw browsegeschiedenis, of een bestand dat u ergens in uw persoonlijke map hebt opgeslagen, probeert u het zoekvak onder aan het menu Start. Zie Een bestand of map zoeken voor meer informatie.

Zoekmethode

De koppen van de bestandslijst

Functie

Als u zoekt naar verschillende verwante bestanden, bijvoorbeeld alle bestanden uit een bepaalde maand of alle documenten die u hebt geschreven, kunt u de koppen boven de bestandslijst gebruiken om uw bestanden te filteren, stapelen of groeperen, zodat u de gewenste bestanden gemakkelijker kunt zien en selecteren. Zie Koppen van de bestandslijst gebruiken verderop in dit artikel voor meer informatie.

Zoekmethode

De map Zoeken

Functie

Als u een zoekopdracht met meerdere filters wilt opstellen of bestanden in verschillende mappen tegelijk zoekt, maakt u een zoekopdracht in de map Zoeken. Wanneer u dit hebt gedaan, kunt u de gemaakte zoekopdracht opslaan, zodat u dezelfde verzameling bestanden op een later tijdstip met één muisklik kunt terugvinden. Zie Een geavanceerde zoekopdracht maken in de map Zoeken verderop in dit artikel voor meer informatie.

Het zoekvak gebruiken

Het zoekvak wordt boven aan elke map weergegeven. De huidige weergave wordt gefilterd op basis van de tekst die u in dit vak typt. Met het zoekvak kunt u zoeken naar bestanden op basis van tekst in de bestandsnaam, tekst in het bestand, labels en andere algemene bestandseigenschappen die aan het bestand zijn gekoppeld. Bovendien wordt gezocht in de huidige map en alle submappen.

Als u bijvoorbeeld een reisverslag met de naam 'Las Vegas 2006' hebt gemaakt, zouden de meeste bestanden in de map verdwijnen zodra u Las in het zoekvak typt, maar zou het reisverslag onmiddellijk worden weergegeven.

In de volgende tabel ziet u de algemene eigenschappen die u in het zoekvak kunt gebruiken:

Eigenschap Definitie Gebruik in het zoekvak
Eigenschap

Bestandsnaam

Definitie

De naam die u het bestand hebt gegeven.

Gebruik in het zoekvak

Typ de naam van het gezochte bestand of een deel ervan. Als u bijvoorbeeld het bestand Factuur november.txt zoekt, kunt u nov of fac typen.

Eigenschap

Soort bestand

Definitie

Een globale beschrijving van de inhoud. Uw bestanden zijn hoofdzakelijk van de volgende soorten: document, afbeelding en muziek.

Gebruik in het zoekvak

Typ het soort bestand waarnaar u zoekt. Als u bijvoorbeeld alle tekst-, spreadsheet- en presentatiebestanden wilt opzoeken, typt u document.

Eigenschap

Bestandstype

Definitie

Een meer specifieke aanduiding van de inhoud van het bestand. De laatste drie letters van de bestandsnaam, ofwel de bestandsnaamextensie, geven het bestandstype aan. Veelgebruikte bestandstypen zijn DOC (Microsoft Word-document), XLS (Microsoft Excel-spreadsheet), JPG (JPEG-afbeelding) en MP3 (een standaardindeling voor digitale audiobestanden).

Gebruik in het zoekvak

Typ de bestandsnaamextensie. Als u alleen MP3-bestanden wilt zoeken, typt u MP3. Typ *.mp3 om de resultaten nader te beperken.

Eigenschap

Labels

Definitie

Woorden of woordgroepen die u ter omschrijving aan bestanden toevoegt.

Gebruik in het zoekvak

Typ een label om een lijst weer te geven van de bestanden waarop die label is toegepast.

Eigenschap

Auteur

Definitie

De naam van degene die het bestand heeft gemaakt.

Gebruik in het zoekvak

Typ de naam van een auteur om een lijst van de bestanden van die persoon weer te geven.

Geavanceerde zoekopdrachten in het zoekvak

De tekens die u in het zoekvak typt, worden meestal gezocht in de bestandsnaam, bestandsinhoud en bestandseigenschappen van alle bestanden in de huidige weergave. Als u bijvoorbeeld 'Winter' typt, wordt het bestand Zonsondergang in winter.jpg gevonden, evenals bestanden met de label 'winter' en bestanden die zijn gemaakt door personen met de naam Winter. Met deze globale zoekmethode kunt u uw bestand doorgaans snel vinden.

U kunt echter op een selectievere manier zoeken, namelijk door uw zoekopdracht in het zoekvak te filteren. Hiertoe geeft u op naar welke bestandseigenschap moet worden gezocht. Als u op bestandseigenschap wilt filteren, scheidt u de naam van de eigenschap met een dubbele punt van de zoekterm, zoals in de volgende voorbeelden:

Voorbeeld Functie
Voorbeeld

Naam:Zonsondergang

Functie

Alleen zoeken naar bestanden met het woord 'zonsondergang' in de bestandsnaam.

Voorbeeld

Label:Zonsondergang

Functie

Alleen zoeken naar bestanden met het woord 'zonsondergang' als label.

