Hoe weet ik of Microsoft Security Essentials wordt uitgevoerd op mijn pc?

Nadat u Microsoft Security Essentials op uw pc hebt geïnstalleerd, kunt u het hoofdvenster sluiten, waarna het programma ongemerkt op de achtergrond wordt uitgevoerd. Microsoft Security Essentials blijft voortdurend uw pc controleren, zodat deze beschermd blijft tegen bedreigingen.

Dat Microsoft Security Essentials wel degelijk actief is, merkt u als er waarschuwingsberichten worden weergegeven in het systeemvak rechts op de Windows-taakbalk. Deze meldingen waarschuwen u voor mogelijke bedreigingen die door Microsoft Security Essentials zijn gedetecteerd.

U ontvangt ook andere waarschuwingen, bijvoorbeeld als realtime-bescherming is uitgeschakeld, of als u de virus- en spywaredefinities gedurende een aantal dagen niet hebt bijgewerkt of wanneer er nieuwe upgrades voor het programma zijn. Microsoft Security Essentials geeft ook kort een melding weer als uw pc wordt gescand.

U kunt ook het Microsoft Security Essentials-pictogram in het systeemvak raadplegen.

Tip:

Als u geen Microsoft Security Essentials-pictogram in het systeemvak ziet, klik dan op de pijl in het systeemvak om verborgen pictogrammen weer te geven.

De kleur van het pictogram hangt af van de actuele status van uw computer:

  • Groen geeft aan dat uw computer beschermd is.

  • Geel geeft aan dat uw computer mogelijk niet beschermd is.

  • Rood geeft aan dat uw computer risico loopt.