Wanneer kan ik een e‑mailbericht vertrouwen?

Deze informatie is van toepassing op Windows Internet Explorer 7 en Windows Internet Explorer 8.

E‑mail is een heel geschikte manier om met andere mensen te communiceren. Helaas kan het uw computer ook blootstellen aan veiligheidsrisico's, computervirussen en potentieel schadelijke software als u niet voorzichtig bent met het openen van berichten en bijlagen. Zorg ervoor dat een up-to-date antivirusprogramma is geïnstalleerd voordat u e‑mailberichten of bijlagen opent. Het antivirusprogramma moet zijn geconfigureerd om berichten te controleren zodra ze binnenkomen (real-time) en om alle typen bestandsbijlagen te controleren.

De volgende vragen kunnen helpen wanneer u moet beslissen of u een e‑mailbericht of bijlage al dan niet kunt openen.

Alles weergeven

Kent u degene van wie u het e‑mailbericht hebt ontvangen?

Is het bericht afkomstig van een persoon of bedrijf dat u kent en vertrouwt? Neem de nodige voorzichtigheid in acht als het bericht afkomstig is van iemand die u niet bekend is. Als het bericht van een bekende lijkt te komen, wees dan voorzichtig met vreemde of ongeschikte onderwerpregels, zoals Re: Uw archief, of bijlagen die programmabestanden (uitvoerbare bestanden) zoals prijs.exe bevatten. Veel virussen kunnen e-mailadressen zodanig nabootsen dat het lijkt alsof het bericht afkomstig is van iemand die u kent.

Hebt u eerder e‑mailberichten ontvangen van deze afzender?

Als u de persoon of het bedrijf waarvan het bericht afkomstig is kent maar nog niet eerder e‑mail van deze bron hebt ontvangen, zorg er dan voor dat u weet waarom u nu een bericht krijgt. Controleer de tekst in de onderwerpregel en de bestandsnaam van de bijlage, indien aanwezig. Als hierin tekst voorkomt die verdacht lijkt, verwijder het bericht dan of zorg ervoor dat het is gecontroleerd door up-to-date antivirussoftware voordat u het bericht of de bijlage opent.

Verwachtte u e‑mail van deze afzender?

Verwachtte u een bericht of bijlage van de afzender met dit onderwerp of deze bestandsnaam? Als dat niet het geval is, kunt u een afzonderlijk e‑mailbericht aan de afzender sturen (klik niet op Beantwoorden) en informeren of de afzender het e‑mailbericht werkelijk heeft verzonden.

Is de onderwerpregel of de bestandsnaam van de bijlage logisch?

Ongewenste e‑mail en virussen gebruiken willekeurige tekens of woorden in de onderwerpregel of bestandsnaam van de bijlage om inhouds- of spamfilters te omzeilen. Een onverwacht bericht van een vriend met nonsens in de onderwerpregel kan afkomstig zijn van een virus dat het e‑mailadres van uw vriend nabootst (spoofing). Onderwerpregels die u aansporen om iets te doen, bijvoorbeeld 'Belangrijk! Open de bijlage onmiddellijk!' kunnen erop duiden dat het wellicht niet veilig is om het e‑mailbericht te openen. Een bijlage met een dubbele bestandsnaamextensie, zoals Voorbeeld.jpg.exe, is geen bestand dat u normaal toegezonden zou krijgen en kan een virus zijn.

Opmerking

  • Controleer voordat u een ‑e-mailbericht met een bijlage opent of uw antivirusprogramma is bijgewerkt en ingeschakeld (zodat het bijlagen kan controleren).