Als u geregeld veel programma's tegelijk geopend hebt, is het handig om te weten hoe programmavensters zijn geordend op de taakbalk en hoe u de vensters snel kunt doorlopen. Als u weet hoe u meerdere vensters kunt beheren, kunt u gemakkelijker het gewenste venster op de voorgrond weergeven en geopende vensters ordenen op een manier die voor u het handigst is.

Voorbeelden van vensters bekijken met behulp van de taakbalk

Alle geopende vensters worden vertegenwoordigd door taakbalkknoppen. Als er meerdere vensters geopend zijn (als u bijvoorbeeld in één programma meerdere bestanden opent of als u meerdere exemplaren van een programma, zoals een webbrowser, opent), worden de open vensters van eenzelfde programma door Windows automatisch gegroepeerd in één taakbalkknop zonder label. U kunt een knop op de taakbalk aanwijzen om een voorbeeld in miniatuur te zien van het venster of de vensters die met het pictogram worden aangeduid.

Een voorbeeld van geopende vensters bekijken met Aero Peek

 1. Wijs een knop van een programma aan op de taakbalk.

 2. Wijs naar een miniatuur. Alle andere geopende vensters vervagen tijdelijk zodat het geselecteerde venster duidelijk opvalt.

 3. Wijs met de muis naar een andere miniatuur als u een voorbeeld van een ander venster wilt bekijken.

U kunt de bureaubladweergave weer herstellen door met de muis van de miniaturen af te bewegen.

Tip

 • Als u het venster waarvan u een voorbeeld bekijkt, wilt openen, klikt u op de miniatuur.

Als u niet wilt dat de taakbalkknoppen worden gegroepeerd, kunt u het groeperen uitschakelen. Maar als de taakbalkknoppen niet worden gegroepeerd, kunt u mogelijk niet alle taakbalkknoppen in één oogopslag zien op de taakbalk.

Het groeperen van gelijksoortige knoppen op de taakbalk stoppen

 1. Open Eigenschappen van Taakbalk en menu Start door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen en Taakbalk en menu Start.

 2. Selecteer op het tabblad Taakbalk, bij Taakbalkweergave, de optie Nooit combineren in het menu Taakbalkknoppen en klik op OK.

Zie De weergave van de knoppen op de taakbalk wijzigen voor meer informatie over het aanpassen van taakbalkknoppen.

Voorbeelden van geopende vensters weergeven met Aero Flip 3D

Met Flip 3D kunt u snel voorbeelden van al uw geopende vensters (bijvoorbeeld geopende bestanden, mappen en documenten) weergeven zonder dat u op de taakbalk hoeft te klikken. Met Flip 3D geeft u geopende vensters in een stapel weer. Boven op de stapel ziet u een geopend venster. Als u andere vensters wilt weergeven, kunt u door de vensters in de stapel bladeren.

Afbeelding van vensters in de weergave Flip 3D
Tussen vensters schakelen met Flip 3D

Schakelen tussen geopende vensters met Flip 3D

 1. Druk op de toets met het Windows-logo Afbeelding van het Windows-logo +Tab om Flip 3D te openen.
 2. Houd de toets met het Windows-logo Afbeelding van het Windows-logo ingedrukt en druk herhaaldelijk op Tab of draai aan het muiswiel om de geopende vensters te doorlopen.
 3. Laat de toets met het Windows-logo Afbeelding van het Windows-logo los als u het bovenste venster op de stapel wilt weergeven. U kunt tevens op een willekeurige gedeelte van een venster in de stapel klikken als u het desbetreffende venster wilt weergeven.
  Als u Flip 3D wilt sluiten, laat u zowel de knop met het Windows-logo Afbeelding van het Windows-logo als Tab los.

Tip

 • U kunt ook op Ctrl+Windows-logotoetsAfbeelding van het Windows-logo+Tab drukken om Flip 3D geopend te houden. Vervolgens kunt u op Tab drukken om de vensters te doorlopen. (U kunt tevens op de toetsen Pijl-rechts en Pijl-omlaag drukken als u naar het volgende venster wilt bladeren of de toetsen Pijl-links of Pijl-omhoog als u naar het vorige venster wilt bladeren.) Druk op ESC om Flip 3D te sluiten.

Opmerking

 • Flip 3D en de voorbeelden van vensters op de taakbalk werken niet als de videokaart in de computer niet krachtig genoeg is om geavanceerde visuele effecten in Windows weer te geven. Zoek in de Help en ondersteuning naar 'aero probleemoplossing' voor meer informatie over het verhelpen van problemen met de Aero-bureaubladbelevenis.

Naar een venster springen

U kunt ook snel wijzigen met welk geopend venster u werkt, door op Alt+Tab te drukken. Als u op Alt+TAB drukt, wordt er een lijst van alle geopende bestanden weergegeven.

