Bestanden comprimeren en decomprimeren (ZIP-bestanden)


Gecomprimeerde bestanden nemen minder opslagruimte in beslag en kunnen sneller naar andere computers worden overgebracht dan niet-gecomprimeerde bestanden. U kunt gecomprimeerde bestanden en mappen op dezelfde manier gebruiken als niet-gecomprimeerde bestanden en mappen. U kunt ook meerdere bestanden combineren in één gecomprimeerde map. Dit maakt het eenvoudiger om een groep bestanden met anderen te delen.

Bekijk deze video om te leren hoe u bestanden kunt comprimeren en decomprimeren (1:18)
Alles weergeven

Een bestand of map comprimeren

 1. Zoek het item (bestand of map) dat u wilt comprimeren.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het item, wijs Kopiëren naar aan en klik vervolgens op Gecomprimeerde map.

  Er wordt een nieuwe gecomprimeerde map gemaakt op dezelfde locatie. Als u de naam van de map wilt wijzigen, klikt u erop met de rechtermuisknop, klikt u op Naam wijzigen en typt u vervolgens de nieuwe naam.

Bestanden of mappen in een gecomprimeerde map uitpakken

 1. Zoek de gecomprimeerde map met de bestanden of mappen die u wilt uitpakken.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u één bestand of map wilt uitpakken, dubbelklikt u op de gecomprimeerde map om deze te openen. Vervolgens sleept u het bestand of de map vanuit de gecomprimeerde map naar een nieuwe locatie.

  • Als u de volledige inhoud van de gecomprimeerde map wilt uitpakken, klikt u met de rechtermuisknop op de map, klikt u op Alles uitpakken en volgt u de aanwijzingen.

Opmerkingen

 • Als u versleutelde bestanden toevoegt aan een gecomprimeerde map, worden de bestanden ontsleuteld wanneer ze worden geëxtraheerd. Hierdoor kunnen persoonlijke of vertrouwelijke gegevens onbedoeld openbaar worden gemaakt. Versleutelde bestanden kunt u daarom beter niet comprimeren.

 • Sommige typen bestanden, zoals JPEG-afbeeldingen, zijn al sterk gecomprimeerd. Als u verschillende JPEG-afbeeldingen comprimeert in een map, komt de totale grootte van de map ongeveer overeen met die van de oorspronkelijke verzameling afbeeldingen. Zie Foto's verzenden in e-mailberichten als u afbeeldingen wilt verkleinen om per e-mail te verzenden.

 • Als u al een gecomprimeerde map hebt gemaakt en u hieraan nieuwe bestanden of mappen wilt toevoegen, sleept u de gewenste bestanden of mappen naar de gecomprimeerde map.Meer hulp nodig?