De taalbalk is een werkbalk die automatisch op het bureaublad verschijnt wanneer u tekstservices toevoegt, zoals invoertalen, toetsenbordindelingen, handschriftherkenning, spraakherkenning of IME's (Input Method Editor). De taalbalk is een snelle manier om de invoertaal of de toetsenbordindeling te wijzigen vanaf het bureaublad. U kunt de taalbalk naar elke gewenste positie op het scherm verplaatsen, de balk minimaliseren op de taakbalk of de balk verbergen.

Welke knoppen en opties er worden weergegeven op de taalbalk is afhankelijk van de tekstservices die u hebt geïnstalleerd en het softwareprogramma dat momenteel actief is. Spraakherkenning wordt bijvoorbeeld wel door WordPad ondersteund, maar niet door Kladblok. Als beide programma’s worden uitgevoerd, worden de spraakknoppen wel weergegeven wanneer WordPad actief is, maar niet wanneer Kladblok actief is.

Afbeelding van de taalbalk
Taalbalk

De taalbalk weergeven

  • Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk, wijs Werkbalken aan en klik op Taalbalk.

    Zodra de taalbalk wordt weergegeven, kunt u er met de rechtermuisknop op klikken om opties weer te geven voor het wijzigen van de instellingen. Zo kunt u de taalbalk vastzetten op de taakbalk of verticaal weergeven in plaats van horizontaal.

Opmerking

  • Als de taalbalk niet wordt weergegeven in het menu Werkbalken, zijn er niet meerdere invoertalen geïnstalleerd op de computer. U moet extra talen toevoegen met behulp van Landinstellingen in het Configuratiescherm. Zie Een invoertaal toevoegen of wijzigen voor meer informatie.

De taalbalk verbergen of sluiten

  • Klik met de rechtermuisknop op de taalbalk en voer een van de volgende handelingen uit:

    • Klik op Minimaliseren om de taalbalk te verkleinen tot een pictogram op de taakbalk.

    • Klik op Taalbalk verbergen om de taalbalk uit te schakelen en deze van het bureaublad te verwijderen. Wanneer u de taalbalk sluit, worden er geen tekstservices verwijderd.Meer hulp nodig?