Het bureaublad is het hoofdschermgebied dat u ziet wanneer u de computer aanzet en zich aanmeldt bij Windows. Het dient net zoals bij een echt bureau als uitgangspunt voor uw werk. Wanneer u programma's of mappen opent, verschijnen deze op het bureaublad. U kunt ook dingen op het bureaublad plaatsen, zoals bestanden en mappen, en deze rangschikken zoals u dat wilt.

Soms wordt met de term bureaublad ook het hele scherm inclusief de taakbalk aangeduid. De taakbalk bevindt zich onder aan uw scherm. Hier ziet u welke programma's worden uitgevoerd en kunt u schakelen tussen programma's. Verder vindt u hier de knop Start Afbeelding van de knop Start waarmee u programma's, mappen en computerinstellingen kunt openen.

Zie De taakbalk (overzicht) voor meer informatie over de taakbalk.

Werken met bureaubladpictogrammen

Pictogrammen zijn kleine afbeeldingen die bestanden, mappen, programma's en andere items vertegenwoordigen. Als u Windows voor de eerste keer opstart, ziet u minstens één pictogram op het bureaublad: de Prullenbak (die verderop wordt behandeld). Mogelijk heeft de fabrikant van de computer andere pictogrammen toegevoegd aan het bureaublad. Hier ziet u enkele voorbeelden van bureaubladpictogrammen.

Afbeelding van bureaubladpictogrammen
Voorbeelden van bureaubladpictogrammen

Wanneer u dubbelklikt op een bureaubladpictogram, wordt het item waar het pictogram voor staat, geopend of gestart.

Pictogrammen toevoegen aan en verwijderen van het bureaublad

U kunt zelf bepalen welke pictogrammen op het bureaublad worden weergegeven en op elk gewenst moment een pictogram toevoegen of verwijderen. Sommige mensen houden van een leeg, opgeruimd bureaublad met slechts enkele of helemaal geen pictogrammen. Anderen voegen tientallen pictogrammen aan hun bureaublad toe om snel toegang te hebben tot veelgebruikte programma's, bestanden en mappen.

Als u vanaf het bureaublad snel toegang wilt tot uw favoriete bestanden of programma's, kunt u snelkoppelingen naar deze bestanden of programma's maken. Een snelkoppeling is een pictogram dat een koppeling naar een item aangeeft, niet het item zelf. Wanneer u dubbelklikt op een snelkoppeling, wordt het item geopend. Als u een snelkoppeling verwijdert, wordt alleen de koppeling verwijderd, niet het originele item. Snelkoppelingen herkent u aan de pijl aan het pictogram.

Afbeelding van een bestandspictogram met het pictogram van de bijbehorende snelkoppeling
Een pictogram van een bestand (links) en een pictogram van een snelkoppeling (rechts)

Zie Bureaubladpictogrammen weergeven, verbergen of groter of kleiner maken voor meer informatie over pictogrammen.

Alles weergeven

Een snelkoppeling toevoegen aan het bureaublad

  1. Ga naar het item waarvoor u een snelkoppeling wilt maken. (Zie Een bestand of map zoeken voor hulp bij het zoeken van een bestand of map. Zie Het menu Start (overzicht) voor hulp bij het zoeken naar een programma.)

  2. Klik met de rechtermuisknop op het item, klik op Kopiëren naar en klik vervolgens op Bureaublad (snelkoppeling maken). Het pictogram van de snelkoppeling verschijnt op het bureaublad.

Algemene bureaubladpictogrammen toevoegen of verwijderen

Algemene bureaubladpictogrammen zijn Computer, uw persoonlijke map, de Prullenbak en Configuratiescherm.

  1. Klik met de rechtermuisknop in een leeg gebied van het bureaublad en klik vervolgens op Aan persoonlijke voorkeur aanpassen.

