Zoekacties in Windows verbeteren met de index: veelgestelde vragen


In Windows wordt de index gebruikt om uiterst snelle zoekacties uit te voeren naar de meest gangbare bestanden op uw computer. Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over de index. Zie Geavanceerde opties voor indexeren wijzigen voor informatie over geavanceerde indexeringsopties.

Alles weergeven

Welke bestanden worden geïndexeerd?

Standaard worden alle meest gangbare bestanden op de computer geïndexeerd. Tot de geïndexeerde locaties behoren alle mappen die in bibliotheken zijn opgenomen, zoals alle items in de bibliotheek Documenten, e‑mailbestanden en offlinebestanden. Tot de niet-geïndexeerde bestanden behoren programma- en systeembestanden. Dit zijn bestanden waarnaar normaal gesproken niet hoeft te worden gezocht.

Hoe kan ik indexlocaties toevoegen of verwijderen?

U kunt een locatie het eenvoudigst aan de index toevoegen door de bijbehorende map in een bibliotheek op te nemen. De inhoud van de map wordt in dat geval automatisch geïndexeerd. Zie Mappen in een bibliotheek opnemen voor meer informatie.

U kunt ook items aan de index toevoegen zonder bibliotheken te gebruiken. Een indexlocatie toevoegen of verwijderen:

 1. Open Opties voor indexeren door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ opties voor indexeren in het zoekvak en klik vervolgens op Opties voor indexeren.

 2. Klik op Wijzigen.

 3. U kunt een locatie toevoegen of verwijderen door het betreffende selectievakje in de lijst Geselecteerde locaties wijzigen in of uit te schakelen en vervolgens op OK te klikken.

  Klik op Alle locaties weergeven als niet alle locaties op de computer worden weergegeven. (Als wel alle locaties worden weergegeven, is de optie Alle locaties weergeven niet beschikbaar.) Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  Als u een map maar niet alle submappen in die map wilt opnemen, vouwt u de map uit en schakelt u het selectievakje uit naast de mappen die u niet wilt indexeren. Deze mappen worden weergegeven in de kolom Uitsluiten van de lijst Samenvatting van geselecteerde locaties.

Kan ik de zoekindex van Windows onderbreken?

Met de zoekindex van Windows wordt de efficiëntie van uw zoekacties verbeterd doordat bestandsnamen en andere gegevens van de meeste bestanden op de computer worden bijgehouden. U kunt de index het beste ononderbroken op de achtergrond laten uitvoeren, maar indien nodig kunt u het indexeren onderbreken, telkens voor 15 minuten.

De index onderbreken:

 1. Open Opties voor indexeren door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ opties voor indexeren in het zoekvak en klik vervolgens op Opties voor indexeren.

 2. Klik op Onderbreken. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging. (Deze knop is alleen beschikbaar als de index wordt uitgevoerd.)

Kan ik mijn hele computer indexeren om alle zoekacties te versnellen?

Dat kunt u het beste niet doen. Als u de index te groot maakt of locaties met systeembestanden (zoals de map Program Files) opneemt, worden uw routinematige zoekopdrachten trager. U bereikt de beste resultaten als u alleen mappen toevoegt waarin u regelmatig zoekt.

Waarom worden bestanden uit een geïndexeerde map niet weergegeven in de zoekresultaten?

Dit kan komen door de beveiligingsinstellingen van de map. Een map en de inhoud ervan kunnen alleen worden geïndexeerd als deze zijn geconfigureerd met een Systeemmachtiging. Dit geldt voor de meeste mappen, maar in sommige gevallen beschikt een map niet over Systeemmachtigingen.

Een Systeemmachtiging aan een map toekennen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de map en klik achtereenvolgens op Eigenschappen en op het tabblad Beveiliging.

 2. Als Systeem niet wordt weergegeven onder Namen van groepen of gebruikers, klikt u op Bewerken.

 3. Klik op Toevoege, typ Systeem in het vak dat wordt weergegeven en klik vervolgens op Namen controleren.

 4. Klik onder Identieke namen op Systeem en klik ver volgens op OK totdat alle openstaande dialoogvensters die u hebt geopend zijn gesloten.

Nadat u deze wijziging hebt gedaan, bouwt u de index opnieuw op. ZieGeavanceerde opties voor indexeren wijzigen voor meer informatie over het opnieuw opbouwen van de index.

Hoe kan ik problemen met zoeken en indexeren oplossen?

Als u problemen ondervindt met zoeken, zoals onverwacht trage zoekopdrachten of onvolledige zoekresultaten, kunt u de probleemoplosser Zoeken en indexeren uitvoeren om een diagnose van het probleem te stellen.

 • Open de probleemoplosser Zoeken en indexeren door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ probleemoplosser in het zoekvak en klik vervolgens op Probleemoplossing. Klik op Alles weergeven en klik op Zoeken en indexeren.

Afhankelijk van de ernst van het probleem moet de Windows Search-service mogelijk opnieuw worden gestart.

Wat zijn de gevolgen als ik Windows Server 2008 R2 gebruik?

Mogelijk moet u de functie Bestandsservices op uw computer installeren om alle opties voor zoeken en indexeren beschikbaar te maken. U kunt dit doen vanuit de console Serverbeheer. Klik op Start, typ Serverbeheer in het zoekvak en klik vervolgens op Serverbeheer om de console te openen. Klik op de werkbalk van de console van Serverbeheer op Functies en klik vervolgens op Help bij functieoverzicht voor meer informatie over het installeren van de functie Bestandsservices.Meer hulp nodig?