Als u de taakbalk eenmaal hebt ontgrendeld, kunt u deze verplaatsen naar elke gewenste horizontale of verticale rand van het bureaublad.

Afbeelding van de taakbalk
Taakbalk
Alles weergeven

De taakbalk ontgrendelen

  • Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied van de taakbalk. Als er naast Taakbalk vergrendelen een vinkje wordt weergegeven, is de taakbalk vergrendeld. U kunt de taakbalk ontgrendelen door op Taakbalk vergrendelen te klikken, waardoor het vinkje wordt verwijderd.

    Opmerking

    • Als u de taakbalk wilt vergrendelen op de plaats waar deze zich bevindt, klikt u met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van de taakbalk en klikt u vervolgens op Taakbalk vergrendelen, zodat het vinkje wordt weergegeven.

De taakbalk verplaatsen

  • Klik op een leeg gebied van de taakbalk en houd de muisknop ingedrukt terwijl u de taakbalk naar een van de vier randen van het bureaublad sleept. Wanneer de taakbalk op de gewenste plaats staat, laat u de muisknop los.