Privacyverklaring voor Windows 7 Upgrade Advisor

Laatst bijgewerkt: mei 2009

Bij Microsoft doen we ons uiterste best uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe gegevens worden verzameld en gebruikt door Windows 7 Upgrade Advisor. De verklaring is niet van toepassing op andere online of offline websites, producten of diensten van Microsoft.

Met Windows 7 Upgrade Advisor kunt u controleren of uw huidige computer gereed is voor een upgrade naar Windows 7. Download Windows 7 Upgrade Advisor, maak een analyse van uw huidige computer en gebruik het resulterende gedetailleerde rapport om te controleren of uw computer gereed is voor het installeren en gebruiken van Windows 7.

Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer u Windows 7 Upgrade Advisor gebruikt, worden er gegevens verzameld over onder andere de mogelijkheden van uw computerhardware, de apparaten die op uw computer zijn aangesloten en de toepassingen die op uw computer zijn geïnstalleerd. De publicatiegegevens van een toepassing kunnen soms persoonlijke gegevens bevatten, zoals de naam of het e-mailadres van de uitgever. De verzamelde gegevens worden echter niet gebruikt om u te identificeren of contact met u op te nemen.

Hoe worden de gegevens gebruikt?

De gegevens worden naar Microsoft verzonden en worden gebruikt om een rapport te maken voor u. In dit rapport wordt beschreven in welke mate uw computer geschikt is voor Windows 7. De gegevens worden ook gebruikt om ons te helpen het aantal apparaten en toepassingen ondersteund door Windows 7 te verbeteren, trends te analyseren en de prestaties van Windows 7 te verbeteren.

Gegevens die door Microsoft zijn verzameld of naar Microsoft zijn verzonden, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land of andere regio waar Microsoft dan wel dochter- of zusterondernemingen of vertegenwoordigers van Microsoft zijn gevestigd. In bepaalde gevallen zal Microsoft persoonlijke gegevens doorgeven aan derden indien de wet dit vereist of als Microsoft in goed vertrouwen gelooft dat dit nodig is om: (a) te voldoen aan wettelijke verordeningen of juridische processen met betrekking tot Microsoft of de website; (b) de rechten en eigendommen van Microsoft en gerelateerde websites te beschermen; (c) te kunnen reageren in dringende omstandigheden met betrekking tot het beschermen van de persoonlijke veiligheid van Microsoft-werknemers, gebruikers van Microsoft-software of -diensten, en overige personen.

Microsoft gebruikt af en toe andere bedrijven om namens Microsoft bepaalde diensten te verstrekken, zoals het verlenen van klantondersteuning, het verwerken van transacties of het uitvoeren van statistische analyse van rapporten. Microsoft voorziet deze bedrijven alleen van de gegevens die vereist zijn voor het leveren van de desbetreffende dienst. Microsoft staat niet toe dat deze bedrijven de gegevens voor andere doeleinden gebruiken.

Keuze en controle

U kunt Windows 7 Upgrade Advisor downloaden, installeren en gebruiken zoals u dat wilt. De toepassing Windows 7 Upgrade Advisor kan koppelingen naar websites en diensten bevatten. Het wordt aangeraden de privacyverklaringen van de websites en diensten die u bezoekt te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld, gebruikt en gedeeld. Microsoft is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of praktijken van websites en diensten van andere bedrijven of organisaties.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Microsoft vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk. We gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures waarmee uw gegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. De door u verstrekte gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen op computersystemen met beperkte toegang. Deze systemen bevinden zich op gecontroleerde afdelingen.

Lees meer over hoe Microsoft uw privacy beschermt (Engelstalig).

Contact opnemen

Microsoft ontvangt graag uw feedback over deze privacyverklaring. Hebt u vragen over deze verklaring of bent u van mening dat wij ons niet aan deze verklaring hebben gehouden? Neem dan contact op via ons webformulier. Als u een vraag hebt over een technische kwestie of algemene ondersteuning, gaat u naar Ondersteuning voor meer informatie over de ondersteuning van Microsoft.

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
Verenigde Staten