U kunt Windows Media Center gebruiken om tv-programma's (zowel live als opgenomen) te bekijken. U kunt zelfs live-tv onderbreken of terugspoelen zodat u niets hoeft te missen.

Afbeelding van een tv die wordt afgespeeld met de transportknoppen die het volgende weergeven:
Tv wordt afgespeeld in Windows Media Center, met de transportknoppen die het volgende weergeven:

Als u wilt weten welke tv-programma's u nu of later kunt bekijken, gebruikt u de gidsfunctie. Zie De gids gebruiken in Windows Media Center voor meer informatie.

In de gids wordt informatie weergegeven over alle tv-programma's die bekeken kunnen worden. Als u de lijst wilt beperken tot alleen films, gebruikt u de filmgids. Zie het gedeelte "Films op tv zoeken en bekijken" verderop in dit onderwerp voor meer informatie.

Alles weergeven

Live-tv bekijken

 1. Als u live-tv wilt kijken, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Blader op het startscherm naar Tv en films en klik op Live-tv.

  • Druk op de afstandsbediening van Windows Media Center op LIVE TV.

  • Blader op het startscherm naar Tv en films, klik op Gids, zoek het tv-programma dat u wilt bekijken en klik vervolgens op een programma dat op dat moment wordt uitgezonden.

 2. Als u informatie wilt weergeven over het tv-programma dat u bekijkt, klikt u met de rechtermuisknop op het tv-programma dat wordt uitgezonden en klikt u vervolgens op Programma-info. Klik op Bekijken om terug te keren naar het tv-programma.

 3. Als u het kanaal wilt wijzigen, verplaatst u de muis en klikt u op Afbeelding van de knop Kanaal omlaag of Afbeelding van de knop Kanaal omhoog om een kanaal omhoog of omlaag te gaan.

Tip 

 • Als u naar het laatste kanaal wilt gaan dat u hebt bekeken, drukt u op ENTER op de afstandsbediening.

Live-tv of een film onderbreken

 1. Terwijl u naar live tv of een film kijkt, beweegt u de muis, en klikt u op OnderbrekenAfbeelding van de knop Pauze.
 2. Als u daarna weer verder wilt kijken, kunt u de transportknoppen gebruiken om het afspelen van het onderbroken tv-programma of de film te besturen. Verplaats de muis en klik op Vorige, Terug springen, Vooruit springen of Volgende.

 3. Als u het afspelen van de tv of de film wilt hervatten, beweegt u de muis en klikt u op de transportknoppen op AfspelenAfbeelding van de knop Afspelen.

Het afspelen van live-tv of een film stoppen

 1. Verplaats de muis terwijl u live-tv of een film bekijkt en klik vervolgens op StoppenAfbeelding van de knop Stoppen .
 2. Als u weer verder wilt kijken, bladert u op het startscherm naar Tv en films en klikt u op Live-tv om het afspelen te hervatten.

Het volume aanpassen tijdens het bekijken van live-tv of een film

 1. Verplaats de muis terwijl u live-tv of een film bekijkt en klik vervolgens op de knop - of +Afbeelding van de volumeregelingsknoppen om het volume te verlagen of te verhogen.
 2. Klik op de knop Dempen Afbeelding van de knop Dempenom het geluid uit of aan te zetten.

Teletekst gebruiken terwijl u tv kijkt

Door sommige tv-kanalen in het Verenigd Koninkrijk en elders wordt een teletekstservice uitgezonden, die kan worden weergegeven door de tv-ontvanger en die tekstpagina's biedt met nieuws, informatie, spellen en andere diensten. Het weergeven van teletekst wordt ondersteund door Windows Media Center. Teletekst is niet beschikbaar in alle landen of regio's en is niet beschikbaar voor alle kanalen. Als u teletekst opent voor een kanaal dat geen teletekst heeft, wordt er een lege pagina weergegeven. Neem contact op met uw tv-aanbieder voor meer informatie over de kanalen waarvoor teletekst beschikbaar is.

 1. Blader op het startscherm naar Tv en films en klik op Live-tv. Druk op de toets TXT op de afstandsbediening of klik met de rechtermuisknop op het Context-menu en selecteer de optie Teletekst.

 2. Ga als volgt te werk om via het toetsenbord naar verschillende teletekstpagina's te navigeren:

  • Voer het paginanummer van drie cijfers in met de toetsen van het numerieke toetsenblok om rechtstreeks naar een bepaalde pagina te gaan of terug te gaan naar de hoofdpagina.

