Televisie opnemen in Windows Media Center


Met Windows Media Center kunt u live-tv-programma's en tv-films rechtstreeks op uw computer opnemen. U kunt een opname zelfs van tevoren plannen of nieuwe afleveringen van uw favoriete tv-serie automatisch opnemen.

Afbeelding van de optie voor opgenomen televsieprogramma's in Windows Media Center
Toegang krijgen tot opgenomen televisieprogramma's in Media Center

Als u televisie wilt opnemen in Media Center, hebt u twee dingen nodig:

 • Een tv-tuner (een apparaat dat u op uw computer kunt aansluiten via een interne uitbreidingssleuf of een externe uitbreidingspoort).

 • Een tv-signaalbron (zoals een tv-antenne of een aansluiting voor kabeltelevisie).

Zie Opnameopties instellen in Windows Media Center als u de opnameopties wilt wijzigen, zoals de opnamekwaliteit of de locatie waar opgenomen tv-programma's worden opgeslagen.

Er zijn twee hoofdmanieren om Media Center te beheren: met een muis en toetsenbord, of met een afstandsbediening voor Media Center. In de volgende procedures wordt de muis-en-toetsenbordmethode uitgelegd aan de hand van de besturingselementen voor afspelen die worden weergegeven wanneer u uw muis beweegt.

Afbeelding van besturingselementen voor afspelen in Windows Media Center
De besturingselementen voor afspelen wanneer Media Center met een muis wordt bestuurd
Alles weergeven

Een live-tv-programma of tv-film opnemen

U kunt een tv-programma dat, of een tv-film opnemen die momenteel wordt uitgezonden. Wanneer u dat doet, wordt het programma opgenomen vanaf het moment dat u de opname start. Als u bijvoorbeeld halverwege een programma begint met opnemen, wordt de eerste helft niet opgenomen.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Center.
 2. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Tv en klik op Live-tv.

 3. Beweeg de muis tijdens de uitzending van een programma zodat de besturingselementen voor afspelen worden weergegeven. Klik vervolgens op OpnemenAfbeelding van de knop Opnemen.

Opmerking

 • Als u de knop Opnemen niet ziet, kan dat komen doordat het Media Center-venster te klein is. Als dat het geval is, vergroot u het venster of schakelt u over naar volledig scherm door te klikken op de knop MaximaliserenAfbeelding van de knop Maximaliseren in de rechterbovenhoek.

Opnamen plannen met behulp van de gids

Wanneer u bladert door de gids voor programma's en films die binnenkort op tv komen, kunt u opnamen snel plannen. Zie de sectie 'Tuners, tv-signaal en gids configureren' in Aan de slag met Windows Media Center voor meer informatie over het instellen van de gids.

 1. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Tv en klik vervolgens op Gids.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het programma dat u wilt opnemen en klik vervolgens op Opnemen om een opname van het programma te plannen.

Opnamen plannen met behulp van Zoeken

U kunt in Media Center een zoekopdracht uitvoeren naar een tv-programma of een film die u wilt opnemen.

 1. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Tv en klik vervolgens op Zoeken.

 2. Klik op de categorie waarop u wilt zoeken (bijvoorbeeld Titel) en volg de instructies om een zoekopdracht te starten.

 3. Klik op de pagina met zoekresultaten op het tv-programma dat, of de film die u wilt opnemen en klik vervolgens op Opnemen om een opname van het programma te plannen.

Een tv-serie opnemen

In plaats van elke week de opname van uw favoriete tv-programma te plannen kunt u het proces automatiseren door de opname van een gehele serie te plannen.

 1. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Tv en klik vervolgens op Gids.

 2. Zoek de tv-serie die u wilt opnemen, klik erop en klik vervolgens op Serie opnemen.

Tip

 • Als u met een Media Center-afstandsbediening door de gids bladert, kunt u tweemaal op de opnameknop drukken om de opname van een serie snel te plannen.

Een opgenomen tv-programma afspelen

 1. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Tv, klik op Tv-opnamen, klik vervolgens op het programma dat u wilt bekijken en klik ten slotte op Afspelen of Hervatten.

 2. Als u het afspelen van een opgenomen tv-programma wilt beheren, beweegt u de muis zodat de besturingselementen voor afspelen worden weergegeven en voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Onderbreken  Afbeelding van de knop Onderbreken om het programma tijdelijk te onderbreken. U ziet een tijdbalk waarop wordt aangegeven hoeveel tijd in de opname is verstreken. Wanneer u klaar bent om het programma te hervatten waar u bent gestopt, klikt u op AfspelenAfbeelding van de knop Afspelen.
  • Verplaats de schuifregelaar die boven de besturingselementen voor afspelen wordt weergegeven naar een ander punt om vanaf dat punt in het opgenomen programma verder te kijken.

