U kunt het aantal overbodige bestanden op uw schijven reduceren met Schijfopruiming. Dit kan uw pc sneller maken. U kunt met dit programma tijdelijke bestanden verwijderen, de Prullenbak leegmaken en verschillende systeembestanden en andere items die u niet meer nodig hebt verwijderen.

Bestanden verwijderen

Gebruik de volgende procedure om bestanden te verwijderen die aan uw gebruikersaccount zijn gekoppeld. U kunt Schijfopruiming ook gebruiken om systeembestanden op uw pc te verwijderen.

 1. Zo opent u Schijfopruiming vanaf het bureaublad: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Instellingen (of wijs met de muis de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar boven en klik op Instellingen), tik of klik op Configuratiescherm, typ Admin in het zoekvak, tik of klik op Systeembeheer en dubbeltik of dubbelklik vervolgens op Schijfopruiming.

 2. Kies in de lijst Stations de harde schijf die u wilt opruimen en tik of klik vervolgens op OK.

 3. Schakel in het dialoogvenster Schijfopruiming de selectievakjes voor de bestandstypen in die u wilt verwijderen, tik of klik op OK en tik of klik vervolgens op Bestanden verwijderen.

Systeembestanden verwijderen

Met de volgende procedure kunt u systeembestanden van uw pc verwijderen. Met deze optie kunt u niet alleen de bestanden verwijderen die aan uw account zijn gekoppeld, maar ook oude Windows-installaties, Windows Defender-bestanden en logboekbestanden van Windows-upgrades verwijderen als u die niet meer nodig hebt.

 1. Zo opent u Schijfopruiming vanaf het bureaublad: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Instellingen (of wijs met de muis de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar boven en klik op Instellingen), tik of klik op Configuratiescherm, typ Admin in het zoekvak, tik of klik op Systeembeheer en dubbeltik of dubbelklik vervolgens op Schijfopruiming.

 2. Tik of klik in de lijst Stations op de harde schijf die u wilt opruimen en tik of klik vervolgens op OK.

 3. Tik of klik in het dialoogvenster Schijfopruiming op Systeembestanden opruimen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 4. Kies in de lijst Stations de harde schijf die u wilt opruimen en tik of klik vervolgens op OK.

 5. Schakel in het dialoogvenster Schijfopruiming de selectievakjes voor de bestandstypen in die u wilt verwijderen, tik of klik op OK en tik of klik vervolgens op Bestanden verwijderen.

 6. Als u nog meer ruimte op de pc wilt maken, tikt of klikt u op Meer opties en maakt u een keuze uit de volgende opties:

  • Programma's en onderdelen. Verwijder programma's die u niet meer gebruikt. In de kolom Grootte wordt aangegeven hoeveel schijfruimte door elk programma wordt gebruikt.

  • Systeemherstel en schaduwkopieën. Verwijder alle herstelpunten van de schijf behalve het meest recente. Herstelpunten worden door Systeemherstel gebruikt om uw systeembestanden terug te zetten op de status van een vroeger tijdstip. Als uw pc normaal werkt, kunt u schijfruimte vrijmaken door de eerdere herstelpunten te verwijderen. In sommige versies van Windows kunnen herstelpunten eerdere versies van bestanden (zogenaamde schaduwkopieën) en back-upkopieën bevatten. Deze bestanden en afbeeldingen worden ook verwijderd.
Meer hulp nodig?