  • Klik op Kan/Pag+ om naar de volgende beschikbare pagina te gaan.

  • Klik op Kan/Pag- om naar de vorige pagina te gaan.

  • Klik op de Pijl-omlaag om naar de volgende subpagina te gaan. Voor sommige teletekstpagina's zijn er geen subpagina's beschikbaar. Indien er subpagina's beschikbaar zijn, gaat Windows Media Center automatisch om de 30 seconden naar de volgende subpagina.

  • Klik op de Pijl-omhoog om naar de vorige subpagina te gaan.

  • Klik op Vorige om naar de laatste teletekstpagina te gaan die u hebt weergegeven.

 3. Ga als volgt te werk om een taak uit te voeren op een geselecteerde teletekstpagina:

  • Voer het paginanummer van drie cijfers in met de toetsen van het numerieke toetsenblok om rechtstreeks naar een bepaalde pagina te gaan of terug te gaan naar de hoofdpagina. Op de werkbalk ziet u welke pagina op dat moment wordt weergegeven.

  • Als u naar een Fastext-pagina wilt gaan, klikt u op een van de vier Fastext-knoppen in de taakbalk die overeenkomt met de pagina waar u naartoe wilt gaan.

  • Als u verborgen tekst wilt weergeven, klikt u op Tekst zichtbaar maken op de werkbalk.

  • Als u het automatisch overschakelen naar subpagina's wilt in- of uitschakelen, klikt u op Vast op de werkbalk. Als de knop Vast is geselecteerd, is het automatisch weergeven van subpagina's uitgeschakeld.

  • Als u de weergavemodus voor teletekst wilt wijzigen, klikt u op Mix op de werkbalk om de wijze waarop tv en teletekst worden weergegeven te wijzigen. U kunt tv kijken met teletekst, of alleen teletekst weergeven op een zwarte achtergrond.

Ondertiteling gebruiken terwijl u tv kijkt

Sommige tv-programma's worden uitgezonden in een taal die niet de gesproken taal van het desbetreffende land of de desbetreffende regio is. In dit geval nemen sommige tv-maatschappijen een closed-captioningfunctie op als onderdeel van het tv-signaal. U kunt Windows Media Center zo configureren dat ondertitels die op deze manier worden uitgezonden, worden weergegeven.

De ondertitelinstellingen wijzigen in Windows Media Center:

 1. Blader op het startscherm naar Taken en klik op Instellingen.

 2. Klik op Tv en klik vervolgens op Closed Captioning.

 3. Klik onder Closed captioning weergeven op Aan, Uit of Als geluid gedempt is.

Notities

 • In landen of regio's die teletekst ondersteunen, moet u mogelijk de pagina zoeken waarop ondertitelingsinformatie wordt uitgezonden (bijvoorbeeld 888) en die pagina opgeven als u daarom wordt gevraagd in Windows Media Center.

 • Soms maken ondertitels deel uit van de video die wordt uitgezonden. In dat geval kunt u de ondertitels niet uitschakelen.

 • Niet alle uitzendingen zijn voorzien van een closed-captioningsignaal.

Films op tv zoeken en bekijken

 1. Blader op het startscherm naar Tv en films en klik op Filmgids.

 2. Klik op Nu op tv, Hierna op tv, Genres of op Beste sterclassificatie, afhankelijk van het type film dat u zoekt.

 3. Klik op een film die op dat moment wordt uitgezonden op tv.

 4. Klik op Bekijken.

 5. Als u informatie wilt weergeven over de film die u bekijkt, klikt u met de rechtermuisknop op de film die wordt uitgezonden en klikt u vervolgens op Filmgegevens. Klik op Bekijken om terug te keren naar de film.

Films zoeken op tv

 1. Blader op het startscherm naar Tv en films, klik op de pijl-rechts om naar het einde van de categorie te gaan en klik vervolgens op Zoeken.

 2. Klik op Titel, Trefwoord, Categorieën, Filmacteur of Filmregisseur, afhankelijk van de zoekcriteria die u wilt gebruiken.

 3. Voer de zoekcriteria in.

 4. Klik in de resultaten op een film om meer informatie over de film weer te geven, zoals een beschrijving of het tijdstip waarop de film wordt uitgezonden.

Notities