Voorbeeld

Gewijzigd:25-05-2006

Functie

Alleen zoeken naar bestanden die op de opgegeven datum voor het laatst zijn gewijzigd. U kunt ook Gewijzigd:2006 typen om te zoeken naar bestanden die gedurende dat jaar zijn gewijzigd.

Welke bestandseigenschappen kunt u op deze manier gebruiken? Alle wat u in een map ziet U kunt filteren op alle eigenschappen die in de koppen van de bestandslijst worden weergegeven. Bijvoorbeeld: Als u een lijst wilt zien van alle eigenschappen waarop u kunt filteren, klikt u met de rechtermuisknop op de kop waarvoor u eigenschappen wilt weergeven en klikt u vervolgens op Meer.

Ga naar de website Windows Desktop Search: geavanceerde querynaslaggids voor meer informatie over geavanceerde zoekopdrachten.

Zoeken met Booleaanse filters

Voor een preciezere zoekopdracht kunt u ook Booleaanse filters gebruiken. Met Booleaanse filters kunt u zoekwoorden door middel van eenvoudige logica combineren, zoals in de volgende tabel wordt aangegeven.

Filter Voorbeeld Functie
Filter

EN

Voorbeeld

tropisch EN eiland

Functie

Zoeken naar bestanden die de woorden 'tropisch' en 'eiland' bevatten (zelfs als deze woorden niet vlak naast elkaar staan).

Filter

NIET

Voorbeeld

tropisch NIET eiland

Functie

Zoeken naar bestanden die het woord 'tropisch' maar niet het woord 'eiland' bevatten.

Filter

OF

Voorbeeld

tropisch OF eiland

Functie

Zoeken naar bestanden die het woord 'tropisch' of 'eiland' bevatten.

Filter

Dubbele aanhalingstekens

Voorbeeld

"tropisch eiland"

Functie

Zoeken naar bestanden die de exacte woordgroep 'tropisch eiland' bevatten.

Filter

Ronde haken

Voorbeeld

(tropisch eiland)

Functie

Zoeken naar bestanden die de woorden 'tropisch' en 'eiland' in willekeurige volgorde bevatten.

Filter

>

Voorbeeld

datum: >01/05/06

Functie

Zoeken naar bestanden die groter of later dan een bepaalde waarde zijn, bijvoorbeeld na 01/05/06.

Filter

<

Voorbeeld

grootte: < 4 MB

Functie

Zoeken naar bestanden die kleiner of vroeger dan een bepaalde waarde zijn, bijvoorbeeld kleiner dan 4 MB. U kunt ook andere grootten opgeven, zoals kB en GB.

Tip

 • Gebruik bij het typen van Booleaanse filters zoals EN of OF uitsluitend hoofdletters.

Booleaanse filters en bestandseigenschappen combineren

U kunt Booleaanse filters combineren met andere filters. In de volgende tabel wordt aangegeven hoe dezelfde zoekwoorden in combinatie met verschillende Booleaanse filters totaal verschillende resultaten kunnen opleveren. Hier ziet u ook hoe het gebruik van ronde haken het effect van een filter kan wijzigen.

Booleaans filter Functie
Booleaans filter

auteur: Merel EN Roos

Functie

Zoeken naar bestanden met de auteur Merel en naar bestanden met Roos in de bestandsnaam of in een bestandseigenschap.

Booleaans filter

auteur: (Merel EN Roos)

Functie

Alleen zoeken naar de bestanden van auteurs waarvan de naam beide woorden bevat.

Booleaans filter

auteur: "Merel Roos"

Functie

Alleen zoeken naar de bestanden van een auteur met deze exacte naam.

Bestanden opzoeken met de functie Zoeken met natuurlijk taalgebruik

Als u Zoeken met natuurlijk taalgebruik inschakelt, kunt u eenvoudiger zoekopdrachten opgeven, zonder dubbele punten te gebruiken en zonder dat u EN en OF in hoofdletters hoeft te typen. Vergelijk bijvoorbeeld de volgende twee zoekopdrachten:

Zonder natuurlijk taalgebruik Met natuurlijk taalgebruik
Zonder natuurlijk taalgebruik

soort: muziek artiest: (Beethoven OF Mozart)

Met natuurlijk taalgebruik

muziek Beethoven of Mozart

Zonder natuurlijk taalgebruik

soort: document auteur: (Merel EN Roos)

Met natuurlijk taalgebruik

documenten Merel en Roos

Zoeken met natuurlijk taalgebruik inschakelen

 1. U kunt Mapopties als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen en klik vervolgens op Mapopties.

 2. Klik op de tab Zoeken.

 3. Schakel het selectievakje Zoeken met natuurlijk taalgebruik in.

De functie Zoeken met natuurlijk taalgebruik gebruiken

Zelfs als de functie Zoeken met natuurlijk taalgebruik is ingeschakeld, kunt u het zoekvak op precies dezelfde manier blijven gebruiken. U kunt desgewenst Booleaanse filters gebruiken of filters met dubbele punten en ronde haken introduceren. Bovendien kunt u precies dezelfde eigenschappen gebruiken om uw zoekopdrachten nauwkeurig in te stellen. Het verschil is dat u zoekopdrachten sneller kunt invoeren. Hier ziet u enkele voorbeelden:

 • e-mail vandaag

 • documenten 2006

 • auteur Suzan

 • foto's vakantie

Opmerking

 • Een aantal zoekopdrachten kan meer resultaten opleveren dan u verwacht. Als u bijvoorbeeld zoekt naar 'e-mail vandaag', worden alle berichten die vandaag zijn verzonden en alle berichten met het woord 'vandaag' in de inhoud weergegeven.

