Informatie over de snelheid en de prestaties van de computer opvragen


In het venster Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties wordt de Windows Experience Index-basisscore van uw computer weergegeven. Deze score geeft u een indicatie van de prestaties en de algehele mogelijkheden van de hardware van uw computer.

Open Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties in het zoekvak en klik op Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties in de lijst met resultaten.

De basisscore stelt u in staat om programma's aan te schaffen die aansluiten bij het prestatieniveau van uw computer. De basisscore heeft alleen betrekking op aspecten van de prestaties van de computer die bepalend zijn voor de mate waarin functies op deze computer in Windows en in andere programma's goed kunnen worden uitgevoerd. De basisscore zegt niets over de algehele kwaliteit van uw computer. Zie Wat is de Windows Prestatie-index? voor meer informatie.

Afbeelding van Informatie over prestaties en hulpprogramma's in het Configuratiescherm
Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties

Afzonderlijke hardwareonderdelen, zoals de centrale verwerkingseenheid (CPU) en het RAM-geheugen (Random Access Memory) van de computer worden tijdens het berekenen van de score apart getest, zodat er voor deze onderdelen subscores kunnen worden berekend. De laagste subscore is bepalend voor de basisscore van uw computer. De basisscore is bijvoorbeeld 2,6 wanneer de laagste subscore van een afzonderlijk hardwareonderdeel 2,6 is. De basisscore is echter geen gemiddelde van de afzonderlijke subscores.

Als u wilt controleren of de score is gewijzigd nadat u nieuwe hardware hebt toegevoegd, klikt u op De analyse opnieuw uitvoeren. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging. Als u aanvullende details wilt weergeven over de hardware op de computer, klikt u op Details over prestaties en systeem weergeven en afdrukken.Meer hulp nodig?