Als u een bestand wilt selecteren, houdt u Alt ingedrukt en drukt u net zo vaak op Tab totdat het bestand dat u wilt openen, is geselecteerd. Laat de toetsen los om het geselecteerde venster te openen.

Afbeelding van voorbeelden die verschijnen wanneer u op Alt+Tab klikt
Tussen vensters schakelen met de toetsen Alt+Tab

Tip

 • U kunt ook op Ctrl+Alt+Tab drukken om het dialoogvenster open te houden. Vervolgens kunt u op TAB drukken om de vensters te doorlopen. Als u op ENTER drukt, wordt het geselecteerde venster geopend. Als u op ESC drukt, wordt het dialoogvenster gesloten.

Uw vensters ordenen

U kunt geopende vensters op een van de volgende drie manieren ordenen:

 • Met Trapsgewijs plaatst u de vensters op één stapel die uitgewaaierd is, zodat u de venstertitels kunt lezen.

 • Met Gestapeld plaatst u vensters in één of meer verticale stapels afhankelijk van het aantal vensters dat u hebt geopend.

 • Met Naast elkaar plaatst u elk venster in geopende toestand, maar niet gemaximaliseerd, op het bureaublad, zodat u alle vensters tegelijk kunt zien.

Afbeelding van vensters die trapsgewijs, onder elkaar en naast elkaar zijn gerangschikt
U kunt vensters trapsgewijs schikken (links), verticaal stapelen (midden) en naast elkaar plaatsen (rechts)

Als u geopende vensters wilt ordenen, klikt u met de rechtermuisknop op een leeg gebied op de taakbalk en klikt u vervolgens op Vensters trapsgewijs schikken, Vensters gestapeld weergeven of Vensters naast elkaar weergeven.

Tip

 • U kunt ook Snap gebruiken om twee vensters naast elkaar weer te geven, als u één beeldscherm gebruikt. Sleep de titelbalk van een venster naar de linker- of rechterkant van het scherm tot u een contour van het vergrote venster ziet en laat vervolgens de muisknop los om het venster te vergroten. Herhaal dit proces met een tweede venster zodat ze naast elkaar staan. (Als u meerdere beeldschermen gebruikt, worden vensters uiterst links of uiterst rechts in het gebied uitgelijnd dat wordt weergegeven over beide beeldschermen.)

Het formaat van uw vensters aanpassen met Snap

U kunt Snap gebruiken om het formaat van geopende vensters automatisch aan te passen, zodat u de ruimte die op uw bureaublad beschikbaar is, efficiënt kunt gebruiken.

Vensters in verticale richting verlengen op het bureaublad

 1. Wijs de boven- of onderkant van een geopend venster aan tot de aanwijzer verandert in een tweekoppige pijl Afbeelding van een verticale pijl die aangeeft dat de hoogte van het venster kan worden aangepast.
 2. Sleep de rand van het venster naar de onder- of bovenkant van het scherm om het venster te verlengen tot de totale hoogte van het bureaublad. De breedte van het venster wordt niet gewijzigd.

Als u het venster weer op de oorspronkelijke afmeting wilt instellen, sleept u de titelbalk van de bovenkant van het bureaublad weg of sleept u de onderkant van het venster van de onderkant van het bureaublad weg.

Een venster maximaliseren zodat het hele bureaublad in beslag wordt genomen

 1. Sleep de titelbalk van het venster naar de bovenkant van het scherm. De contour van het venster wordt vergroot zodat het hele scherm in beslag wordt genomen.

 2. Laat het venster los zodat het hele bureaublad in beslag wordt genomen.

Als u het venster weer wilt instellen op de oorspronkelijke grootte, sleept u de titelbalk van het venster van de bovenkant van het bureaublad weg.

Alle geopende vensters minimaliseren om het bureaublad weer te geven

Als u het bureaublad wilt weergeven zonder alle geopende vensters te sluiten, kunt u alle vensters in één keer minimaliseren door te klikken op de knop Bureaublad weergeven naast het systeemvak aan het uiteinde van de taakbalk.

U kunt ook een tijdelijk voorbeeld van het bureaublad bekijken door met de muis gewoon de knop Bureaublad weergeven aan te wijzen. De geopende vensters zijn niet geminimaliseerd maar ze vervagen zodat het bureaublad duidelijk wordt weergegeven. Als u de vensters weer wilt weergeven, beweegt u de muis weg van de knop Bureaublad weergeven.

Afbeelding van bureaubladvensters die tijdelijk worden geminimaliseerd
Een snel voorbeeld van het bureaublad bekijken met Aero Peek

Tip

 • Als u het toetsenbord wilt gebruiken om alle geopende vensters te minimaliseren, drukt u op de toets met het Windows-logo Afbeelding van het Windows-logo +M. Als u geminimaliseerde vensters weer wilt herstellen, drukt u op de toets met het Windows-logo Afbeelding van het Windows-logo +Shift+M.


Meer hulp nodig?