Waarom wordt mijn computer niet sneller ingeschakeld of uitgeschakeld?


Als uw computer langzaam (of helemaal niet) wordt afgesloten, als uw computer langzaam opstart, of als de energiebesparende modi niet kunnen worden ingeschakeld, is er mogelijk sprake van een probleem met een programma of een apparaatstuurprogramma dat de energie-instellingen in Windows op een negatieve wijze beïnvloedt. U kunt Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties gebruiken om het desbetreffende programma of apparaatstuurprogramma te detecteren.

Controleren of er sprake is van prestatieproblemen

  1. Open Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties in het zoekvak en klik op Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties in de lijst met resultaten.

  2. Klik in het linkerdeelvenster op Geavanceerde hulpprogramma's.

  3. Klik (indien aanwezig) op de prestatieproblemen die onder Prestatieproblemen in Geavanceerde hulpprogramma's worden weergegeven.

  4. Lees de informatie in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en ga na door welke programma's of stuurprogramma de problemen worden veroorzaakt.

Alles weergeven

Als een programma of een stuurprogramma ervoor zorgt dat uw computer langzaam opstart

U kunt proberen of u het probleem als volgt kunt verhelpen:

  • U kunt proberen om het aantal programma's dat tijdens het opstarten wordt uitgevoerd te verminderen.Sommige programma's worden tijdens het opstarten van Windows automatisch gestart. Als er te veel van deze programma's tegelijk worden geopend, kan dat ertoe leiden dat uw computer langzamer wordt. Als u een aantal van deze programma's wilt uitschakelen en als u de prestaties wilt verbeteren, kunt u Windows Defender gebruiken. Zie Voorkomen dat een programma tijdens het starten van Windows automatisch wordt uitgevoerd voor meer informatie.

  • Daarnaast kunt u controleren of de maker van het programma of het stuurprogramma een update voor het desbetreffende programma of het stuurprogramma heeft vervaardigd. Het probleem is mogelijk reeds oplost in de nieuwere versie van het programma of het stuurprogramma.

Als een programma of een stuurprogramma ervoor zorgt dat uw computer langzaam wordt afgesloten

U kunt proberen of u het probleem als volgt kunt verhelpen:

  • Sluit het desbetreffende programma voordat u de computer afsluit als het probleem wordt veroorzaakt door een programma. Het is mogelijk dat het probleem alleen optreedt als het desbetreffende programma wordt uitgevoerd. Sluit het programma voordat u Windows afsluit en controleer vervolgens of de computer op de juiste wijze wordt uitgeschakeld.

  • Daarnaast kunt u controleren of de maker van het programma of het stuurprogramma een update voor het desbetreffende programma of het stuurprogramma heeft vervaardigd. Het probleem is mogelijk reeds opgelost in de nieuwere versie van het programma of het stuurprogramma.

Als het probleem niet is opgelost nadat u de hiervoor vermelde stappen hebt uitgevoerd, is het programma of stuurprogramma mogelijk niet compatibel met Windows. Als u het programma of apparaat zelf hebt geïnstalleerd en niet meer gebruikt, kunt u overwegen om dit te verwijderen of om de installatie van het programma of het stuurprogramma ongedaan te maken.Meer hulp nodig?