  • Klik op Terug springenAfbeelding van de knop Terugspringen of Terugspoelen om iets nogmaals te bekijken en klik op Vooruitspoelen of Vooruit springenAfbeelding van de knop Vooruitspringen om het programma door te spoelen.
  • Klik op de knop Volume verhogenAfbeelding van de knop Volume verhogen of Volume verlagenAfbeelding van de knop Volume verlagen om het volume harder of zachter te zetten, en klik op de knop GedemptAfbeelding van de knop Gedempt om het geluid in of uit te schakelen.
 3. Als u het opgenomen programma hebt bekeken, beweegt u de muis en klikt u vervolgens op StoppenAfbeelding van de knop Stoppen.

Opnamen op basis van kanaal en tijd plannen

U kunt Media Center zo instellen dat een specifiek kanaal automatisch op een specifieke tijd wordt opgenomen.

 1. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Tv en klik vervolgens op Tv-opnamen.

 2. Klik op Opname toevoegen en klik vervolgens op Kanaal en tijd.

 3. Geef bij Kanaal het kanaal op dat u wilt opnemen.

 4. Klik bij Frequentie op de plusknopAfbeelding van de plusknop of de minknopAfbeelding van de minknop om op te geven hoe vaak u het kanaal wilt opnemen.
 5. Als u Eenmaal opnemen voor Frequentie hebt geselecteerd, klikt u bij Datum op de plusknopAfbeelding van de plusknop of de minknopAfbeelding van de minknop om de opnamedatum op te geven.
 6. Geef bij Begintijd de tijd op waarop de opname moet worden gestart.

 7. Geef bij Eindtijd de tijd op waarop de opname moet worden gestopt.

 8. Klik bij Bewaren op de plusknopAfbeelding van de plusknop of de minknopAfbeelding van de minknop om op te geven hoelang u het opgenomen programma wilt bewaren.
 9. Klik op Opnemen.

Opmerking

 • U kunt de titel van een geplande opname wijzigen op basis van het kanaal en de tijd. Hiervoor bladert u op het startscherm van Windows Media Center naar Tv, klikt u op Tv-opnamen, klikt u vervolgens op Opname toevoegen, daarna op Kanaal en tijd, dan op Titel wijzigen en volgt u ten slotte de instructies.

Opnamen plannen op basis van trefwoorden

U kunt Media Center zo instellen dat tv-programma's en films automatisch worden opgenomen op basis van trefwoorden die bij een programma horen. Deze trefwoorden zijn de naam van een acteur, de naam van een regisseur of zelfs een woord in de titel. Wanneer in de toekomst een tv-programma of een film wordt uitgezonden waarin de trefwoorden voorkomen die u hebt opgegeven, wordt dat programma of die film automatisch opgenomen.

 1. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Tv en klik vervolgens op Tv-opnamen.

 2. Klik op Opname toevoegen, vervolgens op Verlanglijst of trefwoord en klik daarna op een categorie, afhankelijk van het trefwoord dat u voor de opname wilt gebruiken (bijvoorbeeld Naam van de acteur).

 3. Typ het trefwoord voor de opname en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het overeenkomende trefwoord in de lijst met zoekresultaten voor het opnemen van programma's op basis van dat trefwoord.

  • Klik onder Aan de verlanglijst toevoegen: op de knop Alle programma's opnemen met: om programma's op te nemen op basis van dat trefwoord. Dit kan handig zijn als u het trefwoord dat u zocht in de zoekresultaten niet hebt gevonden, maar toekomstige programma's op basis van dat trefwoord wel wilt opnemen.

  • Als u in stap 2 op de categorie Algemeen trefwoord hebt geklikt, klikt u op Opslaan om programma's op basis van dat trefwoord op te nemen.

 4. Klik op de plusknopAfbeelding van de plusknop of de minknopAfbeelding van de minknop in de verschillende categorieën om de instellingen te wijzigen die voor uw aangepaste opname worden gebruikt. Klik vervolgens op Opnemen en daarna op OK.

Mappen toevoegen of verwijderen waarin door Windows Media Center naar tv-opnamen wordt gezocht

U kunt mappen toevoegen die Media Center moet controleren op opgenomen tv-bestanden. De bestanden moeten Windows TV- (.WTV) of Microsoft Recorded TV-bestanden (.DVR-MS) zijn.

 1. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Taken en klik achtereenvolgens op Instellingen, Tv, Recorder en Mediabibliotheken.

 2. Voer de stappen uit om locaties toe te voegen of te verwijderen waarin Media Center naar tv-opnamen zoekt.

Opmerking

 • U kunt bestanden van tv-opnamen vanuit meerdere locaties bekijken, maar met Media Center wordt een opname alleen op de locatie opgeslagen die is opgegeven in Opslag voor recorder.

Opmerkingen

 • Wanneer u een tv-programma of film opneemt, wordt het programma of de film op uw harde schijf opgenomen als een Windows TV-bestand met de bestandsextensie .WTV.

 • Voor het afspelen en opnemen van live-tv in Windows Media Center hebt u een analoge of digitale tv-tuner nodig. Als bij uw computer geen tv-tuner is geleverd, kunt u er wellicht een aanschaffen. Zie Help-informatie opvragen over uw tv-tuner voor meer informatie over het verkrijgen van een tv-tuner of neem contact op met de fabrikant van uw computer.

Artikel-id: MSW700059Meer hulp nodig?