Problemen wegens onvoldoende geheugen voorkomen


Wanneer de computer over onvoldoende geheugen beschikt voor alle acties die worden uitgevoerd, bestaat de kans dat Windows en programma's vastlopen. In Windows wordt u op de hoogte gesteld wanneer de computer over onvoldoende beschikt om te voorkomen dat gegevens verloren gaan. U kunt ook de tekenen van onvoldoende geheugen leren herkennen en stappen ondernemen om het probleem te voorkomen.

Wat zijn de tekenen van onvoldoende geheugen?

Tekenen van onvoldoende geheugen zijn slechte prestaties, meldingen over weinig of onvoldoende geheugen en weergaveproblemen. Als u bijvoorbeeld een menu in een programma probeert te openen terwijl de computer over onvoldoende geheugen beschikt, reageert het programma mogelijk langzaam of lijkt het helemaal niet meer te reageren. Als het menu verschijnt, reageert het mogelijk niet wanneer u op een optie klikt of worden mogelijk niet alle opties weergegeven. Als u op een menu-optie klikt, kan het menu ook verdwijnen, waarna een leeg gebied op het scherm wordt weergegeven in plaats van de inhoud van het document of bestand waarmee u bezig bent.

Waarom doen problemen wegens onvoldoende geheugen zich voor?

De computer bevat twee soorten geheugen: RAM (Random Access Memory) en virtueel geheugen. Alle programma's gebruiken RAM-geheugen, maar als er onvoldoende RAM-geheugen beschikbaar is voor het programma dat u probeert uit te voeren, worden in Windows gegevens die normaal gesproken in het RAM-geheugen zouden worden opgeslagen, overgebracht naar de harde schijf. Dit wordt een wisselbestand genoemd. De hoeveelheid gegevens die tijdelijk worden opgeslagen in een wisselbestand, wordt ook wel virtueel geheugen genoemd. Met virtueel geheugen - waarbij dus gegevens naar en van het wisselbestand worden verplaatst - wordt voldoende RAM-geheugen vrijgemaakt om programma's goed te laten werken.

Problemen wegens onvoldoende geheugen treden op wanneer er geen RAM-geheugen en onvoldoende virtueel geheugen beschikbaar is op de computer. Dit kan gebeuren wanneer u meer programma's uitvoert dan het RAM-geheugen op de computer ondersteunt. Problemen wegens onvoldoende geheugen kunnen ook optreden wanneer een programma geen geheugen vrijmaakt zodra dit niet langer wordt gebruikt. Dit probleem wordt overbelasting van geheugen of een geheugenlek genoemd.

Problemen wegens onvoldoende geheugen voorkomen

Als u minder programma's tegelijkertijd uitvoert, kunt u problemen wegens onvoldoende geheugen en gegevensverlies voorkomen. Het is een goed idee om in de gaten houden welke programma's problemen wegens onvoldoende geheugen lijken te veroorzaken. Probeer deze niet tegelijkertijd uit te voeren.

Het is echter niet altijd handig of praktisch om een beperkt aantal programma's uit te voeren. Tekenen van onvoldoende geheugen kunnen erop wijzen dat de computer meer RAM-geheugen nodig heeft voor de programma's die u gebruikt. Hieronder volgen enkele aanbevelingen voor het oplossen of voorkomen van problemen wegens onvoldoende geheugen:

 • Vergroot het wisselbestand (virtueel geheugen)

  Windows probeert automatisch het wisselbestand te vergroten wanneer de computer voor het eerst over onvoldoende geheugen beschikt, maar u kunt ook handmatig de grootte wijzigen in een maximumwaarde die afhangt van de geïnstalleerde hoeveelheid RAM-geheugen. Hoewel u problemen wegens onvoldoende geheugen kunt voorkomen door het wisselbestand te vergroten, is het mogelijk dat programma's hierdoor trager worden uitgevoerd. Omdat gegevens in het RAM-geheugen sneller worden gelezen dan vanaf een harde schijf (waar het wisselbestand is opgeslagen), worden programma's langzamer als hiervoor te veel virtueel geheugen beschikbaar is.

  Zie De grootte van het virtuele geheugen wijzigen voor meer informatie.

 • Installeer meer RAM-geheugen

  Als u merkt dat de computer over onvoldoende geheugen beschikt of als u in Windows wordt gewaarschuwd voor een probleem wegens onvoldoende geheugen, raadpleeg dan de informatie bij de computer of neem contact op met de computerfabrikant om te bepalen welk type RAM-geheugen compatibel is met de computer. Installeer vervolgens meer RAM-geheugen. Zie de informatie van de fabrikant als u wilt weten hoe u dit moet doen.

  Zie Bepalen hoeveel RAM-geheugen op de computer is geïnstalleerd voor meer informatie.

 • Bepaal of een programma te veel geheugen gebruikt

  Als de computer steeds over onvoldoende geheugen beschikt wanneer u bepaalde programma's uitvoert, is er bij een of meer van deze programma's mogelijk sprake van een geheugenlek. Als u een geheugenlek wilt stoppen, moet u het programma sluiten. Als u een geheugenlek wilt repareren, moet u controleren of er updates voor het programma beschikbaar zijn of contact opnemen met de uitgever van de software.

  Volg de onderstaande stappen als u wilt bepalen welk programma het meeste geheugen gebruikt:

  1. Open Taakbeheer door met de rechtermuisknop op de taakbalk te klikken en vervolgens op Taakbeheer starten te klikken.

  2. Klik op het tabblad Processen.

  3. Klik op Geheugen (privéwerkset) om programma's te sorteren op geheugengebruik.

  U kunt ook controleren of er informatie over programmafouten en het oplossen van problemen wordt weergegeven in Logboeken.

  1. Open Logboeken door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging, Systeembeheer en vervolgens te dubbelklikken op Logboeken. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  2. Klik in het linkerdeelvenster op Logboeken Toepassingen en Services om foutgebeurtenissen weer te geven. Dubbelklik op de gebeurtenis voor een beschrijving van het probleem. Zoek een koppeling naar de online-Help en controleer of hierin informatie over het oplossen van problemen beschikbaar is.

  Zie Welke gegevens worden er in gebeurtenislogboeken weergegeven (Logboeken)? voor meer informatieMeer hulp nodig?