  2. Klik in het linkerdeelvenster op Bureaubladpictogrammen wijzigen.

  3. Schakel onder Bureaubladpictogrammen het selectievakje in voor elk pictogram dat u wilt toevoegen aan het bureaublad, schakel het selectievakje uit voor elk pictogram dat u wilt verwijderen van het bureaublad en klik vervolgens op OK.

Een bestand van een map naar het bureaublad verplaatsen

  1. Open de map die het bestand bevat.

  2. Sleep het bestand naar het bureaublad.

Een pictogram verwijderen van het bureaublad

  • Klik met de rechtermuisknop op het pictogram en klik vervolgens op Verwijderen. Als het pictogram een snelkoppeling is, wordt alleen de snelkoppeling verwijderd. Het originele item wordt niet verwijderd.

Pictogrammen verplaatsen

De pictogrammen worden door Windows standaard gerangschikt in kolommen aan de linkerkant van het bureaublad. Deze rangschikking kunt u echter wijzigen. U kunt een pictogram verplaatsen door het naar een andere plaats op het bureaublad te slepen.

U kunt uw pictogrammen in Windows ook automatisch laten rangschikken. Klik met de rechtermuisknop in een leeg gebied van het bureaublad, klik op Beeld en klik vervolgens op Pictogrammen automatisch schikken. Uw pictogrammen worden in Windows dan vanaf de linkerbovenhoek van het bureaublad gerangschikt en op die positie vergrendeld. Als u de vergrendeling van de pictogrammen wilt opheffen zodat u de pictogrammen weer kunt verplaatsen, klikt u opnieuw op Pictogrammen automatisch schikken om het vinkje naast de opdracht te verwijderen.

Opmerking

  • Pictogrammen worden door Windows standaard met een vaste tussenruimte uitgelijnd op een onzichtbaar raster. Schakel het raster uit als u pictogrammen nauwkeuriger of dichter bij elkaar wilt plaatsen. Klik met de rechtermuisknop in een leeg gebied van het bureaublad, wijs Beeld aan en klik vervolgens op Pictogrammen uitlijnen op raster om het vinkje te verwijderen. Herhaal deze stappen als u het raster opnieuw wilt inschakelen.

Meerdere pictogrammen selecteren

Als u een groep pictogrammen tegelijk wilt verplaatsen of verwijderen, moet u deze eerst allemaal selecteren. Klik in een leeg gebied van het bureaublad en sleep met de muis. Omsluit de pictogrammen die u wilt selecteren met de rechthoek die verschijnt. Laat de muisknop los. U kunt de pictogrammen nu als een groep naar een andere positie slepen of verwijderen.

Afbeelding van meerdere bureaubladpictogrammen die worden geselecteerd
Meerdere bureaubladpictogrammen selecteren door er een rechthoek omheen te slepen

Bureaubladpictogrammen verbergen

Als u alle bureaubladpictogrammen tijdelijk wilt verbergen zonder ze te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop in een leeg gebied van het bureaublad, klikt u op Beeld en klikt u vervolgens op Bureaubladpictogrammen weergeven om het vinkje bij die optie te verwijderen. Er worden nu geen pictogrammen meer weergegeven op het bureaublad. Als u de pictogrammen weer wilt weergeven, klikt u opnieuw op Bureaubladpictogrammen weergeven.

De Prullenbak

Als u een bestand of map verwijdert, wordt deze niet direct volledig verwijderd, maar eerst verplaatst naar de Prullenbak. Als u later besluit dat u het bestand of de map toch nog nodig hebt, kunt u dit altijd ophalen uit de Prullenbak. Zie Bestanden terugzetten vanuit de Prullenbak voor meer informatie.

Afbeelding van een volle en een lege Prullenbak
De Prullenbak leeg (links) en vol (rechts)

Als u zeker weet dat u de verwijderde items niet meer nodig hebt, kunt u de Prullenbak leegmaken. Alle items in de Prullenbak worden dan permanent verwijderd, zodat de gebruikte schijfruimte vrijkomt. Zie Bestanden definitief uit de Prullenbak verwijderen voor meer informatie.Meer hulp nodig?