U kunt de muis op diverse manieren aan uw voorkeuren aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld de functies van de muisknoppen verwisselen, de zichtbaarheid van de muisaanwijzer verhogen en de schuifsnelheid van het muiswiel wijzigen.

Bekijk deze video om te leren hoe u de muisinstellingen wijzigt (1:56)
Alles weergeven

De werking van de muisknoppen wijzigen

 1. Open Eigenschappen voor Muis door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ muis in het zoekvak en klik vervolgens op Muis.

 2. Klik op de tab Knoppen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de functies van de rechter- en de linkermuisknop wilt verwisselen, schakelt u onder Configuratie van de muisknoppen het selectievakje Primaire en secundaire knop omwisselen in.

  • Als u de snelheid wilt aanpassen waarmee u op de muisknoppen moet klikken bij dubbelklikken, sleept u onder Dubbelkliksnelheid de schuifregelaar Snelheid naar Snel of Langzaam.

  • Als u klikvergrendeling wilt inschakelen, schakelt u onder Klikvergrendeling het selectievakje Klikvergrendeling inschakelen in. Hiermee kunt u markeren en slepen zonder de muisknop ingedrukt te houden.

 3. Klik op OK.

De weergave van de muisaanwijzer wijzigen

 1. Open Eigenschappen voor Muis door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ muis in het zoekvak en klik vervolgens op Muis.

 2. Klik op de tab Aanwijzers en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de weergave van alle muisaanwijzers wilt wijzigen, klikt u op de vervolgkeuzelijst Schema en vervolgens op een nieuw muisaanwijzerschema.

  • Als u de weergave van een afzonderlijke aanwijzer wilt wijzigen, klikt u onder Aanpassen op de aanwijzer die u wilt wijzigen. Klik vervolgens op Bladeren en op Openen.

 3. Klik op OK.

De werking van de muisaanwijzer wijzigen

 1. Open Eigenschappen voor Muis door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ muis in het zoekvak en klik vervolgens op Muis.

 2. Klik op de tab Opties voor de aanwijzer en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de snelheid wilt wijzigen waarmee de muisaanwijzer beweegt, sleept u onder Beweging de schuifregelaar Selecteer een snelheid voor de muisaanwijzer naar Langzaam of Snel.

  • Als u de aanwijzer nauwkeuriger wilt laten werken wanneer u de muis langzaam beweegt, schakelt u onder Beweging het selectievakje Precisie van de aanwijzer verbeteren in.

  • Als u het selectieproces in een dialoogvenster wilt versnellen, schakelt u onder Uitlijnen het selectievakje Aanwijzer in dialoogvensters automatisch op de standaardknop plaatsen in.

   Opmerking

   • Deze instelling wordt niet door alle programma's ondersteund. In sommige programma's moet u de muisaanwijzer op de knop plaatsen waarop u wilt klikken.

  • Als u de muisaanwijzer gemakkelijker wilt kunnen volgen wanneer u de muisaanwijzer over het scherm beweegt, schakelt u onder Zichtbaarheid het selectievakje Aanwijzerspoor weergeven in en sleept u de schuifregelaar naar Kort of Lang om het spoor korter of langer te maken.

  • Als u wilt voorkomen dat de aanwijzer over de tekst heen wordt weergegeven wanneer u typt, schakelt u onder Zichtbaarheid het selectievakje Aanwijzer verbergen tijdens het typen in.

  • Als u de muisaanwijzer snel wilt vinden als u de muisaanwijzer kwijt bent, schakelt u onder Zichtbaarheid het selectievakje Locatie van de aanwijzer weergeven als ik op CTRL druk in.

 3. Klik op OK.

De werking van het bladerwieltje wijzigen

 1. Open Eigenschappen voor Muis door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ muis in het zoekvak en klik vervolgens op Muis.

 2. Klik op de tab Bladerwieltje en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het aantal regels wilt instellen dat het scherm verschuift voor elk deel van een rolbeweging, selecteert u onder Verticaal schuiven de optie Dit aantal regels per keer verschuiven en typt u het aantal regels dat u wilt verschuiven in het vak.

  • Als u een heel scherm met tekst wilt verschuiven per klik van het muiswiel, selecteert u onder Verticaal schuiven de optie De inhoud van één venster tegelijk verschuiven.

  • Als de muis een wieltje heeft dat horizontaal schuiven ondersteunt, kunt u onder Horizontaal schuiven in het vak Kantel het wieltje om per keer het volgende aantal tekens te verschuiven het aantal tekens typen dat horizontaal wordt verschoven als u het bladerwieltje naar links of rechts kantelt.

 3. Klik op OK.Meer hulp nodig?