Als uw pc is voorzien van een Wi-Fi-netwerkadapter, wordt het pictogram voor draadloze netwerken Pictogram voor draadloze netwerken weergegeven wanneer u op de charm Instellingen klikt. In Windows worden draadloze netwerken die zich binnen bereik bevinden, automatisch gedetecteerd.

Een lijst met draadloze netwerken weergeven

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Instellingen.

 2. Tik of klik op het pictogram voor draadloze netwerken (Pictogram voor draadloze netwerken ).

Als er in Windows geen netwerk wordt gedetecteerd dat volgens u binnen het bereik van uw pc is, kan dat de volgende redenen hebben:

Problemen
Mogelijke oplossingen

De schakelaar voor draadloze communicatie op de pc is uitgeschakeld.

Veel laptops en tablets zijn aan de voor- of zijkant voorzien van een schakelaar voor draadloze communicatie. Als uw laptop of tablet een schakelaar heeft, controleert u of deze is ingeschakeld. Op sommige laptops wordt ook wel een toetsencombinatie gebruikt om de schakelaar in of uit te schakelen. Raadpleeg de informatie die bij uw pc is geleverd voor informatie over de locatie van de schakelaar voor draadloze communicatie.

De vliegtuigstand is ingeschakeld.

De vliegtuigstand uitschakelen

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Instellingen.

 2. Tik of klik op het pictogram voor draadloze netwerken (Pictogram voor draadloze netwerken ).
 3. Controleer of de Vliegtuigstand is ingesteld op Uit.

Uw pc is te ver verwijderd van de router of het toegangspunt voor draadloos netwerkverkeer.

Plaats uw pc dichter bij de router of het toegangspunt. Als de pc draagbaar is, kunt u deze verplaatsen en zo het bereik van het draadloze signaal en de beste locatie voor de pc bepalen.

Als u de pc niet dichter bij de router of het toegangspunt kunt plaatsen, zou u een externe antenne voor uw draadloze netwerkadapter kunnen aanschaffen om de ontvangst te verbeteren. Raadpleeg de informatie die bij uw draadloze netwerkadapter is geleverd en ga na of u een extra antenne kunt aansluiten.

Uw router en de netwerkadapter in uw pc werken mogelijk niet samen.

Om goed te functioneren moet de netwerkadapter in uw pc een draadloze standaard gebruiken die gelijk is aan of ouder is dan de draadloze standaard van de router. Als uw netwerkadapter bijvoorbeeld gebruikmaakt van de draadloze standaard 802.11n (ook Draadloos-N genoemd) maar uw router van de draadloze standaard 802.11g (ook Draadloos-G genoemd), kunt u geen verbinding maken omdat de standaard Draadloos-G ouder is en Draadloos-N niet herkent. Als de router echter gebruikmaakt van Draadloos-N, maar de adapter in uw pc van Draadloos-G, moet u verbinding kunnen maken als de router wordt ingesteld op gemengde modus, omdat Draadloos-N samenwerkt met alle oudere standaards (802.11a, 802.11b en 802.11g).

De router of het toegangspunt voor draadloos netwerkverkeer is uitgeschakeld of werkt niet goed.

U kunt het volgende proberen:

 • Controleer of de router of het toegangspunt is ingeschakeld en dat de indicator voor het draadloze signaal brandt.

 • Stel de router of het toegangspunt in op de beginwaarden door het los te koppelen, minimaal tien seconden te wachten en het apparaat weer aan te sluiten.

  Waarschuwing

  • Wanneer u de router of het toegangspunt instelt op de beginwaarden, wordt ieders verbinding met het netwerk tijdelijk verbroken.

Als u het toegangspunt of het netwerk niet beheert, neemt u contact op met de netwerkbeheerder.

De verbinding wordt gestoord door andere apparaten.

Bepaalde huishoudelijke kunnen interferentie veroorzaken tussen de pc en netwerken die binnen bereik zijn. Zo gebruiken magnetrons en sommige draadloze telefoons bepaalde frequenties (waaronder 2,4 GHz en 5 GHz) die ook door bepaalde netwerkhardware worden gebruikt.

U kunt dan twee dingen proberen:

 • Als dergelijke apparaten zich in de buurt van uw pc bevinden, schakelt u deze tijdelijk uit of plaatst u deze verder weg.

 • Wijzig de instellingen van de router of het toegangspunt zo dat er een ander kanaal voor het draadloze signaal wordt gebruikt, of stel het kanaal zo in dat het automatisch wordt geselecteerd als er een vast kanaalnummer voor is opgegeven. Niet alle draadloze kanalen werken altijd even goed. Raadpleeg de informatie die bij het toegangspunt of de router is geleverd voor instructies over het instellen van het kanaal voor signalen van draadloze communicatie.

De router of het toegangspunt is bezet.

Als de router of het toegangspunt door meerdere pc's of apparaten wordt gebruikt, kan het zijn dat het apparaat zo bezet is dat het niet op nieuwe aanvragen reageert. Als er nog andere pc's verbinding met het netwerk hebben, koppelt u deze tijdelijk los.

Het netwerk dat u zoekt, is zo ingesteld dat er geen netwerknaam wordt uitgezonden.

Uw draadloze router is mogelijk niet ingesteld voor uitzending van de netwerk-id (SSID). Het uitzenden van de SSID leidt ertoe dat het netwerk zichtbaar wordt voor iedereen die zich binnen het bereik van het netwerk bevindt. Het verbetert ook de beveiliging van het netwerk (zie de volgende waarschuwing voor meer informatie). Voor informatie over het inschakelen van de optie voor het uitzenden van de SSID, raadpleegt u de documentatie bij de router voor draadloze communicatie of opent u de webpagina met routerinstellingen.

Waarschuwing

 • Gewoonlijk zenden draadloze netwerken hun naam uit en 'luistert' uw pc naar de naam van het netwerk waarmee de pc verbinding wil maken. Aangezien een verborgen netwerk niet uitzendt, kan uw pc het netwerk niet vinden en moet het netwerk uw pc vinden. Hiervoor moet uw pc zowel de naam van het gezochte netwerk als de eigen naam uitzenden. In deze situatie komen andere pc's die naar netwerken 'luisteren' zowel de naam van uw pc als het netwerk waarmee u verbinding hebt te weten, waardoor het risico dat uw pc wordt gehackt groter wordt.

Uw netwerkbeheerder heeft het gebruik van bepaalde netwerken geblokkeerd.

Als u gebruikmaakt van een bedrijfsnetwerk, kan het zijn dat de netwerkbeheerder met behulp van groepsbeleid het gebruik van draadloze netwerken beperkt. Als u denkt dat er draadloze netwerken zijn binnen het bereik van uw pc die niet zichtbaar zijn of waarmee u geen verbinding kunt maken omdat de netwerkbeheerder deze heeft geblokkeerd, roept u de hulp in van de netwerkbeheerder.

De controlemodus van de draadloze netwerkadapter is actief.

Als u een app voor netwerkcontrole uitvoert op de pc, is de controlemodus van de draadloze netwerkadapter voor Windows actief en kunt u geen pc verbinding maken met draadloze netwerken. Als u verbinding wilt maken met een draadloos netwerk, moet u de netwerkcontrole-app afsluiten of de de controlemodus beëindigen volgens de instructies van de app.Meer hulp nodig?