Toetsenbordinstellingen wijzigen


Door uw toetsenbordinstellingen aan te passen kunt u beter en efficiënter werken. U kunt aanpassen hoe lang u op een toets moet drukken voordat het teken wordt herhaald, met welke snelheid tekens worden herhaald en hoe snel de aanwijzer knippert.

Bekijk deze video om te leren hoe u toetsenbordinstellingen wijzigt (1:54)
Alles weergeven

De vertraging wijzigen voordat tekens worden herhaald

  1. Open Eigenschappen voor Toetsenbord door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ toetsenbord in het zoekvak en klik vervolgens op Toetsenbord.

  2. Verplaats onder Tekenherhaling de schuifregelaar Herhaalvertraging naar links (meer tijd) of rechts (minder tijd) om in te stellen hoe lang u een toets ingedrukt moet houden voordat het teken wordt herhaald. Klik vervolgens op OK.

De snelheid wijzigen waarmee tekens worden herhaald

  1. Open Eigenschappen voor Toetsenbord door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ toetsenbord in het zoekvak en klik vervolgens op Toetsenbord.

  2. Verplaats onder Tekenherhaling de schuifregelaar Herhaalsnelheid naar links om tekens langzamer te herhalen, of naar rechts om ze sneller te herhalen. Klik vervolgens op OK.

De knippersnelheid van de aanwijzer wijzigen

  1. Open Eigenschappen voor Toetsenbord door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ toetsenbord in het zoekvak en klik vervolgens op Toetsenbord.

  2. Verplaats de schuifregelaar Knippersnelheid van aanwijzer naar rechts om de knippersnelheid van de aanwijzer te verhogen, of naar links om de snelheid te verlagen. Klik vervolgens op OK. Als u de schuifregelaar helemaal naar links verplaatst, stopt de aanwijzer met knipperen.Meer hulp nodig?