Windows Media Player-DRM: veelgestelde vragen


Hier vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over DRM (Digital Rights Management), mediagebruiksrechten en beveiligde Windows Media-bestanden.

Alles weergeven

Wat is DRM?

DRM staat voor Digital Rights Management. DRM is een technologie die wordt gebruikt door aanbieders zoals onlinewinkels, die controle houden over de manier waarop de digitale muziek- en videobestanden die u daar aanschaft, worden gebruikt en gedistribueerd. Sommige onlinewinkels verkopen en verhuren muziek en films waarop DRM is toegepast. Een bestand waarop DRM is toegepast, wordt een beveiligd bestand genoemd.

Windows Net als bij de meeste onlinewinkels en apparaten wordt in Media Player een type DRM ondersteund en gebruikt dat Windows Media Digital Rights Management wordt genoemd.

Wat zijn mediagebruiksrechten?

Mediagebruiksrechten zijn machtigingen om een beveiligd bestand op een bepaalde manier te gebruiken. Aanbieders van inhoud, zoals onlinewinkels, kunnen bepalen hoe u de beveiligde bestanden kunt gebruiken die u daar aanschaft. Een aanbieder kan u bijvoorbeeld machtigen om het bestand op uw computer af te spelen (afspeelrechten), naar een audio-cd te branden (brandrechten) of naar een draagbaar apparaat te synchroniseren (synchronisatierechten).

Elk recht kan bepaalde kenmerken hebben. Zo kan de aanbieder u bijvoorbeeld de volgende gebruiksrechten verstrekken:

 • Het recht een bepaald nummer onbeperkt op uw computer af te spelen

 • Het recht dit nummer vijf keer per maand naar twee draagbare apparaten te synchroniseren

 • Het recht het nummer tweemaal op een audio-cd te branden

Rechten voor mediagebruik worden soms licenties genoemd.

Hoe maakt Windows Media Player gebruik van mediagebruiksrechten?

Als u probeert een beveiligd bestand in Windows Media Player te gebruiken, wordt gecontroleerd of geldige mediagebruiksrechten op uw computer zijn geïnstalleerd. Als de mediagebruiksrechten u toestaan de gewenste actie uit te voeren (bijvoorbeeld het bestand naar een apparaat te synchroniseren), wordt die actie uitgevoerd.

Als er geen geldige mediagebruiksrechten op uw computer worden gevonden of als de rechten u niet toestaan de gevraagde actie uit te voeren, wordt deze actie niet uitgevoerd. Er zal dan een foutbericht worden weergegeven waarin wordt aangegeven waarom de actie niet kan worden uitgevoerd of er wordt naast het beveiligde bestand een foutknop Afbeelding van de knop Fout of een informatieknop Afbeelding van de knop Informatie weergegeven waarop u kunt klikken of die u kunt aanwijzen voor meer informatie.

Hoe kan ik mediagebruiksrechten downloaden?

In de meeste gevallen hoeft u zich geen zorgen te maken over het downloaden van mediagebruiksrechten. Ze worden meestal automatisch gedownload als dat nodig is.

Het kan echter gebeuren dat bepaalde mediagebruiksrechten niet kunnen worden gedownload. Meestal wordt er dan een bericht weergegeven waarin uw mogelijkheden worden aangegeven. Volg de instructies.

Als u wordt verwezen naar een onlinewinkel, moet u mogelijk uw accountnaam en wachtwoord opgeven om door te gaan. Mogelijk moet u bij de onlinewinkel uw factuurgegevens bijwerken of betalen voor het downloaden van extra gebruiksrechten, bijvoorbeeld om een nummer op cd te branden.

Mediagebruiksrechten kunnen niet automatisch worden gedownload als het selectievakje Gebruiksrechten voor bestanden die ik wil afspelen of synchroniseren automatisch downloaden is uitgeschakeld (deze optie is standaard ingeschakeld). Ga als volgt te werk om te controleren of u gebruiksrechten automatisch kunt downloaden:

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek linksboven in Media Player.
 2. Klik in de Media Player-bibliotheek op Organiseren, klik op Opties en klik vervolgens op de tab Privacy.

 3. Controleer of het selectievakje Gebruiksrechten voor bestanden die ik wil afspelen of synchroniseren automatisch downloaden is ingeschakeld.

Als u zich via een onlinewinkel hebt geabonneerd op een muziek- of videoservice, zorgt u dat het selectievakje Vernieuwen van beveiligde bestanden automatisch controleren is ingeschakeld. Wanneer de optie is ingeschakeld, wordt in de mediabibliotheek van Windows Media Player met tussenpozen gezocht naar gekochte inhoud en abonnementsinhoud waarvoor de mediagebruiksrechten ontbreken, of waarvoor deze rechten zijn verlopen of op het punt staan te verlopen. Windows Media Player probeert dan die rechten via internet te downloaden. Dit verbetert de afspeel-, brand- en synchronisatiekwaliteit van gekochte inhoud en abonnementsbestanden.

Zie De weergave van items in de mediabibliotheek van Windows Media Player wijzigen voor meer informatie over de mediabibliotheek. Zie Aan de slag met Windows Media Player voor meer informatie over de mediabibliotheek.

Hoe kan ik mijn mediagebruiksrechten terugzetten?

Als er een foutbericht wordt weergegeven dat rechten om een bestand af te spelen, te branden of te synchroniseren niet aanwezig zijn terwijl u deze rechten vroeger wel had, kunt u het probleem mogelijk oplossen door de mediagebruiksrechten terug te zetten. U hebt hiervoor verschillende mogelijkheden:

 • Als u het bestand hebt aangeschaft bij een onlinewinkel, biedt de winkel mogelijk mediagebruiksrechten aan. (Dit noemt men wel computeractivering, computerautorisatie of licentiesynchronisatie.)

  De procedure om uw rechten terug te zetten, varieert per winkel. Bij sommige winkels moet u mogelijk linksonder in de Media Player klikken op In alle onlinewinkels zoeken. Klik vervolgens op de gewenste winkel in de lijst, installeer de software van de winkel en klik op een koppeling naar de klantenservice of het accountbeheer van die winkel.

  Mogelijk beperkt de winkel het aantal keren dat u uw rechten kunt terugzetten of het aantal computers waarop de nummers of video's die u aanschaft, kunnen worden afgespeeld. Bij bepaalde winkels kunt u uw mediagebruiksrechten helemaal niet herstellen. Meer informatie over het beleid van de winkel vindt u bij de klantenondersteuning of de Help-informatie van de winkel.

  Zie Online winkelen in Windows Media Player voor meer informatie over toegang tot onlinewinkels.

 • Als het gaat om een nummer dat u van een cd hebt geript terwijl de optie Muziek tegen kopiëren beveiligen was ingeschakeld, kunt u mogelijk uw gebruiksrechten terugzetten door het bestand af te spelen. Er wordt dan gevraagd verbinding te maken met een Microsoft-webpagina waarin wordt uitgelegd hoe u uw rechten een beperkt aantal keren kunt terugzetten.

  Zie Muziek rippen: veelgestelde vragen voor meer informatie over de optie Muziek tegen kopiëren beveiligen.

Artikel-id: MSW700056Meer hulp nodig?