Windows Media Center-sneltoetsen


U kunt met alleen het toetsenbord toegang krijgen tot elke functie in Windows Media Center. Daarnaast bevat Media Center verschillende sneltoetsen om navigatie met het toetsenbord te vergemakkelijken.

Zie Toegankelijkheidsfuncties gebruiken in Windows Media Center voor informatie over het gebruik van toegankelijkheidsfuncties zoals Verteller en Vergrootglas.

In de volgende tabellen ziet u een overzicht van de diverse sneltoetsen voor Media Center. Zie Sneltoetsen voor meer Windows-sneltoetsen.

Sneltoetsen gebruiken voor standaardnavigatie

De volgende tabel geeft een overzicht van de sneltoetsen die u kunt gebruiken voor standaardnavigatie in Media Center.

Voor dit resultaat
Gebruik deze toets of sneltoets

Media Center openen of terugkeren naar het startscherm van Media Center

Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +Alt+Enter

Een selectie accepteren

Enter

Naar het vorige scherm gaan

Backspace

Naar het eerste item in een lijst gaan

Home

Naar het laatste item in een lijst gaan

End

Naar links, naar rechts, omhoog of omlaag gaan

Pijltoetsen

Volledig scherm in- of uitschakelen

Alt+Enter

Sneltoetsen gebruiken om geluid te besturen

De volgende tabel geeft een overzicht van de sneltoetsen die u kunt gebruiken voor de besturing van geluid

Taak
Gebruik deze toets of sneltoets

Volume dempen of demping opheffen

F8

Volume verlagen

F9

Volume verhogen

F10

Naar de muziekbibliotheekpagina gaan

Ctrl+M

Een nummer afspelen

Ctrl+Shift+P

Stoppen met het afspelen van een nummer

Ctrl+Shift+S

Een nummer onderbreken of hervatten

Ctrl+P

Naar het begin van het huidige nummer gaan

Ctrl+B

Naar het volgende nummer gaan

Ctrl+F

Een nummer vooruitspoelen

Ctrl+Shift+F

Een cd rippen

Ctrl+R

Het snelmenu weergeven

Ctrl+D

Tv kijken en opnemen met sneltoetsen

De volgende tabel geeft een overzicht van de sneltoetsen waarmee u tv kunt kijken en opnemen.

Taak
Gebruik deze toets of sneltoets

Naar Tv-opnamen gaan

Ctrl+O

Naar de gids gaan

Ctrl+G

Naar live-tv gaan

Ctrl+T

De hoogte-breedteverhouding van het scherm wijzigen (in-/uitzoomen)

Ctrl+Shift+Z

Een tv-programma opnemen

Ctrl+R

Live-tv of opgenomen tv onderbreken of hervatten

Ctrl+P

Het opnemen of afspelen van een tv-programma stoppen

Ctrl+Shift+S

Het afspelen van een tv-programma hervatten

Ctrl+Shift+P

Live-tv of opgenomen tv terugspoelen

Ctrl+Shift+B

Live-tv of opgenomen tv vooruitspoelen

Ctrl+Shift+F

Terug springen

Ctrl+B

Vooruit springen

Ctrl+F

Het snelmenu weergeven

Ctrl+D

Naar het volgende kanaal gaan

Page Up

Naar het vorige kanaal gaan

Page Down

Sneltoetsen gebruiken om afbeeldingen weer te geven

De volgende tabel geeft een overzicht van de sneltoetsen die u kunt gebruiken om afbeeldingen weer te geven.

Taak
Gebruik deze toets of sneltoets

Naar afbeeldingen gaan

Ctrl+I

Inzoomen op een afbeelding

Invoeren

Een diavoorstelling afspelen

Ctrl+Shift+P

Een diavoorstelling stoppen

Ctrl+Shift+S

Een diavoorstelling onderbreken of hervatten

Ctrl+P

Naar de vorige afbeelding

Pijl-omhoog of pijl-links

Naar de volgende afbeelding

Pijl-omlaag of pijl-rechts

Het snelmenu weergeven

Ctrl+D

Sneltoetsen gebruiken om video's af te spelen

De volgende tabel geeft een overzicht van de sneltoetsen die u kunt gebruiken om video's af te spelen.

Taak
Sneltoets

Naar video's gaan

Ctrl+E

Een video afspelen

Ctrl+Shift+P

Een video onderbreken of hervatten

Ctrl+P

Een video stoppen

Ctrl+Shift+S

Een video terugspoelen

Ctrl+Shift+B

Een video vooruitspoelen

Ctrl+Shift+F

Terug springen

Ctrl+B

Vooruit springen

Ctrl+F

De hoogte-breedteverhouding van het scherm wijzigen (in-/uitzoomen)

Ctrl+Shift+Z

Sneltoetsen gebruiken om dvd's af te spelen

De volgende tabel geeft een overzicht van de sneltoetsen die u kunt gebruiken tijdens het afspelen van dvd's.

Taak
Gebruik deze toets of sneltoets

Naar het dvd-menu gaan

Ctrl+Shift+M

Een dvd afspelen

Ctrl+Shift+P

Een dvd onderbreken of hervatten

Ctrl+P

Een dvd stoppen

Ctrl+Shift+S

Een dvd terugspoelen

Ctrl+Shift+B

Een dvd vooruitspoelen

Ctrl+Shift+F

Naar het vorige hoofdstuk gaan

Ctrl+B

Naar het volgende hoofdstuk gaan

Ctrl+F

De hoogte-breedteverhouding van het scherm wijzigen (in-/uitzoomen)

Ctrl+Shift+Z

De audioselectie voor de dvd wijzigen

Ctrl+Shift+A

Opmerking

  • Sommige sneltoetsen die hier worden vermeld zijn mogelijk niet beschikbaar. Dit is afhankelijk van uw computerhardware of het mediatype dat u afspeelt. U kunt bijvoorbeeld de gids niet weergeven als u geen tv-tuner hebt ingesteld.Meer hulp nodig?