Als u merkt dat de computerprestaties afnemen door een proces - omdat dit een hoog percentage van de CPU-bronnen (Central Processing Unit) of een grote hoeveelheid van het RAM-geheugen (Random Access Memory) gebruikt -, kunt u met Taakbeheer het proces beëindigen. Probeer alleszins de geopende programma's te sluiten en bekijk of het proces wordt beëindigd voordat u Taakbeheer gebruikt.

Waarschuwing

  • Ga voorzichtig te werk bij het beëindigen van processen. Als u een proces in verband met een geopend programma beëindigt, zoals een tekstverwerkingsprogramma, wordt het programma ook gesloten en gaan alle gegevens verloren die u niet hebt opgeslagen. Als u een proces in verband met een systeem service beëindigt, werkt een deel van het systeem mogelijk niet meer.

  1. Open Taakbeheer door met de rechtermuisknop op de taakbalk te klikken en vervolgens op Taakbeheer starten te klikken.

  2. Klik op het tabblad Processen voor een lijst met alle processen die momenteel worden uitgevoerd onder uw gebruikersaccount en een beschrijving van elk proces. Klik op Processen van alle gebruikers weergeven als u alle processen wilt weergeven die momenteel op de computer worden uitgevoerd. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  3. Klik op een proces en klik op Proces beëindigen.

Opmerkingen

  • Als u wilt zien of er in een bepaald proces services worden uitgevoerd, zoals svchost.exe, klikt u met de rechtermuisknop op het proces en klikt u op Naar service(s) gaan. De services die aan het proces zijn gekoppeld, worden op het tabblad Services gemarkeerd. Als u geen gemarkeerde services ziet, zijn er aan het proces geen services gekoppeld.

  • Klik met de rechtermuisknop op een proces en klik op Eigenschappen als u meer informatie over een actief proces in Taakbeheer wilt weergeven. In het dialoogvenster Eigenschappen kunt u informatie over het proces bekijken, zoals de locatie en grootte. Klik op het tabblad Details als u gedetailleerde informatie over het proces wilt weergeven.Meer hulp nodig?