Koppen van de bestandslijst gebruiken

U kunt bepalen hoe bestanden worden weergegeven door op de koppen boven de bestandslijst in een map te klikken. Door bestanden op deze manier weer te geven, kunt u bestanden met gemeenschappelijke kenmerken gemakkelijker vinden.

Alles weergeven

Bestanden filteren

Wanneer u de inhoud van een map filtert op bestandseigenschappen (zoals bestandsnaam, datum, auteur of label), worden alleen bestanden met die eigenschappen weergegeven. Als u bijvoorbeeld alleen de bestanden van een bepaalde auteur wilt zien, filtert u op de naam van die persoon.

 1. Open de map met de bestanden die u wilt filteren.

 2. Klik op de pijl naast de kop waarop u wilt filteren.

 3. Klik op de eigenschap waarop u wilt filteren. Als u op twee of meer eigenschappen wilt filteren, schakelt u het selectievakje voor elke gewenste eigenschap in.

  Afbeelding van de kop Auteurs met de eigenschappen waarop u kunt filteren, met één eigenschap geselecteerd
  De kop Auteurs met de eigenschappen waarop u kunt filteren, met één eigenschap geselecteerd

Bestanden stapelen

Wanneer u bestanden stapelt, worden alle bestanden in de weergave in stapels gerangschikt. Als u bijvoorbeeld op auteur stapelt, ziet u één stapel voor elke auteur. Als u alleen de bestanden van een bepaalde auteur wilt zien, opent u de gewenste stapel.

 1. Open de map met de bestanden die u wilt stapelen.

  De bestanden kunnen ook in submappen van deze map staan.

 2. Klik op de pijl naast de kop waarop u wilt stapelen.

 3. Klik op Stapelen op om de inhoud van de map te rangschikken in stapels die corresponderen met de kop.

 4. Als u de bestanden in een afzonderlijke stapel wilt weergeven, dubbelklikt u op die stapel.

  Afbeelding waarin wordt getoond hoe bestandsstapels werken
  Deze bestanden zijn op bestandstype gestapeld

Bestanden groeperen

Terwijl de bestanden in een stapel schuilgaan achter een pictogram, worden de bestanden die tot een groep behoren, weergegeven in een geordende lijst. Wanneer u uw bestanden bijvoorbeeld op auteur groepeert, ziet u verschillende groepen, elk met de bestanden van een bepaalde auteur.

 1. Open de map met de bestanden die u wilt groeperen.

 2. Klik op de pijl naast de kop waarop u wilt groeperen.

 3. Klik op Groeperen om de inhoud van de map te rangschikken in groepen die corresponderen met de kop.

  Afbeelding waarin wordt getoond hoe bestandsgroepen werken
  Deze bestanden zijn op bestandstype gegroepeerd

Een geavanceerde zoekopdracht maken in de map Zoeken

De map Zoeken is een goede keus in de volgende gevallen:

 • Wanneer u niet weet waar een bestand of map zich bevindt en u een aantal locaties tegelijk wilt afzoeken.

 • Wanneer u zoekresultaten met bestanden uit verschillende mappen tegelijk wilt genereren.

 • Wanneer u een geavanceerde zoekopdracht wilt maken waarmee bestanden op basis van verschillende criteria worden gezocht.

Als u uw zoekopdracht wilt aanpassen, klikt u op de knop Geavanceerd zoeken in de map Zoeken. Hier kunt u de volgende items wijzigen:

 • Locatie. Standaard wordt met de map Zoeken gezocht in een reeks locaties met de naam Geïndexeerde locaties. Hiertoe behoren alle mappen in uw persoonlijke map (die veelgebruikte locaties zoals Documenten, Afbeeldingen, Muziek en Bureaublad bevat), e-mail en offline bestanden. U kunt andere locaties aan Geïndexeerde locaties toevoegen als u bestanden vaak op andere locaties opslaat. Zie voor meer informatie Zoekacties in Windows verbeteren met de index: veelgestelde vragen. U kunt ook een andere reeks locaties kiezen, hoewel zoekacties op bestanden die niet zijn geïndexeerd, trager zullen verlopen.

 • Datum. U kunt de zoekopdracht beperken tot de periode voor of na de opgegeven datum.

 • Grootte. U kunt zoeken naar bestanden die groter of kleiner zijn dan de opgegeven grootte.

 • Eigenschap. U kunt de zoekopdracht filteren op een of meer bestandseigenschappen zoals bestandsnaam, label en auteur. Hierdoor wordt de zoekactie beperkt tot bestanden met alle opgegeven eigenschappen.